Evlilikte İletişimsizlik

Evlilikte iletişimsizlik, eşler arasında ciddi sorunlara neden olur. Bu sorunlar, çift tarafından uzun yıllar boyu taşınmak zorunda olan yükler yaratır. Uzun yıllar boyunca ağır yük taşımak gerçekten yorucudur ve hem çift, hem de evlilik zaman içinde yorularak yıpranır.

Evlilikte İletişimsizlik Zararlı mı?

Evlilikte iletişimsizlik hem ilişkiye hem de çift arasındaki yakınlık hissi ve samimiyete zarar verir. İletişim ise bu bahsetmiş olduğumuz hisleri destekleyici özelliğe sahiptir. Evlilikte eşle iletişim kurmak, onun beklentilerini, taleplerini, ihtiyaçlarını dinlemek duygularını, düşüncelerini anlamak… Aynı şekilde onun da sizin taleplerinizi, ihtiyaçlarınızı, duygu ve düşüncelerinizi anlaması, hissetmesi hayati öneme sahiptir. İkiniz de anlaşıldığınızı ve önemsendiğinizi hissettirir.

Anlaşılmamış olma ve önemsenmeme hisleri ise eşin düşmanca davrandığı hissiyatını uyandırır. Bir yandan rahat hissettirmez ve huzursuz eder, bir yandan da yoğun bir güvensizlik ve şüphe yaratır. Buradaki güvensizlik ve şüpheler de, evlilik ilişkisinde ve çift arasındaki o derin duygusal bağda ciddi kopmalara sebep olur.

Evlilik, iletişim olmadan anlamsız bir ilişkiye dönüşür. Anlamsızlığa bir yol bulmak zordur. Tüm bu bahsettiğimiz gerçeklerin yanında bir de şöyle bir ayrıntı bulunur… İletişimsiz çiftler aralarındaki olumlu ya da olumsuz durumları dile getiremedikleri için başka yollar ararlar.

Bu yolların önemli bir kısmı kaçınma ve kaçma içerir. Çok uzun zamanlar süren ve bitmek bilmeyen küslükler buna örnek olarak verilebilir. Küsmek çok basit ve çocukça bir eylemdir. Ancak birer yetişkin olan evli çiftlerin önemli bir kısmı, evlilikte iletişimsizlik halini küserek yaratırlar.

Küsmenin yanında, bazı çiftlerde eşi susturmak önemli bir baş etme yöntemidir iletişimsizliği bu şekilde telafi etmeye çalışırlar. Susturarak, konuşturmayarak, eş bir şey söylediğinde onun söylediğinin önemsizliğini kanıtlamaya çalışarak onun önünde bir duvar örmek, sağlıksız bir yöntem olarak göze çarpar.

İletişimsiz çiftler aşağılama, küfür etme ya da yerli yersiz çok büyük öfke patlamaları yaşama, hatta fiziksel şiddet ve karşılıklı olarak birbirini yaralamaya varan olumsuz, yıkıcı eylemlerde bulunabilirler.

Evlilikte iletişimsizlik birbiriyle konuşmaya ve sorunlar üzerinde bir pazarlık ederek sorunları çözüp ardından konuları tatlıya bağlamaya gidemeyen çiftlerin evliliklerinde ciddi sıkıntılar yaşamalarına sebep olur. Bu eşler, bir beceri olarak bu bahsettiğim sorunları oturup konuşup ardından karşılıklı olarak pazarlık edemezler. Tabii ki bu pazarlığın pazarda domates alırken yapılan pazarlıktan çok farklı olması gerekmektedir. Diğer yazılarımda da anlattığım gibi, evlilikteki pazarlık, her iki tarafın (tarafla kastettiğimiz her iki eştir) faydasına olan bir çözüm bularak konuları tatlıya bağlama felsefesidir.

Evlilikte iletişimsizlik yaşayan eşler bunu yapamazlar. Bir yandan da, bazı insanlar eşlerinin duygu ve düşüncelerini dinlemeye tahammül dahi edemezler. Bazıları da, eşlerinin duygu ve düşüncelerini sakince dinlemekte ve sakin kalarak bunlar üzerinde konuşmakta zorlanırlar. Sakinliği korumakla ilgili ciddi bir sıkıntı yaşarlar. Burada yaşanan gerilimin, aslında eşle iletişimle ve karşılıklı olarak iki eşin birbirini dengelemesi ile çözüme kavuşturulması, en ideal olandır.

