Sadakat Nedir, Neden Önemlidir?

sadakatin anlamı - sadık olmak ne demek

Sadakat nedir sorusuna cevap bulmak için Türk Dil Kurumu’ nun güncel Türkçe sözlüğünü açtığımızda “Sadakat” kelimesinin 2 şekilde tanımlandığını görüyoruz:

1. İçten bağlılık,

2. Sağlam, güçlü dostluk.

Sadakatin Anlamı Nedir?

İlişkinizde ya da evliliğinizde sadakat varsa, bilirsiniz ki eşiniz size yanlış gelen bir davranışı yapmaktan kaçınır ve bunları yapmaz. Bununla birlikte, en zor anlarınızda ona sığınabilir, güvenebilirsiniz. Sizin güvenliğinizi, sizin emniyetinizi herhangi bir şekilde riske atmayacağına inanırsınız. Bu yönüyle sadakat, aslında sadece eşlerin birbirine sımsıkı sarılıp güvenli bir bağla bağlanmalarını destekleyici bir özellik olmanın ötesindedir. Aynı zamanda sadakat, insanları bireysel olarak güvende hissettiren ve onların emniyetini sağlayan bir özelliktir.

Eşlerin ciddiye aldıkları, önem vererek aradıkları bir özelliktir. İnsanşar eşlerinin kendilerine sadık olmasını isterler ancak ne yazık ki sadakatin anlamı bilinmez. Öyle ki, eşlerini aldatan kişiler dahi kendilerini tanımlarken sadakatli, dürüst ve eşine sadık olduklarına inanırlar.

Sadakatin anlamı hakkındaki bu yazımı yazmaya başlamadan önce, bir hafta boyunca çift seanslarına katıldığım evli çiftlere “Sadakat nedir” sorusunu sordum. Yazımın bu kısmında bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. İsim vermeden, isimleri kaydetmeden aldığım bu cevapları paylaşmamda hiç bir sakınca yok.

Erkeklerde Sadakat

Sadakat nedir?” sorusuna evli erkekler şu cevapları verdiler:

“Bizim evliliğimizde güven sağlayan, bana eşimin güvenmesini sağlayan güçlü bir bağlılıktır”

“Eşimle bizim ikimizin de doğruluk üzere olmamız, ikimizin birbirine ters yöne gitmemiz ve birbirimize rağmen iş yapmak yerine birbirimiz için sürekli birbirimize yönelik iş yapmaktır”.

“Sadakat Bence her evlilikte olması gereken bir dini kuraldır dinimiz sadakate büyük önem verir. Eşlerin kalplerinin birbirine yönelmesi, sadece birbirine özel bir alanın korunmasıdır”.

“Sadakat hem iki eşin birbirine söz vermesidir hem de aynı zamanda da bunu bunu bu konuda Allah’a da söz vermeleri ve hem birbirlerine hem de Allah’a verdikleri sözün gereğini yerine getirmeleridir. Büyük bir yemindir sadakat. Sadık kalma sözüdür”.

Kadınlarda Sadakat

Kadınlar ise, sadakat nedir sorusuna şu cevapları vermişlerdir:

“Sadakat biz kadınlar tarafından önemsenen ancak eşlerimizin umursamadığı bir kuraldır”.

“Sadakat çok önemli bir kuraldır ama sadakat daha çok kadından beklenir bu yüzden de sadakate kadınlar uyar ama erkekler bu konuda duyarsızdır”.

“Eşimle aramızda benim ona onun bana özel olması durumunu yaratan, bizi birbirimize özgü kılan çok önemli bir kaidedir ve ilişkimiz bu temel üstünde durur”.

“Kadınla erkeğin evlendikten sonra kesin olarak ve tartışmasız uymaları gereken kurallardır ve asla aşmamaları gereken kırmızı çizgidir. Sadakat bitmişse ilişki de bitmiş demektir”.

Çift İlişkisinde Sadakat Neden Önemli?

Çift ilişkisinde sadakatin hangi ölçüde önemli olduğunu anlamak için toplumumuzu oluşturan insanlarımıza sormamız yeterli olacaktır. Çoğu toplumda, ve bizim toplumumuzda da, toplumun önemli bir bölümünü çiftlerin çok büyük bir bölümünde “sadık olmak” önemlidir.

Sadık olmak, hem eşe bağladığı hem vefayı, hem ona verilmiş olan sözü ve onunla birlikte edilmiş olan yemine uygun davranmayı, hem de birlikte alınan kararlara bağlı kalmayı ifade eder. Hem ona derinden bir sevgi ve saygı duymayı, hem de onun gururunu kıracak eylemlerden kaçınmayı, bir yandan da onun bu hayattaki en büyük avukatı olmaktır.

Bu çerçeveden bakıldığında, sadakate genellikle ve özellikle sadece cinsel bir anlam yüklense de, aslında sadakat yaşamın tüm alanlarında aranan bir kavramdır. Son derece önemlidir. Çiftlerin ilişkilerinde arayıp görmek istedikleri en temel değerler arasında yer alır. Sadece çiftin birbirine olan güvenini, birbirleri ile bağlanmasını kolaylaştırıcı bir kavram olmayıp aynı zamanda da bireysel olarak her iki eşin de güvenliğini, emniyetini sağlayan onları güvenceye alan önemli bir değerdir. Güvenin bulunmadığı ilişkilerde eşler birbirlerine mesafeli, güvensiz ve şüpheli bir durumdadırlar. Karşılıklı olarak yaşamlarında zorlamalar, kısıtlamalar, ve gereksiz kurallar koyma çabasına girerler. Halbuki yapılması gereken, evlilikte ve çift ilişkisinde bunun tam tersidir.

