Klinik Psikolog ünvanı nasıl alınır?
30 Eki 2017

Psikolog Olmak İsteyenlerin Bilmesi Gerekenler

Psikolog olmak ve psikoloji okumak isteyenlerin bilmesi gerektiğini düşündüğüm bilgilere yer vereceğim bu yazımda, hem psikoloji bölümü hakkında hem de klinik psikoloji yüksek lisansı ve klinik psikolog ünvanı alma konusunda açıklamalar yapacağım. Bir psikolog olarak 17 yıldır alanda aktif olarak görev yapan ve alanı tanıyan biri olarak bu bilgilerin psikolog olmak isteyen gençlerimize yararlı olmasını dilerim. Yazımı sonuna kadar okuduktan sonra, yazdığım çok önemli notu da okumanızı rica ederim. Yazımda sizlere bilgi vermek istedim ve sizler için aydınlatıcı olması için de her şeyi açık olarak yazdım.

Psikoloji ile ilgili değişmeyen algılardan bir tanesi, “zor” olması, kendisiyle ilgilenenlerin hastalanma (çıldırma vs.) riski ile karşı karşıya olmalarıdır. İnsanlarımızın önemli bir kısmı psikoloji bölümünü felsefe bölümü ile yakın olarak algılarlar. Psikoloji bölümü, içeriğinde felsefeyi de barındıran bir bilim dalı olduğundandır ki, bu algı aslında doğrudur. Psikoloji bölümünün toplumdaki genel düşünceye göre sözel bir bölüm olduğunu görüyoruz, oysa ki üniversitede psikoloji okuyabilmek için matematik soruları da çözmek gerekiyor.

Psikoloji Nasıl Bir Bölüm?

Ülkemizdeki üniversitelerin psikoloji bölümleri üç aşağı beş yukarı aynı ders programı ile eğitim veriyor. Nedir psikoloji lisans programı? İsterseniz benim de üniversite lisans eğitimimi tamamladığım Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Psikoloji bölüm derslerinden kısaca bahsedelim. İlk yıl Psikolojiye Giriş, Sosyolojiye Giriş, Genel Biyoloji, Psikolojide Araştırma Teknikleri, Psikolojide İstatistik, Bilgi Teknolojileri, Türkçe ve İngilizce dersleri.

İkinci yıl, İstatistik, Gelişim Psikolojisi, Sosyal Psikoloji, Deneysel Psikoloji, Psikoloji Uygulama ve Araştırma Etiği ve İngilizce.

Üçüncü yıl, Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme, Kişilik Kuramları, Endüstri Psikolojisi, Psikopatoloji, Biyolojik Psikoloji dersleri ve İngilizce.

Dördüncü yıl ise, Klinik Psikoloji, Sağlık Psikolojisi dersleri ile bölüm içinden ve dışarıdan seçmeli dersler alınarak bölüm tamamlanmış oluyor.

“Psikoloji nasıl bir bölüm olarak tasarlanmış?” sorusunun cevabına gelince, kendi düşüncelerimi paylaşmak istiyorum.  Psikoloji bölümleri, lisans düzeyi ele alındığında daha çok “Genel” ve “Giriş” derslerinden oluşan bir ders programına sahip. Bu programda bazı derslerin verilmesi son seneye bırakılmış ki bu derslerden “Klinik Psikoloji” dersi, psikoloji biliminin önemli bir alt dalı olmasına karşın, diğer psikoloji alt dallarından daha popüler olmasına rağmen son seneye bırakılmış.

Psikoloji Okumak ve Psikolog Olmak

Psikolog olmak için psikoloji okumak gerekiyor. Psikoloji, üniversite sınavında hatırı sayılır bir puan alınarak girilen güzel bir bölüm. Bölüm önemli bir bilimin eğitimini veriyor ancak önceki satırlarda ifade ettiğim gibi, psikoloji bölümü lisans programlarının tasarlanış biçimi itibarı ile bölüm dersleri genel ve giriş derslerinden oluşuyor. Derslerin neredeyse tümü teorik ve uygulama içermiyor.

Psikoloji bölümü ders programları oluşturulurken büyük ihtimalle şöyle düşünüldü: “Psikoloji bölümüne giren her öğrencinin farklı bir hedefi var. En iyisi bu bölümün ders programı genel bilim derslerinden ve temel giriş derslerinden oluşsun ve teorik olsun. Aslında bu düşünce mantıklı çünkü psikoloji bölümünün çok sayıda farklı alt dalı var, (Örn. Klinik Psikoloji, Endüstri Psikolojisi, Sosyal Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, vs.) ve bu alt dalların her biri birbirinden tümüyle bağımsız çalışma alanlarına sahip. Düşünsenize, her bir alt dala ilişkin derinlemesine bilgi verilse psikoloji nasıl bir bölüm olurdu? Tahminimce 10 sene süren bir üniversite eğitimi olurdu. O yüzden bölümün bu hali yeterince iyi tasarlanmış. Psikoloji bölümünü tamamlayan ve “Psikolog” ünvanını almaya hak kazanan meslektaşlarımız kendi ilgi alanlarına göre bir alt dal seçerek uzmanlaşabilirler.

Psikolog Olmak İçin Hangi Üniversiteye Gitmeliyim?

Psikolog olmak için hangi yoldan gidilmeli, neler yapılmalı ve hangi adımlar atılarak mesleki gelişim sağlanmalı? Bu yazımda, 15 yıldan uzun bir süredir alanda çalışan bir psikolog olarak bu sorulara cevap vermeye çalışacağım.

Psikolog olmak eskiden, yani bundan 15 -20 yıl önce daha zordu çünkü psikoloji bölümü, çok az sayıda devlet üniversitesi bünyesinde bulunuyordu. O yıllarda ülkemizde birkaç özel üniversite vardı ve bu özel üniversitelerin hiçbirinde de psikoloji bölümü yoktu. O günkü koşullarda Psikoloji bölümü tanınan bir bölüm olmadığı gibi, popüler ve yaygın tercih edilen bir bölüm de değildi.

Günümüz koşullarında Psikoloji bölümü popüler, yaygın olarak tercih edilen bölümler arasında yer alıyor. Hem devlet üniversitelerinde, hem de mevcut ve yeni açılmakta olan çok sayıda (onlarca) özel üniversitede bir Psikoloji bölümü kuruluyor. Bunlar ülkemiz için sevindirici gelişmeler ve hem bu alanın gelişmesi açısından, hem de ülkemizdeki psikoloji biliminin topluma sunduğu desteğin güçlenmesi açısından çok olumlu adımlar.

Psikoloji okumak ve psikolog olmak için özel  üniversitede okumakla devlet üniversitesinde psikoloji bölümü okumanın farkı yok. Programlar, dersler ve ders kredileri tüm üniversitelerde birbirine çok yakın ve benzer durumda.

Bu soru bana sık sık soruluyor: “Psikolog olmak için hangi bölümü okumalıyım?”. Aslında sorunun cevabı çok net bir şekilde “Psikoloji”. Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümü, psikolog olmak için okumanız gereken bölümdür.

