Klinik Psikolog ünvanı nasıl alınır?
30 Eki 2017

Psikolog Olmak İsteyenlerin Bilmesi Gerekenler

Psikolog olmak ve psikoloji okumak isteyenlerin bilmesi gerektiğini düşündüğüm bilgilere yer vereceğim bu yazımda, hem psikoloji bölümü hakkında hem de klinik psikoloji yüksek lisansı ve klinik psikolog ünvanı alma konusunda açıklamalar yapacağım. Bir psikolog olarak 17 yıldır alanda aktif olarak görev yapan ve alanı tanıyan biri olarak bu bilgilerin psikolog olmak isteyen gençlerimize yararlı olmasını dilerim. Yazımı sonuna kadar okuduktan sonra, yazdığım çok önemli notu da okumanızı rica ederim. Yazımda sizlere bilgi vermek istedim ve sizler için aydınlatıcı olması için de her şeyi açık olarak yazdım.

Psikoloji ile ilgili değişmeyen algılardan bir tanesi, “zor” olması, kendisiyle ilgilenenlerin hastalanma (çıldırma vs.) riski ile karşı karşıya olmalarıdır. İnsanlarımızın önemli bir kısmı psikoloji bölümünü felsefe bölümü ile yakın olarak algılarlar. Psikoloji bölümü, içeriğinde felsefeyi de barındıran bir bilim dalı olduğundandır ki, bu algı aslında doğrudur. Psikoloji bölümünün toplumdaki genel düşünceye göre sözel bir bölüm olduğunu görüyoruz, oysa ki üniversitede psikoloji okuyabilmek için matematik soruları da çözmek gerekiyor.

Psikoloji Nasıl Bir Bölüm?

Ülkemizdeki üniversitelerin psikoloji bölümleri üç aşağı beş yukarı aynı ders programı ile eğitim veriyor. Nedir psikoloji lisans programı? İsterseniz benim de üniversite lisans eğitimimi tamamladığım Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Psikoloji bölüm derslerinden kısaca bahsedelim. İlk yıl Psikolojiye Giriş, Sosyolojiye Giriş, Genel Biyoloji, Psikolojide Araştırma Teknikleri, Psikolojide İstatistik, Bilgi Teknolojileri, Türkçe ve İngilizce dersleri.

İkinci yıl, İstatistik, Gelişim Psikolojisi, Sosyal Psikoloji, Deneysel Psikoloji, Psikoloji Uygulama ve Araştırma Etiği ve İngilizce.

Üçüncü yıl, Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme, Kişilik Kuramları, Endüstri Psikolojisi, Psikopatoloji, Biyolojik Psikoloji dersleri ve İngilizce.

Dördüncü yıl ise, Klinik Psikoloji, Sağlık Psikolojisi dersleri ile bölüm içinden ve dışarıdan seçmeli dersler alınarak bölüm tamamlanmış oluyor.

“Psikoloji nasıl bir bölüm olarak tasarlanmış?” sorusunun cevabına gelince, kendi düşüncelerimi paylaşmak istiyorum.  Psikoloji bölümleri, lisans düzeyi ele alındığında daha çok “Genel” ve “Giriş” derslerinden oluşan bir ders programına sahip. Bu programda bazı derslerin verilmesi son seneye bırakılmış ki bu derslerden “Klinik Psikoloji” dersi, psikoloji biliminin önemli bir alt dalı olmasına karşın, diğer psikoloji alt dallarından daha popüler olmasına rağmen son seneye bırakılmış.

Psikoloji Okumak ve Psikolog Olmak

Psikolog olmak için psikoloji okumak gerekiyor. Psikoloji, üniversite sınavında hatırı sayılır bir puan alınarak girilen güzel bir bölüm. Bölüm önemli bir bilimin eğitimini veriyor ancak önceki satırlarda ifade ettiğim gibi, psikoloji bölümü lisans programlarının tasarlanış biçimi itibarı ile bölüm dersleri genel ve giriş derslerinden oluşuyor. Derslerin neredeyse tümü teorik ve uygulama içermiyor.