Sadık Olmak Neden Önemli?

Evlilikte eşe sadık olmak, toplumların büyük bölümünde önemli bir kuraldır. Aldatan evli eşlerin bir bölümü “Aldattım ama bunda eşim suçlu” deseler de, çok daha büyük bir bölümü kendi yaptıkları aldatma eylemini “Büyük bir hata” olarak gördüklerini ifade ederler.

Güvenli bağlanmayı öğrenmiş olan kişiler, evliliklerinde eşleriyle bu bağlanma stilini gerçekleştirirler. Sadakat de özellikle güvenli bağlanmış çiftlerin ilişkilerinde koruma gayretinde oldukları önemli bir değer olarak yerini alır.

Evlilikte eşlerden birinde ya da ikisinde birden kaçıngan bağlanma stili varsa sadakatin risk altında olduğu düşünülebilir. Kaçıngan bağlanma sitiline sahip bir kişinin yaşamındaki tüm insanlarla arasına bir bariyer, bir duygusal mesafe koyduğunu görürüz. Karşısındaki kişi eşi olduğunda da durum değişmez ve aynı kuralı uygular, ona da duygusal bir bariyer ya da mesafe konur. Bu mesafe öyle bir uzaklık hissi yaratır ki, duygusal mesafe konulan eşin çabaları bu uzaklık hissini ortadan kaldırmaya yetmez.

Duygusal mesafe, eşe ve onun ihtiyaçlarına duyarsız olmayı beraberinde getirir. Eş ve onun ihtiyaçlarına duyarsız halde bir çift ilişkisi aslında bir eziyet gibidir. Fiziksel olarak var görünen, ancak duygusal olarak, manevi olarak hiç var olmamış olan bir eşle bir evliliği sürdürmek gerçekten zordur. Kaçıngan bağlanma stiline sahip kişi eşini kendisinden uzaklaştırıp yalnızlaştıkça, çevredeki diğer boşta ve boşluktaki kişilerin muhtemel hedefi haline getirir.

Aslında eşine ve onun ihtiyaçlarına duyarsız bir kişinin dışarıda karşısına çıkan boşta ve boşluktaki bir insana karşı duyarlı olması imkansızdır. Buna rağmen, bu kişiyle kurulan ve genel olarak sadece cinsel bir temele sahip yüzeysel ilişki ideal bir çift ilişkisi gibi görülür, yüceltilir. Bu ilişki incelendiğinde aynı duyarsızlığın bu ilişkide de aynı şekilde sürdüğü görülecektir. Eşine bağlanamayan kişi, boşta ve boşlukta bulduğu birine bağlandığını düşünse de, bunu ne eşiyle ne de bir başkasıyla gerçekleştirmesinin imkansızlığını görmediği sürece, problemi fark edemez.

Ben bu kişilerin yaşamına baktığımda, eşle duygusal olarak kopmuş haldeyken tamamen rafa kaldırılmış bir cinsellik görürüm. Boşta ve boşluktaki kişiyle ilişkide ise aynı şekilde duygusal olarak kopmuş haldeyken yaşanan bir cinsellik vardır. Aradaki cinsel ilişkiyi “bağlanma” olarak algılamak bir yanılsamadır.

Cinsellik büyük ölçüde fiziksel bir eylem olma özelliğine sahipken, bağlanmanın çok daha duygulara dayalı, çok daha derin anlamlara sahip, ve emek isteyen bir davranış olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle şunu da söyleyebiliriz: Bir eş ve sonsuz sayıda sevgiliyle kurulan duygusal açıdan kopuk ilişkiler dizisi, tek bir eşle kurulan duygusal bağlanma ilişkisinin manevi doyumu karşısında hep eksik kalacaktır. Bu eksiklik hali, bir varlığı “O” yapan en önemli özelliğinden mahrum kalmasına benzetebiliriz. Canlı bir varlığın cansız/ölü hali gibi…

Çift / evlilik ilişkinizde sadakatle ilgili soru işaretlerinden kurtulmak ve duygusal bağınızı güçlendirmek mi istiyorsunuz? Size, merkezimde yüz yüze ya da internet üzerinden sesli ve görüntülü olarak yardımcı olabilirim. Bilgi için tıklayınız: Online Çift Terapisi

Serhat Damar, Klinik Psikolog & Çift Terapisti

Yayım tarihi
İlişkiler olarak sınıflandırılmış

Serhat Damar tarafından

Serhat Damar, 2002 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuştur. Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans eğitimini tamamlayarak Klinik Psikolog ünvanı almaya hak kazanmıştır. Dünyaca ünlü çift terapistleri ile çalışarak bu uzmanlardan çift terapisi eğitimleri almıştır. İstanbul'da Çift Terapisti olarak görev yapmaktadır.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.