Hangi alanda çalışmak istiyorsanız, o alana ait uzmanlığı yapmanız en doğrusudur. Örneğin, çocuk gelişimi üzerine çalışacaksanız, Gelişim Psikolojisi alanında uzmanlık yapın. Şirketlerde insan kaynakları alanında ya da performans alanında çalışan bir psikolog olmak istiyorsanız, o zaman Endüstri / Örgüt Psikolojisi alanında uzmanlık yapın.

Klinik Psikolog olmak için, üniversitede psikoloji bölümünü başarıyla tamamladıktan sonra Klinik Psikoloji yüksek lisansı yapmalısınız. Klinik Psikoloji, psikolojinin ruhsal sorunları ve yetersizlikleri gidermek için ve insanın adaptasyonunu sağlamasına yönelik olarak çalışan bir dalıdır. İnsan davranışları, duyguları, düşünceleri ile tüm zihinsel işlevlerinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.

Psikolog Olmak İsteyenlerin Bilmesi Gerekenler

Klinik Psikolog – Psikolog Farkı Nedir?

Psikolog, üniversitede 4 yıllık bir psikoloji lisans programını başarıyla bitiren kişilerin almaya hak kazandıkları ünvandır. Üniversiteden yeni mezun olan bir psikolog, mesleki donanım yönünden tam kabul edilmez, bu yüzden çok sayıda eğitim ve daha da önemlisi yüksek lisans yapması ve donanım kazanması beklenir. Üniversiteden 4 yıllık psikoloji eğitimi almış bir psikolog mesleki eğitimlere, kurslara ve seminerlere katıldığında sadece bilgi kazanmış olur, ünvanında herhangi bir değişiklik ya da yükselme olmaz.

Klinik Psikolog, üniversitede 4 yıllık psikoloji lisans eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra, Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans yapmış olan uzman psikologların almaya hak kazandıkları ünvandır. Psikolojik sorunların değerlendirmesi, çeşitli nöropsikolojik testlerle birlikte kişilik testlerinin uygulanması ve değerlendirilmesi, belirli bir psikoterapi yönteminin kuramsal ve uygulamalı eğitimleri klinik psikoloji uzmanlık eğitimi sırasında verilmektedir.

Klinik Psikoloji Nedir?

Klinik psikoloji yüksek lisans programlarının bir bölümü psikoterapi uygulamalarının süpervizyonunu da içerir ki bu yüksek lisans programları sadece teorik eğitim veren programlardan daha yararlıdır. Klinik psikoloji alanı özel olarak psikolojik sorunlar, bunların değerlendirilmesi ve psikoterapisi konularına yönelik çalışan bir uzmanlık olduğu için bu bölümde (yüksek lisans süresince) süpervizyon alınması, bu süpervizyonun da yüksek lisans eğitiminin bir parçası olması önemlidir.

Psikoloji bölümünün çok sayıda alt dalı bulunur. Sosyal psikoloji, klinik psikoloji, endüstri ve örgüt psikoloıjisi, gelişim psikolojisi, din psikolojisi bunlardan sadece birkaçıdır.

“Uzman psikolog” dendiğinde, genel bir ünvandan bahsedilmiş olur. Uzman psikolog psikolojinin herhangi bir alanındaki yüksek lisans programından mezun olan bir psikoloğun sahip olduğu ünvandır. Ölçme ve Değerlendirme alanında, psikolojide ölçme ve değerlendirme ve istatistik konularında derinlemesine, uzmanlık düzeyinde bilgiler verilir. Bu alandan “Uzman Psikolog” ünvanı alan bir kişi ile Klinik Psikoloji alanından yüksek lisans alan bir kişinin aldıkları eğitimler de, yetiştirilme amaçları da birbirinden çok farklıdır. Her ikisi de uzman olmalarına rağmen, ikincisi “Klinik Psikolog” ünvanına sahiptir. Daha önce de çeşitli yazılarımda anlatmış olduğum gibi, farklı alanlar farklı amaçlara yönelik eğitim vermektedirler. Klinik psikoloji yüksek lisans eğitimiyle endüstri psikolojisi yüksek lisans eğitimi birbirinden tümüyle farklıdır. Bu nedenle de, psikolojik sorunlar için destek verebilecek olan uzman psikologların “Klinik Psikolog” olması, işin en mantıklısıdır.

Klinik psikoloji hakkında son günlerde sorular geliyor. “Klinik psikoloji nedir?” ya da “Klinik psikolog nedir?” sorularına cevap veriyorum Bu yazıda da aynı sorulara cevap vermeye çalışacağım.

Klinik psikoloji, büyük ve çok geniş bir bilim olan Psikolojinin çok sayıdaki alt alanından bir tanesidir. Klinik psikoloji diğer alt dallardan ayrıdır. Ayrı olmasının en önemli nedeni de, psikolojik sorunlarla ve bu sorunların ilaçsız tedavisi ile ilgilenen tek dal olmasıdır.

Uzman Klinik Psikolog Nasıl Olunur?

Psikoloji, içerisinde çok sayıda farklı alt dalın bulunduğu büyük bir bilimdir. Bazı arkadaşlarımız spor psikolojisi ile ilgilenirken, bazıları da adli psikoloji ile ilgili konuları çalışırlar. Bunlar ünvan olarak Spor Psikoloğu ve Adli Psikolog ünvanlarını kullanırlar.

Psikolojinin ve psikologların çalışma alanlarından bahsederken, meslektaşlarımızın bizim bildiğimiz çalışma alanlarından çok daha farklı alanlarda da çalışabildiklerini belirtmek isterim. Psikolog olan bir meslektaşımız alt dalların belirlediği alanların dışında bir görev de yapabiliyor. Örneğin, TV kanallarında görev alabiliyorlar, TV programlarının danışma kurullarında bulunuyorlar. Bu gibi görevler ve alanlarda da iş sahibi olmaları, psikolojinin ne denli önemli ve ihtiyaç duyulan bir bilim olduğunu gösteriyor.

Klinik psikoloji, psikoloji biliminin, insanın sorunlar yaşaması durumunda bozulan dengesini ve uyumunu sağlaması için çalışan, onu duygusal, davranışsal ve bilişsel boyutlarıyla değerlendirip geliştirmeyi amaçlayan alt dalıdır. Bu özellikleriyle, tüm psikoloji alt dallarından ayrılır çünkü diğer alt alanların bu konularla hiçbir ilgisi yoktur.

Klinik psikolojide uzmanlaşan psikologlar, gerekli değerlendirme ve psikoterapi müdahalelerini yapma yetkisine sahip meslek elemanlarıdır. Yapılan müdahaleler psikolojik müdahaleler olup, tümüyle ilaçsızdır. İlaç tedavileri hekimlerin görevidir.

Klinik psikoloji, psikopatolojiyi ve bu patolojinin yaratmakta olduğu uyum bozukluğunu ve yaşam kalitesindeki bozulmaları önlemek amacıyla duygusal, düşünsel ve davranışsal zorlukların yenilmesi için danışanlara yardım eder. Kısır döngülerden ve duygusal zorlanmalardan çıkması için danışanları yönlendirir, motive eder ve değişim için gidilmesi gereken yolu gösterir. Bu çalışmaları yapan psikolog Klinik Psikolog ünvanına sahip olmalıdır.