Psikoloji bölümü ders programları oluşturulurken büyük ihtimalle şöyle düşünüldü: “Psikoloji bölümüne giren her öğrencinin farklı bir hedefi var. En iyisi bu bölümün ders programı genel bilim derslerinden ve temel giriş derslerinden oluşsun ve teorik olsun. Aslında bu düşünce mantıklı çünkü psikoloji bölümünün çok sayıda farklı alt dalı var, (Örn. Klinik Psikoloji, Endüstri Psikolojisi, Sosyal Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, vs.) ve bu alt dalların her biri birbirinden tümüyle bağımsız çalışma alanlarına sahip. Düşünsenize, her bir alt dala ilişkin derinlemesine bilgi verilse psikoloji nasıl bir bölüm olurdu? Tahminimce 10 sene süren bir üniversite eğitimi olurdu. O yüzden bölümün bu hali yeterince iyi tasarlanmış. Psikoloji bölümünü tamamlayan ve “Psikolog” ünvanını almaya hak kazanan meslektaşlarımız kendi ilgi alanlarına göre bir alt dal seçerek uzmanlaşabilirler.

Psikolog Olmak İçin Hangi Üniversiteye Gitmeliyim?

Psikolog olmak için hangi yoldan gidilmeli, neler yapılmalı ve hangi adımlar atılarak mesleki gelişim sağlanmalı? Bu yazımda, 15 yıldan uzun bir süredir alanda çalışan bir psikolog olarak bu sorulara cevap vermeye çalışacağım.

Psikolog olmak eskiden, yani bundan 15 -20 yıl önce daha zordu çünkü psikoloji bölümü, çok az sayıda devlet üniversitesi bünyesinde bulunuyordu. O yıllarda ülkemizde birkaç özel üniversite vardı ve bu özel üniversitelerin hiçbirinde de psikoloji bölümü yoktu. O günkü koşullarda Psikoloji bölümü tanınan bir bölüm olmadığı gibi, popüler ve yaygın tercih edilen bir bölüm de değildi.

Günümüz koşullarında Psikoloji bölümü popüler, yaygın olarak tercih edilen bölümler arasında yer alıyor. Hem devlet üniversitelerinde, hem de mevcut ve yeni açılmakta olan çok sayıda (onlarca) özel üniversitede bir Psikoloji bölümü kuruluyor. Bunlar ülkemiz için sevindirici gelişmeler ve hem bu alanın gelişmesi açısından, hem de ülkemizdeki psikoloji biliminin topluma sunduğu desteğin güçlenmesi açısından çok olumlu adımlar.

Psikoloji okumak ve psikolog olmak için özel  üniversitede okumakla devlet üniversitesinde psikoloji bölümü okumanın farkı yok. Programlar, dersler ve ders kredileri tüm üniversitelerde birbirine çok yakın ve benzer durumda.

Bu soru bana sık sık soruluyor: “Psikolog olmak için hangi bölümü okumalıyım?”. Aslında sorunun cevabı çok net bir şekilde “Psikoloji”. Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümü, psikolog olmak için okumanız gereken bölümdür.

Hangi alanda çalışmak istiyorsanız, o alana ait uzmanlığı yapmanız en doğrusudur. Örneğin, çocuk gelişimi üzerine çalışacaksanız, Gelişim Psikolojisi alanında uzmanlık yapın. Şirketlerde insan kaynakları alanında ya da performans alanında çalışan bir psikolog olmak istiyorsanız, o zaman Endüstri / Örgüt Psikolojisi alanında uzmanlık yapın.

Klinik Psikolog olmak için, üniversitede psikoloji bölümünü başarıyla tamamladıktan sonra Klinik Psikoloji yüksek lisansı yapmalısınız. Klinik Psikoloji, psikolojinin ruhsal sorunları ve yetersizlikleri gidermek için ve insanın adaptasyonunu sağlamasına yönelik olarak çalışan bir dalıdır. İnsan davranışları, duyguları, düşünceleri ile tüm zihinsel işlevlerinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.

Psikolog Olmak İsteyenlerin Bilmesi Gerekenler

Klinik Psikolog – Psikolog Farkı Nedir?

Psikolog, üniversitede 4 yıllık bir psikoloji lisans programını başarıyla bitiren kişilerin almaya hak kazandıkları ünvandır. Üniversiteden yeni mezun olan bir psikolog, mesleki donanım yönünden tam kabul edilmez, bu yüzden çok sayıda eğitim ve daha da önemlisi yüksek lisans yapması ve donanım kazanması beklenir. Üniversiteden 4 yıllık psikoloji eğitimi almış bir psikolog mesleki eğitimlere, kurslara ve seminerlere katıldığında sadece bilgi kazanmış olur, ünvanında herhangi bir değişiklik ya da yükselme olmaz.