Bizim toplumumuzda yaygın olan, kişinin kendi başının çaresine kendinin bakmasıdır. Evlilikte her eşin bireysel olarak kendi kendini duygusal olarak dengelemesine (self regülasyon) dayalı bir alışkanlığımız vardır.

Bu ise, bir problem ya da herhangi bir gerginlik halinde eşlerin karşılıklı regülasyon, yani duygusal dengeleme yapmalarına fırsat vermez. “Sen kendi başının çaresine bak, o da kendi başının çaresine baksın” felsefesi hakim olur. Bkz. Duyguları yönetmek

Evlilikte iletişimsizlik yaşayan çiftlerin bir bölümünde sosyal beceriler konusunda bir eksiklik olduğu düşünülebilir. Biliyoruz ki sosyal beceriler bizim diğer insanlarla konuşmamızı, fikirlerimizi düşüncelerimizi, bakış açımızı, duygularımızı ifade etmemizi sağlar. Sosyal becerilerimiz yeterli olmadığında, biz belli bir noktada kilitlenip kalırız. Çoğunlukla da olumsuz olanı ifade etmekte kilitlenip kalırız. Olumsuz bir düşüncemizi ya da duygumuzu ifade etmek zor gelir. Bazılarımız olumsuzu ifade etmekte zorlanıp kaçınırken, bazılarımız da bunu en sert ve anlaşılması çok zor olacak derecede öfkeli bir biçimde ifade ederler. Eşimizin olumsuz bir duygu ya da düşüncesini olumsuz bir hissini paylaşması bizim sakinliğimizi bozar. Ancak hiç unutmamalıyız ki, olumlu paylaşımlar, olumlu fikirler, olumlu düşünce ve duygular yanında olumsuzlar da vardır. Bunlarla hepsi bu hayatın bir parçasıdır ve hepsi de anlamlıdır.

“Evlilikte iletişim” dediğimizde eşlerden birinin diğerine bir şeyler ifade etmesi anlaşılıyor. Bu elbette ki önemlidir. Ancak daha önemli olan, eşiniz bir şeyleri ifade ettiğinde onu dinlemenizdir. Sizin düşünceleriniz önemli olabilir, ama o anlatırken otomatik olarak onunkiler daha önemlidir. Eğer kendi düşüncelerinizin ve ihtiyaçlarımızın anlaşılmasını istiyorsanız, öncelikle siz onu ve ihtiyaçlarını çok iyi anlamalısınız. Evlilik böyle bir ilişkidir. Evlilikte iletişimsizlik, ancak eşlerden biri konuşurken diğer eşin “Seni dinliyorum. Anlattıklarını anlamaya çalışıyorum çünkü sen benim için önemli ve değerlisin” mesajı vererek dinlemesiyle aşılabilir. Tabii ki bu karşılıklı olarak her iki eş tarafından yapılmalıdır.

İletişimsiz çiftlerle 20 yıldan uzun bir süredir çalışan bir uzman olarak yazımı şu son yorumlarla tamamlamak istiyorum:

Aslında evlilikte paylaşmak doğal ve kendiliğinden gerçekleşmesini beklediğimiz bir durumdur. Parayı, malı, mülkü, zamanı, duyguları ve maneviyatı… Aklınıza daha başka ne gelirse paylaşılabilecek, onları da paylaşmaktır evliliğin özünde olan. Bizim coğrafyamıza özgü bir kültürdür paylaşmak, ağırlamak, gönüllemek (gönül almak). Peki paylaşmak neden zor oluyor evliliklerimizde? Bunu büyüdüğümüz ailelerde bizi büyütenlerin davranışlarıyla öğrenmiş olabilir miyiz? Olabilir. Sebebi ne olursa olsun, eşimizi / sevgilimizi bağrımıza basmayı ve onunla sınırsızca paylaşmayı öğrenmeliyiz. Evlilik tam olarak budur: Gücümüz yettiğince, ömrümüz yettiğince, son nefesimize dek paylaşmak…

Evliliğinizde, çift ilişkinizde iletişimsizlikten kurtulmak ister misiniz?İletişimsizlikten kurtulmak için uzman yardımı isterseniz size merkezimde yüz yüze ya da online sesli ve görüntülü olarak yardımcı olabilirim. Bilgi için tıklayınız: Online Çift Terapisi

Serhat DAMAR

Klinik Psikolog / Çift Terapisti (PACT)