Klinik Psikolojinin Çalışma Alanları

Hastaneler,

Klinikler,

Psikolojik Danışmanlık Merkezleri,

Psikoterapi ve Psikiyatri Merkezleri,

Adli Psikoloji alanı,

Büyük Şirketler,

İnsan Kaynakları Birimleri.

ÇOK ÖNEMLİ NOT : Yazımı okuduktan sonra lütfen bu konu için beni aramayın. Bu yazıda sizlere yardımcı olmak için üzerime düşeni yaptım, lütfen bana bu konular hakkında soru sormayın, sorarsanız cevaplamayacağım. Psikoloji bölümüne girmek için kaç net yapmanız gerektiği, yatay geçişle hangi üniversitenin psikoloji bölümüne girmenizin en mantıklı olacağı, tercih sıralamasında psikoloji bölümünü kaçıncı sıraya yazmanızın uygun olacağı gibi soruları bana sormayın. Bu soruları ilgili kişilere, bu konuda size yol gösterme görevi olan öğretmenlerinize sorun. Başarılar dilerim.

Klinik Psikolog Serhat Damar


Tavsiye Bağlantılar:

İstanbul’da psikolog yardımı hakkında bilgi ve randevu için: Psikolog İstanbul

İnternet üzerinden psikolojik yardım hakkında bilgi ve randevu için: Online Psikolog


Serhat Damar

Klinik Psikolog Serhat Damar, 2002 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuş, Klinik Psikoloji yüksek lisans eğitimini başarıyla tamamlayarak Uzman Klinik Psikolog ünvanı almaya hak kazanmıştır. 17 yıldan uzun süredir yetişkin danışanlarıyla bireysel ve çift çalışmalarını sürdürmektedir.

Yorumlar

 1. Serhat Damar diyor ki: Kasım 28, 2019 at 10:24 am

  Aysu merhaba. İnsanlarla iyi empati yapabilen bir insan olman senin iyi bir psikolog olmanı sağlayacak önemli özelliklerinden biridir. Mesleğimizin kendine özgü zorlukları vardır. Sürekli olarak sorunlar üzerinde çalışmak, bireysel psikolog olarak görev yaparken de, evlilik ve çift konularını çalışırken de temel görevimizdir. Psikolojik destek almak için başvuran insanlar sağlıklı düşünen, mantıklı karar alabilen insanlardır. Aslında bu yönden bakmak daha gerçekçi olur. Yaşamda her durum kendi içinde belli riskler taşır. Örneğin her sabah işe gitmek için evden çıkıp karşı karşıya kaldığımız araç trafiği ya da hızlı gitmesi için tasarlanmış metrobüs trafiği de bize zarar verebilir ancak bizler her sabah o trafiğin içine girer, metrobüse bineriz. Psikoloji okurken psikolojisi bozulan biriyle hiç karşılaşmadım. Benzer yorumlar felsefe bölümü için de yapılır ancak bunlar gerçek dışı hikayelerdir. Bunları umursamamanı, hayallerine ve bu dünyada gerçekleştirmeyi istediğin amaçlarına doğru yol almanı tavsiye ediyorum.

 2. Merhabalar ben Aysu. 10. Sınıfım ve eşit ağırlık seçeceğim. Psikoloji okumayı çok istiyorum insanlarla çok empati kuruyorum ve onları anlıyorum. Destekte oluyorum hatta. Bu meslek benim için çok uygun fakat eğer Psikoloji okuyup yüksek lisansı tamamlayıp Klinik Psikolog olursam hastaların psikolojilerinin boyutuna göre endişelerim var. Ya hasta kendini kaybederse ve bize zarar vermeye kalkışırsa? Ya da psikoloji okurken psikolojimiz bozulursa? Bunları ciddi anlamda söylüyorum çünkü nasıl bir eğitim görüldüğünü ve zorluğunu bilmiyorum. Sonuçta zor bir meslek insan psikolojisi kolay değil. Bana göre. 17 yılı aşkın süredir bu işi yapan Uzman bir Psikolog olarak sorumu cevaplarsanız minnettar kalırım.

 3. Serhat Damar diyor ki: Ekim 23, 2019 at 9:22 am

  Taner merhaba.

  Bir psikoloğun odasında kendisi için bir tekli koltuk, ve danışanı içinde ikili ya da daha rahat bir ortam olması açısından üçlü bir koltuk gerekir. Yani geniş ve ferah bir oda, 1 tekli koltuk ve tercihen 1 üçlü koltuk. Sular için 2 sehpa olması, gözleri yormayan duvara yansıtmalı bir aydınlatma lambası yeterlidir. Bizim alet ve cihazlarımız çok fazla yer kaplamaz, bu yüzden bunlar için ekstra yer vs. gerekmez. Projende başarılar diliyorum…

 4. Taner diyor ki: Ekim 22, 2019 at 11:34 pm

  Hocam merhaba ben mimarlık 2.sınıf öğrencisiyim proje dersinde bir psikolog için home office yapıyorum. Bunun için bir psikolog hangi ortamlarda çalışır günde kaç seans yapar seanslar ne kadar sürer, terapi odalarının özel olacak bir durumu var mı hangi yada herhangi malzeme elemanları kullanıyormu herhangi bir cihaz kullanılıyor mu hastalarda yapılan testler için ayrı özel bölüm oluyor mu yani kısacası bir psikolog ve hastanın bulunduğu terapi odasının ideal bir ortamı nasıl olur gibi soruları bilmem gerekir cevaplarsanız çok minnettar kalırım…

 5. Esra diyor ki: Ekim 22, 2019 at 4:19 pm

  Merhaba bilgilendirme icin çok teşekkür ederim. Benim beynim kalemimden çok çok hızlı ve sabirsiz yazilarimin kusuruna bakmayin …Hocam ben ilahiyat mezunuyum 2.ünv. olarak pskoloji okumak istiyorum yaşım baya yetkin hangi sokaktan yola gireceğimi , hangi yoldan ilerleyecegimi bilemiyorum ??? Umarım sorulmasini istemediginiz sorular sormamışımdır.

 6. Oznur diyor ki: Ekim 15, 2019 at 5:22 pm

  Ben lise mezunuyum,ve 15 yasimdan beri antidepresan kullaniyorum,kullanmadigim ve cekmedigim aci kalmadi,travmalar benim icin nezle grip gibi bisey,olmeyi cok dusundum ama yasiyorum,simdi sadece paxil ve haftada 2 kez diazem kullaniyorum,hastaligimdan kurtulmak icin cirpinirken bir baktim,psikoloji ile ilgili cok kitap biriktirip okumusum,50 yasindayim,cok isterdim,psikolog ve ya psikiyatrist olmayi,onlar icin cabalar ,ugrasordim ve benim kadsr cok aci cekmemeleri icin ne gerekiyorsa yapardim….hayatimda cok mucize oldu ve bu son mucize istemim.