Klinik Psikolog, üniversitede 4 yıllık psikoloji lisans eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra, Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans yapmış olan uzman psikologların almaya hak kazandıkları ünvandır. Psikolojik sorunların değerlendirmesi, çeşitli nöropsikolojik testlerle birlikte kişilik testlerinin uygulanması ve değerlendirilmesi, belirli bir psikoterapi yönteminin kuramsal ve uygulamalı eğitimleri klinik psikoloji uzmanlık eğitimi sırasında verilmektedir.

Klinik Psikoloji Nedir?

Klinik psikoloji yüksek lisans programlarının bir bölümü psikoterapi uygulamalarının süpervizyonunu da içerir ki bu yüksek lisans programları sadece teorik eğitim veren programlardan daha yararlıdır. Klinik psikoloji alanı özel olarak psikolojik sorunlar, bunların değerlendirilmesi ve psikoterapisi konularına yönelik çalışan bir uzmanlık olduğu için bu bölümde (yüksek lisans süresince) süpervizyon alınması, bu süpervizyonun da yüksek lisans eğitiminin bir parçası olması önemlidir.

Psikoloji bölümünün çok sayıda alt dalı bulunur. Sosyal psikoloji, klinik psikoloji, endüstri ve örgüt psikoloıjisi, gelişim psikolojisi, din psikolojisi bunlardan sadece birkaçıdır.

“Uzman psikolog” dendiğinde, genel bir ünvandan bahsedilmiş olur. Uzman psikolog psikolojinin herhangi bir alanındaki yüksek lisans programından mezun olan bir psikoloğun sahip olduğu ünvandır. Ölçme ve Değerlendirme alanında, psikolojide ölçme ve değerlendirme ve istatistik konularında derinlemesine, uzmanlık düzeyinde bilgiler verilir. Bu alandan “Uzman Psikolog” ünvanı alan bir kişi ile Klinik Psikoloji alanından yüksek lisans alan bir kişinin aldıkları eğitimler de, yetiştirilme amaçları da birbirinden çok farklıdır. Her ikisi de uzman olmalarına rağmen, ikincisi “Klinik Psikolog” ünvanına sahiptir. Daha önce de çeşitli yazılarımda anlatmış olduğum gibi, farklı alanlar farklı amaçlara yönelik eğitim vermektedirler. Klinik psikoloji yüksek lisans eğitimiyle endüstri psikolojisi yüksek lisans eğitimi birbirinden tümüyle farklıdır. Bu nedenle de, psikolojik sorunlar için destek verebilecek olan uzman psikologların “Klinik Psikolog” olması, işin en mantıklısıdır.

Klinik psikoloji hakkında son günlerde sorular geliyor. “Klinik psikoloji nedir?” ya da “Klinik psikolog nedir?” sorularına cevap veriyorum Bu yazıda da aynı sorulara cevap vermeye çalışacağım.

Klinik psikoloji, büyük ve çok geniş bir bilim olan Psikolojinin çok sayıdaki alt alanından bir tanesidir. Klinik psikoloji diğer alt dallardan ayrıdır. Ayrı olmasının en önemli nedeni de, psikolojik sorunlarla ve bu sorunların ilaçsız tedavisi ile ilgilenen tek dal olmasıdır.

Uzman Klinik Psikolog Nasıl Olunur?

Psikoloji, içerisinde çok sayıda farklı alt dalın bulunduğu büyük bir bilimdir. Bazı arkadaşlarımız spor psikolojisi ile ilgilenirken, bazıları da adli psikoloji ile ilgili konuları çalışırlar. Bunlar ünvan olarak Spor Psikoloğu ve Adli Psikolog ünvanlarını kullanırlar.

Psikolojinin ve psikologların çalışma alanlarından bahsederken, meslektaşlarımızın bizim bildiğimiz çalışma alanlarından çok daha farklı alanlarda da çalışabildiklerini belirtmek isterim. Psikolog olan bir meslektaşımız alt dalların belirlediği alanların dışında bir görev de yapabiliyor. Örneğin, TV kanallarında görev alabiliyorlar, TV programlarının danışma kurullarında bulunuyorlar. Bu gibi görevler ve alanlarda da iş sahibi olmaları, psikolojinin ne denli önemli ve ihtiyaç duyulan bir bilim olduğunu gösteriyor.

Klinik psikoloji, psikoloji biliminin, insanın sorunlar yaşaması durumunda bozulan dengesini ve uyumunu sağlaması için çalışan, onu duygusal, davranışsal ve bilişsel boyutlarıyla değerlendirip geliştirmeyi amaçlayan alt dalıdır. Bu özellikleriyle, tüm psikoloji alt dallarından ayrılır çünkü diğer alt alanların bu konularla hiçbir ilgisi yoktur.

