Hakkımda

online psikolog - internet psikoloğu - online psikolog tavsiye - online terapi

Klinik Psikolog Serhat Damar üniversite düzeyinde Psikoloji bölümü eğitimini ODTÜ’ de (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) 2002 yılında tamamlayarak mezun olmuştur. Klinik Psikoloji yüksek lisans eğitimi alarak Klinik Psikolog ünvanını almıştır. Klinik Psikolog Serhat Damar Üniversite ve yüksek lisans eğitimlerinin temelinde en geçerli ve yaygın olarak kabul gören psikoterapi ekollerinden Bilişsel Davranışçı Terapi yer almaktadır. Bireysel sorunlarla ve çift – evlilik sorunlarında bu yaklaşımı temel alan çalışmalarını 18 yıldır sürdürmektedir. 10.000’den fazla vaka tecrübesinde, sadece teorik eğitimin yeterli olmadığı, pratik uygulama tecrübesinin bir psikoloğun mesleki başarısında çok önemli bir rolü olduğu gerçeğini bir kez daha tecrübe etmiştir. Psikolojik yardım almayı düşünen kişilere, mesleki deneyimi yeterli olan klinik psikologlardan destek almalarını özellikle tavsiye etmektedir. Mevcut çalışmalarına İstanbul ve çevresinden danışanları ile internet aracılığıyla dünya üzerindeki çok sayıda ülkeden Türkçe konuşan danışanları katılmaktadır.

Serhat Damar, Gülsüm Damar’la evlidir. Levent ve Emre adında iki oğlu olan Serhat Damar, aile ve evlilik konularına ayrı önem vermekte ve odaklanmaktadır. Yaygın olarak tüm toplumlarda görülen panik atak, depresyon, sosyal anksiyete ve sosyal fobi, okb, kişilik ile ilişkili problemler konularında bireysel çalışmalar yapmaktadır. Yine yaygın olarak görülen çift ve evlilik sorunları için çift danışmnalığı çalışmalarını sürdürmektedir.

online psikolog serhat damar - psikolog - online psikolog tavsiye - en iyi psikolog

Klinik Psikolog Serhat Damar ODTÜ Diploması