 7. Hale diyor ki: Ekim 13, 2019 at 4:49 pm

  Hocam Merhabalar.
  Ben ortaokul 8. Sınıfa gidiyorum ve henüz bir meslekte karara varamadım. Bu meslek dalına ilgili olduğum için ayrıntılı bilgi almak istiyorum. Bana yardımcı olur musunuz?

 8. Nisa diyor ki: Ekim 13, 2019 at 12:39 pm

  Merhaba ben üniversite sınavına hazırlanıyorum. Boğaziçi Üniversitesi psikoloji bölümünü bitirip klinik psikolojiden yüksek lisans yapmak istiyorum. Daha sonra bir klinik açmayı istiyorum.Ancak Türkiye’de psikologların iş imkanı olmadığını söylüyorlar. Gerçekten öyle mi? Bunca sene emek verip işsiz kalmak ya da çok düşük maaşla çalışmak istemiyorum. Ki ben eğitimimi yaklaşık 6 senede tamamlasam o zamana kadar işler değişir mi? Siz bu mesleğin içerisinde olduğunuz için düşüncelerinizi almak isterim. Lütfen bilgilendirir misiniz?

 9. Nisa diyor ki: Ekim 12, 2019 at 9:54 pm

  Merhaba ben üniversite sınavına hazırlanıyorum, sayısal öğrencisiyim. Uzun zamandır psikoloji bölümünü düşünüyorum. Boğaziçi Üniversitesi psikolojiyi bitirip klinik yükseklisansı yapmayı düşünüyorum. İleride bir klinik açıp mesleğimi yapmak istiyorum. Ama Türkiye’de bu mesleğin iş imkanı olmadığı söyleniyor bu yüzden de zaten ailemle zıt düşüyorum. Gerçekten iş imkanı yok mu? Bu kadar sene okuyup işsiz kalmak ya da çok düşük maaşla da çalışmak istemiyorum.Ayrıca devlet üniversitelerinde klinik yükseklisans eğitimi almam çok mu zor? Lütfen yardımcı olur musunuz.

 10. Aylin diyor ki: Ekim 12, 2019 at 7:34 pm

  Merhaba ben Aylin D.
  Şu an ortaokul 8. Sınıfa gidiyorum ve hala meslek konusunda bir karara varamadim. Bu meslek dalında başarılı olmak istiyorum. Bu yüzden ayrıntılı bilgi almak istiyorum. Bana yardımcı olur musunuz?

 11. Abdurrahim diyor ki: Ekim 11, 2019 at 7:21 pm

  Psikoloji okumak için ingilizce gerekli mi / şart mı?

 12. Ben şu an 9.sınıftayım ve 2 yıldır, yani 7.sınıftan beri, notlar çıkarıyorum, iki tane de defter tuttum. Hayallerimin peşinden gittiğimi düşünüyorum. 4 yıl boyunca dil, edebiyat, sosyoloji ve matematik üzerine yoğunlaşacağım.

 13. Serhat Damar diyor ki: Eylül 23, 2019 at 12:53 pm

  Genel kabul, eğilim ya da temayül bu yöndedir. Genellikle psikologlar bu şekilde yetişirler. İktisadi ve idari bilimler fakültesinde okuyanlar da bilgi ve deneyimleri ölçüsünde yüksek lisans ve doktora yaparak psikolog olabilirler mi? Evet olabilme şansları elbette var.

 14. Esengül diyor ki: Eylül 17, 2019 at 7:48 pm

  Merhaba, psikolog olmak için fen edebiyat fakültesi olması şart mıdır iktisadi ve idari bilimler fakültesinde okumak psikolog olmaya engel mi?

 15. Serhat Damar diyor ki: Eylül 9, 2019 at 1:24 pm

  Emel hanım merhaba. Psikolojiye ilgi duyuyorsunuz. Kendi merkezinizi açabilmeniz için 4 yıllık bir psikoloji bölümü okuduktan sonra Klinik Psikoloji yüksek lisansı yapmanız gerekir. Zorunluluktan öte, aslında psikolojik sorunları olan insanlara yardımcı olma yöntemlerini en iyi bu şekilde öğrenebilirsiniz. Diğer mesleki kurslar, sertifikalı eğitimler bunun yanında destekleyici bilgilerdir.

 16. Emel diyor ki: Eylül 7, 2019 at 6:11 pm

  Merhaba Serhat Bey. Faydalı bilgilerle donattığınız yazınız için çok teşekkür ediyorum. Ben 22 yıllık öğretmenim. Açıköğretimden sosyoloji okudum. Psikolojiye daha çok ilgim olduğunu farkettim. Bu yıl üniversite sınavına hazırlanarak psikoloji okumak istiyorum. Yüksek lisans yapmadan mezuniyetin ardından psikolog ünvanı alabiliyor muyum? Kendime ait özel danışmanlık ofisi açabilir miyim?

 17. Serhat Damar diyor ki: Eylül 2, 2019 at 11:56 am

  Berivan merhaba. Psikolog olmak için gereken puanlar konusunda internetten bilgi alabilirsin. Devlet üniversitelerine ve bazı özel üniversitelerin psikoloji bölümlerine girebilmek için yüksek puan almak gerekiyor. Özel üniversitelerin genel olarak puanları daha ulaşılabilir düzeydedir. 4 yıllık lisans programından sonra çalışmak istediğin alana göre bir yüksek lisans programında 2 yıllık eğitim daha almalısın. Psikolog olduktan sonra mesleki gelişimin ömür boyu devam eder, bu yüzden yüksek lisans ve mesleki eğitimleri sürdürmeni tavsiye ederim.

 18. Berivan diyor ki: Eylül 2, 2019 at 12:19 am

  Merhaba hocam kafam çok karışık psikolog olmak için puanımızın en az kaç olması gerekir 4 yılık üniversite okuyacağız 4 yılın sonun da gormemiz gereken bir eğitim var mı

 19. Serhat Damar diyor ki: Ağustos 30, 2019 at 9:04 pm

  Öğrenme azminizin böyle güçlü olmasına sevindim. Psikoloji bilimini tanımak ve konularını anlamak için ille de Psikoloji okumak gerekmiyor. Bu bilimi herkes okuyabilir, okumalı da, ve anlayabilir. Bunun için düşünen bir insan olmak, ve bu bilime ilgi duymak yeterlidir. Mesajınızda belirttiğiniz kitapların önemli bir kısmı Psikolojiye Giriş ders kitapları, bir bölümü de psikopatoloji fizyoloj, kitaplarıdır. Psikolojiyi öğrenmek isteyen bir insan bence Psikolojiye Giriş kitaplarıyla başlangıç yapabilir. Psikoloji lisans programlarında biyoloji de ders olarak okutulur. Aynı zamanda fizyolojik psikoloji okutulur. Daha sonrasında özellikle Kişilik konusu çok önemlidir. Kişilik üzerine yazılmış olan tüm büyük teorilerin öğretildiği bir ders de verilmektedir. Bu kitapların Türkçe çevirisi yakın zamana kadar yoktu. İngilizceniz varsa, bunların kitaplarını da okumanızı öneriyorum. Kişilik, psikolojiye ilgi duyan her insanın detaylarıyla bilmesi gereken temel bir konudur. Çalışmalarınızda başarılar dilerim.