Klinik psikolojide uzmanlaşan psikologlar, gerekli değerlendirme ve psikoterapi müdahalelerini yapma yetkisine sahip meslek elemanlarıdır. Yapılan müdahaleler psikolojik müdahaleler olup, tümüyle ilaçsızdır. İlaç tedavileri hekimlerin görevidir.

Klinik psikoloji, psikopatolojiyi ve bu patolojinin yaratmakta olduğu uyum bozukluğunu ve yaşam kalitesindeki bozulmaları önlemek amacıyla duygusal, düşünsel ve davranışsal zorlukların yenilmesi için danışanlara yardım eder. Kısır döngülerden ve duygusal zorlanmalardan çıkması için danışanları yönlendirir, motive eder ve değişim için gidilmesi gereken yolu gösterir. Bu çalışmaları yapan psikolog Klinik Psikolog ünvanına sahip olmalıdır.

Klinik Psikolojinin Çalışma Alanları

Hastaneler,

Klinikler,

Psikolojik Danışmanlık Merkezleri,

Psikoterapi ve Psikiyatri Merkezleri,

Adli Psikoloji alanı,

Büyük Şirketler,

İnsan Kaynakları Birimleri.

ÇOK ÖNEMLİ NOT : Yazımı okuduktan sonra lütfen bu konu için beni aramayın. Bu yazıda sizlere yardımcı olmak için üzerime düşeni yaptım, lütfen bana bu konular hakkında soru sormayın, sorarsanız cevaplamayacağım. Psikoloji bölümüne girmek için kaç net yapmanız gerektiği, yatay geçişle hangi üniversitenin psikoloji bölümüne girmenizin en mantıklı olacağı, tercih sıralamasında psikoloji bölümünü kaçıncı sıraya yazmanızın uygun olacağı gibi soruları bana sormayın. Bu soruları ilgili kişilere, bu konuda size yol gösterme görevi olan öğretmenlerinize sorun. Başarılar dilerim.

Klinik Psikolog Serhat Damar


Tavsiye Bağlantılar:

İnternet üzerinden psikolojik yardım hakkında bilgi ve randevu için: Online Psikolog


Serhat Damar

Klinik Psikolog Serhat Damar, 2002 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuş, Klinik Psikoloji yüksek lisans eğitimini başarıyla tamamlayarak Uzman Klinik Psikolog ünvanı almaya hak kazanmıştır. 17 yıldan uzun süredir yetişkin danışanlarıyla bireysel ve çift çalışmalarını sürdürmektedir.

Yorumlar

 1. sevgi diyor ki: Mart 16, 2020 at 3:56 pm

  Merhaba Serhat Bey.Ben iktisat mezunuyum ve 9 yıldır kamuda çalışıyorum.Uzun zamandır psikoloji bölümü okumak istiyorum. Bu yıl sınava girip deneyeceğim. Ancak çalışma saatlerim 8.30-.17.30 olduğu için derslere devamlılık, uygulama vb. durumlarında tam katılım sağlayamayabilirim. bu durum eğitimim ve sonrası için bir dezavantaj mıdır acaba? bu konuda bilgiye ulaşamıyorum cevaplarsanız çok minnettar kalırım..

 2. duhan diyor ki: Şubat 6, 2020 at 1:13 pm

  bölümü bende çok araştırmıştım yazınız için teşekkürler.

 3. Büşra Nur diyor ki: Şubat 3, 2020 at 11:17 pm

  Merhabba ben 8.sınıf öğrencisiyim daha derslerimin temelini oluşturuyorum.piskoloji okumak istiyorum ingilizcem,türkçem iyidir.Sevdiğim bir konuda işte ezberim kuvvetlidir yani sözel derslerim iyi ancak sayısal derslerim biraz sorunlu.Piskolojide sayısalında çok fazla yeri var mı?

 4. Yaren diyor ki: Ocak 18, 2020 at 1:26 pm

  Tahmini en az kaç puan almamız gerekiyor, kaç net yapmamız gerekiyor psikoloji okumamız için?

 5. Merhaba hocam ben ilk okul birden bu yana açıktan okuyorum ve okuluma açık lise imam hatip 3.sınıf öğrencisi olarak devam ediyorum psikoloji bölümünü okumak istiyorum çünki insanlara bu konuda iyi geliyorum ama temelim sağlam değil çevremde bilgiye sahip pek kimse yok bana yardımcı olun lütfen

 6. Merhaba, psikoloji bölümü 2.sınıf öğrencisiyim. Ne okulumda ne de internette psikoloji ile ilgili net bilgilere ulaşamadım. Anaokullarında, meslek liselerinde çalışmak için sadece lisans mezunu olmamız yetiyor mu? Klinik alanında uzmanlaştığım zaman çocuk ve ergen terapistliği yapabilecek miyim veya onun için gelişim alanında mı uzmanlaşmam gerekiyor?