 20. Merhabalar,

  Öncelikle bilgiler için teşekkürler. Ben okul okumuyorum, ilkokul mezunuyum. Psikolojiye ilgim var kendi kendime psikoloji öğrenmek istiyorum. Sizce bunu ne ölçüde başarabilirim. Kendime öğrenme konusunda güveniyorum. Yalnız müfredat olarak internetteki bilgiler yeterli olur mu yoksa ne olursa olsun üniversite okumadan olmaz mı dersiniz ? Kaç gündür psikoloji kitapları araştırıyorum. Araştırırken yeterli olduğunu düşündüğüm kitaplar buldum.

  * Rod Plotnik Psikolojiye Giriş ( KAKNÜS YAYINLARI- DERS KİTAPLARI )
  * Aklımın Aklı Psikoloji ( Yazar: McGraw-Hill/Yayınevi : Nobel Akademik Yayıncılık )
  * Atkinson-Hilgard Psikolojiye Giriş / 14.Edition
  * Modern Yaşamda Kişilik Bozuklukları
  * Fizyolojik Psikoloji Davranışın Nörolojik Temelleri
  ( Yazar: Kolektif Yayınevi : Nobel Akademik Yayıncılık )

  Bu kitaplardan birisini seçsem kendim başıma çalışmaya başlasam sizce bir üniversite öğrencisinin 4 yılda gördüğü dersleri görmüş olur muyum ? Yani bu işte önemli eğitimcilerin dersine katılmak ille de gerekli midir ?

  Amacım bir öğrenci gibi evden kendi kendime psikolojiyi öğrenmek.
  Bununla beraber Felsefe,Sosyoloji,Tarih,İngilizce’ye de giriş yapmak istiyorum.

  Sizce yeterli mi ?
  Yani öğrenmek istediğim nokta aslında tek başına nereye kadar gidebilirim.
  Belki deneysel psikolojiyi çok kavrayamam çünkü o cihazlara hiç bir zaman sahip olamayacağımı hiç bir yerde bu eğitimlere maruz kalacağımı ya da youtube gibi platformlarda bunların eğitimini bulamayacağım için sadece bu bölümü temeli hariç es geçebilirim.

  Görüşlerinizi önemsiyorum, geri dönüş yaparsanız gerçekten çok mutlu olurum.
  Saygılar, sevgiler…

 21. Slm hocam sosyoloji öğrencisiyim. Psikoloji son zamanlarda ilgi alanıma giriyor. Yuksek lisans psikoloji ve doktora klinik psikoloji sonrası klinik psikolog olma düşüncemi nasıl buluyorsunuz..

 22. Nazire diyor ki: Temmuz 27, 2019 at 11:46 am

  Merhabalar,yazınız için teşekkürler.Ben 12. sınıfı bitirdim,lisede Eşit Ağırlık bölümündeydim psikoloji okumak istediğim için.Bu aralar tercih dönemi ve benim aldığım puana göre gelebilecek üni.ler arasında en iyileri İstanbul ve Ege Üniversiteleri.Fakat hangisini tercih edeceğim konusunda oldukça kararsızım. Sizce hangisi psikoloji alanında ve her ekolde daha yetkin ve bana daha fazla avantaj sağlar? Bana bu konuda yardımcı olabilir misiniz..?

 23. FATİH diyor ki: Temmuz 25, 2019 at 1:48 am

  Merhabalar Serhat Bey paylaşımınız, tercih sürecindeki adaylara gerçekten faydalı oluyor.Herkesin bu bölüm hakkında yarım yamalak bilgisi var ve bu yarım yamalak bilgiler bazen d insanları hayalinden vazgeciriyor.sizin paylasiminiz bu kafa karışıklığını giderecektir.
  Ben farklı bi soru sormak istiyorum.Su an devlet memuruyum ve psikolojiye ilgim olduğu için d okumak istiyorum.Ankara,Ege gibi üniversitelere d girebilecek puanım var.Fakat malûm çalışan biri olduğum için devam konusunda sıkıntılar yaşanması muhtemel.Bu konuda yardım görebilir miyim?
  Teşekkürler

 24. Necmettin diyor ki: Temmuz 25, 2019 at 1:18 am

  Siz hangi kitapları okudunuz üniversitede?

 25. Serhat Damar diyor ki: Temmuz 24, 2019 at 2:41 pm

  Psikoloji eğitimi veren üniversitenin İngilizce eğitim vermesi de önemli çünkü bilimsel yayınlar Türkçe değil, İngilizce çıkıyor. Aynen cep telefonları gibi, bilim de dışarıdan geldiği için bilim hangi dilde yapılıyorsa o dili iyi bilmek gerekiyor. Aksi halde “Birileri çeviri yapsa da biz de okusak” demek durumunda kalınıyor.

 26. Serhat Damar diyor ki: Temmuz 24, 2019 at 2:39 pm

  Necmettin, merhaba.
  Önerdiğim herhangi bir kitap yok çünkü “iyi bir psikolog olmak isteyenler şu kitabı okusun” gibi bir düşüncem yok. İyi bir psikolog olmak için, en iyi psikologlar arasında olmak için en başta iyi insan olmamız gerekiyor. Sonra da iyi eğitimler almamız.

 27. Necmettin diyor ki: Temmuz 24, 2019 at 1:12 pm

  Peki hocam önerdiğiniz kitaplar hangileri?
  Uzunca yazarsaniz sevinirm!

 28. Deniz diyor ki: Temmuz 24, 2019 at 2:20 am

  Merhaba sıralamam 3805 geldi.ODTÜ psikoloji bölümüne tercih listemde yer vereceğim fakat olmama ihtimali var.Haliyle bir altına yazacağım üniversite büyük önem taşıyor.Sizce yeditepe,tobb gibi vakıf üniversitelerini mi tercih etmeliyim yoksa hacettepe üniversitesini mi yazmalıyım?Hacettepenin türkçe eğitim vermesi beni düşündürüyor sizce bu büyük bir eksik mi?

 29. Bir saniye hukuk mezunları nasıl ki mezun oldukları an avukat olabiliyorsa psikolojiden de mezun olduğumuz zaman artık psikolog ünvanını kazanıyoruz öyle değil mi ?

 30. Serhat Damar diyor ki: Temmuz 15, 2019 at 11:52 am

  Nilay çok teşekkürler. Amacım da buydu zaten: Psikolog olmakla ilgili soru işaretlerini gidermek.

 31. Nilay Bayrak diyor ki: Temmuz 15, 2019 at 7:53 am

  Çok faydalı bir yazı olmuş kafamdaki soru işaretleri gitti ellerinize sağlık

 32. Nurcan diyor ki: Temmuz 13, 2019 at 8:18 pm

  Merhaba hocam yazınız için teşekkürler gayet bilgilendirici size sorum psikolojide üniversite önemli mi 40 bin 50binle psikoloji yazmalı mıyım yoksa mezuna mı kalayım bir de yüksek lisans kaç yıl ikinci sorum pdr daha kolay iş buluyor alanı geniş diyorlar siz ne düşünüyorsunuz teşekkür ederim

 33. Nurcan diyor ki: Temmuz 13, 2019 at 8:08 pm

  Merhaba hocam yazınız için teşekkürler gayet bilgilendirici size sorum psikolojide mezun olunan üniversite önemli mi 40 bin ya da 50 binle psikoloji yazmalı mıyım yoksa mezuna mı kalayım
  Bir de yüksek lisans kaç yıl
  İkincisi pdr de iş bulmak daha kolay alanı daha geniş diyorlar siz ne düşünüyorsunuz teşekkür ederim

 34. Serhat Damar diyor ki: Temmuz 11, 2019 at 3:48 pm

  Psikoloji bölümünden mezun olduktan sonra Psikiyatri uzmanlığı yapamazsın çünkü Tıp alanında buna izin verilmemektedir. Benzer bir şekilde Diş hekimliğinden mezunu bir kişi de Psikiyatri uzmanlığı yapamaz. Bu yol kesin olarak kapalıdır. Yazım hakkındaki düşüncelerin için çok teşekkürler.

 35. Helin diyor ki: Temmuz 11, 2019 at 3:42 pm

  Hocam Merhabalar ben bu yıl psikoloji bölümünü tercih edeceğim. Bölümümde uzmanlık yaparak psikiyatrist olabilir miyim ya da yolları nelerdir? Sayısalcı olmadığım için tıp seçimi yapamayacağım ama ben psikiyatrist olmak istiyorum. Yanıtlarsanız teşekkür ederim. Ayrıca yazınız çok bilgilendiriciydi ellerinize sağlık.

 36. Serhat Damar diyor ki: Temmuz 10, 2019 at 11:46 am

  Ali merhaba

  Rica ederim. Sorularına cevap verebildiğime sevindim. Psikoloji yanında çift dal yapacaksan bence en mantıklısı Felsefe olur. Felsefeyi bilmeden, iyi bir felsefeci olmadan iyi bir psikolog olunabilmesi gerçekten zordur. Çok yakından tanıdığım birçok Psikiyatri uzmanı hekim ve klinik psikolog bu yoldan gitmeyi tercih etmiştir ve bence de çok mantıklıdır.

 37. Hüma diyor ki: Temmuz 9, 2019 at 8:36 pm

  Merhabalar umarım rahatız etmemişimdir ben daha yeni mezun oldum inşallah üniversite de psikoloji okumak istiyorum ama ben baya çekingenim (topluluk önüne konuşamıyoum) acaba bir sorun olur mu? Yazınız için teşekkür ederim bana çok faydası oldu.

 38. Öncelikle bu yazınızdan dolayı Size minnettarım. Çok faydalı bir yazı olmuş. Aklımda’kı birçok soruya sizin sayenizde yanıt bulabildim. Teşekkür ediyorum ve hemen soruma geçiyorum. Psikoloji yanında bir de çift dal yapmak istiyorum. Sizce Psikoloji’nin yaninda Sosyoloji mi okusam yoksa Felsefe mi ? Şimdiden teşekkür ederim iyi günler diliyorum Size 🙂

 39. Serhat Damar diyor ki: Temmuz 9, 2019 at 5:22 pm

  Merhaba Asna.
  Teşekkür ederim iyiyim çok şükür. Psikoloji bölümü kişisel çaba, motivasyon ve gayretin çok önemli olduğu bir bölümdür. Çok zahmetlidir ve karşılığında birçok meslekte aldığından daha azını alırsın. Bu durum bazen değişkenlik gösterir ve kazandığın para hiçbir zaman net değildir. Maaşlı veya sabit ücretli olarak çalışan psikologların gelirleri her zaman aynıdır. Bir dalgalanma ve belirsizlik olmadığı için aslında daha rahat ve stressizdirler. İş bulma problemi ülkemizdeki tüm meslek grupları için geçerli bir sorundur ve sadece bizim mesleğimizde yoktur. Durum böyle olduğu için en doğrusu severek yapacağın, zevk alacağın mesleği seçmendir.

 40. Serhat Damar diyor ki: Temmuz 9, 2019 at 5:02 pm

  Nur merhaba. Yorumun için çok teşekkür ederim. Alanda aktif olarak görev yapan bir klinik psikolog olarak edindiğim bilgileri insanlarımızla paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. İstanbul’da beni tanıyan danışanlarım beni çok daha iyi tanırlar diye düşünüyor, yorumu onlara bırakıyorum. Sen ÇAP yaptığın için hem Psikoloji hem de Sosyoloji mezunusun. Bu yüzden de her iki alanda da çalışabilir, yüksek lisans ve doktora yapabilirsin. Psikoloji ve Sosyoloji birbirini destekleyen iki bilim ve bence çok iyi bir seçim yapmışsın. Yüksek lisans okumadan bir çok iş bulabilirsin. Buna hastaneler, klinikler vesaire de dahildir. Ancak benim önerim yüksek lisansını ilgi duyduğun alanda yaparak uzmanlaşman. Öyle yaparsan insanlara daha yararlı olursun, ve daha çok mesleki tatmin elde edersin.

 41. Hocam merhabalar yazınız beni gerçekten çok bilgilendirip kafamdaki sorular açısından da açıklığa kavuşturdu. Ama öerak ettiğim bir şey daha var ben sosyoloji okuyorum ve psikolojiden de çap yapıyorum. Ayrıyeten yüksek lisans okumadan da iş bulabilme imkanım yüksek mi? Hastaneler de psikolog olarak çalışmak için yüksek lisans da yapmam gerekiyor mu?

 42. asna diyor ki: Temmuz 4, 2019 at 2:13 pm

  hocam merhaba nasilsiniz? iyisinizdir inşallah. Hocam ben bir şeyi çok merak ettim. Klinik psikolojiyi okumak için çok hevesliyim daha 10.sinifdayim. Fakat okuyub başarili oldukdan sonra iş bula bilecekmiyim ? etrafımızdakiler diyorlarki iş bulamican psikoloji okuma baska bir sey oku. Fakat ben klinik psikolojiyi okumayi cok istiyorum. Hocam is bula bilecekmiyim ?

 43. Serhat Damar diyor ki: Haziran 28, 2019 at 10:07 am

  Ünvan konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor ve “Klinik Psikolog” ünvanı alınıyor ancak Psikoloji bölümü dışından gelen meslek elemanlarının lisans mezuniyeti PDR gibi çok yakın bir bölüm dahi olsa göreve başlama sırasında sıkıntı ile karşılaşılabiliyor. Bu konuda yaşanan sıkıntılar lisans diploması nedeniyle oluyor. Daha detaylı olarak araştırmanızı tavsiye ediyorum.

 44. Tuğçe diyor ki: Haziran 24, 2019 at 4:55 pm

  Merhabalar ben 3. Sınıf PDR öğrencisiyim. Klinik psikolog olmak istiyorum, 2 yıl özel üniversitede yüksek lisans yaptıktan sonra klinik psikolog olabiliyor muyum? Devlet vrya özel hastanelerde, cezaevlerinde çalışabiliyor muyum? Zorunlu görev oluyor mu bunları öğrenmek istiyorum teşekkür ederim.

 45. Bu yıl 12.sınıf olacağım. Ama bölümüm sayısal eşit ağırlığa geçemem çünkü sınıf ortamı ve öğrencileri kötü. Ege üniversitesinde psikoloji okumak istiyorum. Sayısal olduğumdan dolayı sınavda ne yapmam gerek?

 46. Merve Pay diyor ki: Nisan 28, 2019 at 12:51 pm

  Hocam verdiğiniz bilgiler benim kişisel açımdan önemli yeri oldu. Şu an 7. sınıfım ve psikolojiye merakım sonsuz. Çevrem şaka şeklinde ” sen psikolog olamazsın anca hastası olursun ” diyorlar. Ve bu beni incitmeye başlıyor. Evet biraz haklılar çünkü bakış açım diğer insanlar kıyasla garip ötesi. Açık olarak sorum şu; Psikoloji okurken psikolojimizin biraz normalden uzakta olması etkiler mi? Seçimlerim ve kararlarım Üniversite zamanında bana sorun olur mu ?
  Bu yüzden kendimi değiştirmem gerekir mi?
  CEVAPLARSANIZ ÇOK MUTLU OLURUM SAYGILARIMLA HOCAM.

 47. mrvn diyor ki: Nisan 26, 2019 at 5:10 pm

  Bu mesleği okuyabilmek için belli özellikler veya kriterler gerekiyor mu? Şu an sayısal bölümünde sınava hazırlanıyorum ama psikoloji ilgi alanım .psikolojiyle ilgili yazılar okumayı seviyorum.birçok sitede üniversitelerin büyük bölümünde psikoloji bölümü açıldığı için yığılma olduğunu okudum.Ayrıca devlette de atama sayısının az olduğunu gördüm .bu da beni meslek tercihi konusunda tereddüte itiyor.İş imkanı gerçekten az mı?

 48. Fatma diyor ki: Nisan 20, 2019 at 1:56 pm

  Sevgiler hocam,
  Psikoloji okumak ıcın illa şu üniversiteye gitmek zorunda dıye bir sey var mıdır? Önerebileceğiniz Üni var mıdır ya da

 49. Alper diyor ki: Nisan 17, 2019 at 12:03 am

  İyi günler ben psikolojiye merak saldım ama çevremdekiler bana pek sosyal olmadığın için sen beceremezsin yapamazsın boşuna yıllarını harcama demeye başladılar.Herkesin demesiyle benim aklımda da şüphe oluştu.Konuşma olarak pek yetenekli değilim ama psikoloji bölümünde iletişim kurduklarım istersen burada kurslara yazılıp kendini geliştirebilirsin dediler.Araştırdığım kadarıyla da şuan ilgimi çeken alt dal endüstri psikolojisi.Yetişkinler de bana psikoloji okuyunca ne yapacaksın ortalık mezunu dolu çalışan yok diyorlar.Üniversitede sıkıntı çeker miyim?

 50. Serhat Damar diyor ki: Nisan 15, 2019 at 11:52 pm

  Burcu merhaba. Psikolojinin genel olan bölümlerine her bölüm mezunu girebiliyor. Klinik Psikoloji alanında ise bazı üniversitelerin psikoloji bölümleri kabul ediyor. Bunu araştırmalı, farklı üniversitelerin psikoloji bölümü hocalarının birkaçı ile görüşmelisin. Hayallerine ulaşmanı diliyorum.

 51. Serhat Damar diyor ki: Nisan 15, 2019 at 11:42 pm

  Zeynep merhaba. İngilizce eğitim veren tüm bölümlerde 1 yıl ingilizce sınıfı bulunur. Bu durum psikoloji bölümünde de aynıdır. Soruna cevabım : “Hayır, psikoloji bölümüne girmeden önce İngilizce bilmen gerekmez. Bölüme başlarken hazırlıkta da öğrenebilirsin. Yabancı dil bilmek bizim bölümümüzde yeni yayınların takibini yapabilmek açısından çok önemlidir. Bilim sürekli gelişip ilerler ve onu öğrenmek için dilini bilmek gerekiyor ve şu an bilim dili İngilizce. İyi bir psikolog olmak için gerekli olan kriterler iyi bir TV spikeri olmak için gerekli olan kriterlerden çok farklıdır. Konuşma ritminde bozulmalar da olsa yapacağın ayarlamalarla bu problemi aşabileceğini düşünüyorum. Çok iyi ve akıcı konuşman gerekmiyor. Çok iyi empati yapabilmen, karşındaki insanı çok iyi anlıyor, hissediyor olabilmen gereken bir meslek. Başarılar diliyorum.

 52. Zeynep Betül diyor ki: Nisan 15, 2019 at 8:43 pm

  Merhaba Hocam;
  Psikolog olmak için 1 yıl hazırlık ingilizce eğitimi alındığını duydum bu doğru mu? İngilizceyi daha üniversiteye başlamadan bilmeli miyiz yani?
  Bir de ben daha 7. sınıfım. Psikoloji alanına aşırı derecede meraklıyım. Şimdiden kitaplarını okumaya (insan psikolojisi ile ilgili, ağır olmayan) başladım. Çok hızlı konuşan bir kişiliğe sahibim. Çok konuşuyorum, asla bir toplumun içinde konuşmaktan çekinmem ama arada kekeliyorum. Bu durumu düzeltmeye çalışıyorum. Ama psikolog (en basitinden) olmak için diksiyonumun güzel ve yavaş konuşmam gerekiyor. Çevremdeki herkes bana sen psikolog olamazsın çok hızlı konuşuyorsun. Zaten iş de bulamazsın diyor. Onları dinlememeye çalışıyorum ama ne zaman ara sıra kekelesem hep vazgeçiyorum bu mesleği seçmekten. Çevremde bu mesleği yapan bir kişi de yok. Size (bir bilene) sormak istedim. Saygılar.

 53. Burcu Ç. diyor ki: Nisan 14, 2019 at 1:11 pm

  Hocam Merhaba
  Ben psikoloji veya ilgili bir bölüm okumadım
  Dört yolluk lisans mezunuyum ama psikoloji okumak çok istiyorum alan dışından yüksek lisansla klinik psikoloji bölümüne öğrenci alan özel üni var , klinik psikoloji alanında tezsiz yüksek lisansımı tamamladığımda klinik psikolog oluyor muyum yoksa doktora da yapmam gerekiyor mu farklı alandan geldiğim için

 54. Serhat Damar diyor ki: Nisan 10, 2019 at 1:06 am

  Merhaba Asya. Cezaevinde psikolog olarak görev yapabilmen için uzman psikolog olma zorunluluğun yok. Lisanstan mezun olur olmaz KPSS’ye girerek boş kadrosu bulunan cezaevlerine müracaat edebilirsin. Psikoloji bölümünden mezun olduktan sonra işletmeye mi başlamak istiyorsun? Orasını anlayamadım. Biraz açabilir misin?

 55. Asya diyor ki: Nisan 9, 2019 at 4:52 pm

  Selamlar. Psikoloji 3. Sınıf öğrencisiyim mezun olduktan sonra işlemeye başlamak istiyorum daha sonraki yıllarda yüksek lisans yapma planlarım var. bunun için kpss sınavına lazım gireyim fakat bu sınavla ilgili hiç bilgim yok internette aradığımı bulamadım bu konuda bilgilendirirseniz çok mutlu olurum, hangi derler çözülecek ve cezaevinde adli psikolog olmak için de aynı sınav şartları mı gerekli? Şimdiden teşekkürler .

 56. Serhat Damar diyor ki: Nisan 2, 2019 at 1:47 pm

  Psikolog olmak istiyorsan Eşit ağırlık seçmen en mantıklısı. Klinik psikolog olmak için de 4 yıllık psikoloji lisans eğitimini tamamladıktan sonra Klinik Psikoloji uzmanlığı yani yüksek lisansı yapman gerekir. Hedefine ulaşmanı diliyorum Songül. Başarılar.

 57. Songul diyor ki: Nisan 2, 2019 at 1:26 am

  Merhaba hocam ben 9. Sınıf ve psikolog olmak istiyorum kilinik psikoloğu onun için sayisalimi secmem gerekiyor yoksa eşit agirligimi

 58. Beyza diyor ki: Nisan 1, 2019 at 4:11 pm

  Merhaba hocam ben psikoloji okumak istiyorum ama ne yazık ki puanım yeterli değil. Duyduğum kadarıyla sosyoloji okuyup 3 yıllık lisans programı ile diploma alınabilir ve hastane ya da özel klinikte psikolog gibi çalışılabilirmis doğruluk payı nedir lütfen anlatabilir misiniz içeriğini falan

 59. Serhat Damar diyor ki: Mart 30, 2019 at 9:50 am

  Umut merhaba. Adli psikoloji de aynen klinik psikoloji gibi ülkemizde yeni gelişen psikoloji alanlarından. Kitaplar, diziler ve sinema filmlerinde gösterilen sahneler senin adli psikolojiye yönelmende etkili olmuş. Seni anlıyorum. Gelecekte çok popüler ve önemli bir bilim alanı olabilecek bir alan olduğunu düşünüyorum.

 60. Umut diyor ki: Mart 30, 2019 at 2:14 am

  Hocam öncelikle yazınız için teşekkür ederim. Lise 2 öğrencisiyim ve psikoloji okumak istiyorum. “Mindhunder” ve onun gibi polisiye diziler ve kitaplar halihazırda insan psikolojisine olan ilgimin adli psikoloji ilgisine evrilmesini sağladı. Biliyorum sormak için daha çook erken ama Türkiye’de Adli Psikoloji alanında nasıl bir gelecek görüyorsunuz? Saygılar ve sevgiler.

 61. Serhat Damar diyor ki: Mart 25, 2019 at 8:10 pm

  Sudem merhaba. Psikoloji bölümü okuma konusunda hiçbir lisenin bir avantajı yok. Belli bir lisede okunduğunda psikoloji bölümüne giriş daha kolay olmuyor yani tüm liseler eşit durumda. Hangi liseden mezun olursan ol ihtiyaç duyulan netleri çıkardığında ve ihtiyaç duyduğun puanı aldığında psikoloji bölümünü okuma hakkına sahip olabilirsin. Umarım hayalini gerçekleştirebilirsin.

 62. sudem diyor ki: Mart 24, 2019 at 6:42 pm

  Merhabalar hocam 8.sınıf öğrencisiyim küçüklükten beri hayalim çocuk psikolojisi ile ilgili bir mesleğe sahip olmak matematiğim çok çok çok kötü ama sözel alanlarım ingilizce türkçe ınkilap vb olsun baya iyi.Sosyal bilimler lisesine girmeyi istiyorum.Sosyal bilimlerden psikoloji alanında okuyabilir miyim?

 63. Cansu diyor ki: Mart 9, 2019 at 12:46 am

  Serhat Bey merhaba. Ben 27 yaşındayım ve kendimi bildim bileli psikoloji okumak ve psikolog olmak istiyorum. Fakat zamanında puanım yetmediği için işletme bölümünü kazanıp okumuştum. Fazla bi iş hayatım olmadı bi müddet ön muhasebeci olarak çalıştım. Şuan işsizim fakat tekrar çalışmaya başlayacağım. Özet olarak 28 yaşında psikoloji okumaya başlasam yüksek lisans da yapacağım için 35 yaşında psikolog olarak çalışmaya baslayabilirim? Hayal mi bu yoksa olabilitesi olan bir durum mu sizce?

 64. semah diyor ki: Mart 8, 2019 at 11:27 pm

  hocam merhabalar. 12.sınıf öğrencisiyim. bilginize ihtiyacım var. sayısal öğrencisiyim. matematiğim ve fenim iyi durumda ama sosyal bilgim yok denilecek kadar az. iyi bir sayısal bölüme gidebilirim ama psikoloji okumak istiyorum. sosyal netlerim minimum hangi seviyede olmalı ya da ne yapmalıyım? yardımcı olursanız sevinirim. iyi akşamlar

 65. Serhat Damar diyor ki: Şubat 25, 2019 at 5:24 pm

  Elif merhaba. YGS ve LYS sınavları ile girilebilen psikoloji bölümüne girişte tüm liseler eşittir. İhtiyaç duyduğun şey matematik ve sözel derslerinin çok iyi olması ve ihtiyaç duyulan nete ulaşmandır. Bunun içinse, iyi bir lise eğitimi almış olmak iyi bir avantajdır. Matematiğini desteklemeni ve matematiğe daha fazla zaman ayırmanı tavsiye ediyorum.

 66. 8.sınıfa gidiyorum ve matemetiğim iyi değil hangi liselere giderek psikolog olabilirim? Ya da ne kadar çalışmalıyım

 67. Derya diyor ki: Ocak 25, 2019 at 4:47 pm

  Yuksek lisansimizi pdr uerine yapsak lisansimin farkli bir alan olsa psikolojik danisman olur muyuz ?

 68. Sıla diyor ki: Ocak 11, 2019 at 2:17 am

  Öncelikle yazınızı psikoloji okumak ve klinik psikoloji alanında uzmanlaşmak isteyen biri olarak çok yararlı buldum. Şu an 10. sınıftayım bu sene eşit ağırlık seçerek psikoloji kazanmayı hedefliyorum üniversitede ancak felsefe öğretmenime bunu söylediğimde ODTÜ hariç bir yerde okursam iş imkanı bulamayacağımı söyledi. Bu konu da haklılık payı var mı sizce? Şimdiden teşekkürler.

 69. Yeşim diyor ki: Ocak 7, 2019 at 5:41 pm

  Ben 8. Sınıfa gidiyorum ve psikoloji okumak istiyorum fakat hangi liselere gidebileceğimi bilmiyorum.

 70. Sevdiye diyor ki: Aralık 16, 2018 at 1:36 pm

  Merhaba ben 10. sınıf öğrencisiyim. Ve son birkaç yıldır insan psikolojisine çok ilgi duyuyorum. Ama benim matematiğim çok da iyi olduğunu söyleyemem. Psikoloji bölümünü nasıl kazanabilirim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.