 7. Samet diyor ki: Aralık 7, 2019 at 1:09 am

  Hocam iyi günler 11.sınıf öğrencisiyim Psikoloji alanı için kararımı verdim,istiyorum.Sizce şu an camia da ki iş olanakları nasıl,gençler olarak en korktuğumuz konu iş olanakları, iş olanaklarından bahseder misiniz teşekkürler.

 8. Fatih diyor ki: Aralık 6, 2019 at 8:55 pm

  Merhaba. Yazınızı okudum. Çok faydalı bilgiler vermişsiniz. Bunun için size teşekkür ederim. Ben Marmara Pdr 2. Sınıf öğrencisiyim. Tercih döneminde Psikoloji Pdr arasında kalmıştım. Ailem ve öğretmenlerim Pdr nin iş imkanlarının daha geniş olduğunu ve Pdr den de klinik psikolog olabileceğimi söylemişlerdi. Ama şimdi pdr yi okurken devlet üniversitelerinin klinik psikolojisi için Pdr cileri kabul etmediğini, özel üniversitelerin de çok para istediklerini öğrendim. Sanki dünyam başıma yıkılmış gibi hissediyorum. Size sorum şu şekilde sizce bu sene psikolojiyi kazanmak için bir daha sınava girmeli miyim? Sınav hazırlanma süreci çok yoğun ve yorucu bir süreç olduğu için üniversite not ortalamamı düşürmeden nasıl yapacağımı, aslında yapıp yapamayacağımı bilemiyorum. Çünkü eğer kazanırsam ders saydırma yapmayı düşünüyorum o yüzden ortalamam düşmemeli. Çevremdekiler kazanamazsın diyorlar. İçsel motivasyonumu tam olarak sağlayamıyorum. Bana yardımcı olabilir misiniz?

 9. Özge diyor ki: Aralık 2, 2019 at 3:07 am

  Merhaba Serhat Bey. Ben şu anda lise son sınıf sayısal öğrencisiyim. Ancak sanırım son zamanlarda psikoloji bölümü okuma isteğim artıyor. Her an eşit ağırlığa geçebilirim. Kararsızım. Size birkaç sorum olacak umarım sorularımı cevaplarsınız. İnternetten bilgi edinmeye çalışıyorum fakat hep yetersiz kalıyor. Hepsine bir yanıt bulabilirsem çok sevinirim. Nöropsikolojiye karşı bir merakım var. Türkiye’de yüksek lisans eğitimlerinde nöropsikoloji dalı var mı bunu bir türlü anlayamadım. Türkiyede hangi üniversitelerde var acaba? Eğer yoksa yurtdışında nerede yüksek lisans yaparak ülkemizde de nöropsikolog unvanını kazanırım? Bu ilk sorum. İkincisi ise şu; nöropsikoloji dalında yüksek lisans yaptığımda, klinik psikologluk yapabiliyor muyum? Yoksa klinik psikolojiden de ayrı bir yüksek lisans mı yapmalıyım? Nasıl bir yol izlemeliyim bilmiyorum. Bir klinik sahibi olmak istiyorum ama nöropsikoloji dalında da hizmet vermek istiyorum. Yoksa klinik nöropsikoloji diye bir seçim yapılabiliyor? Aydınlatırsanız çok mutlu olurum.

 10. Serhat Damar diyor ki: Kasım 28, 2019 at 10:24 am

  Aysu merhaba. İnsanlarla iyi empati yapabilen bir insan olman senin iyi bir psikolog olmanı sağlayacak önemli özelliklerinden biridir. Mesleğimizin kendine özgü zorlukları vardır. Sürekli olarak sorunlar üzerinde çalışmak, bireysel psikolog olarak görev yaparken de, evlilik ve çift konularını çalışırken de temel görevimizdir. Psikolojik destek almak için başvuran insanlar sağlıklı düşünen, mantıklı karar alabilen insanlardır. Aslında bu yönden bakmak daha gerçekçi olur. Yaşamda her durum kendi içinde belli riskler taşır. Örneğin her sabah işe gitmek için evden çıkıp karşı karşıya kaldığımız araç trafiği ya da hızlı gitmesi için tasarlanmış metrobüs trafiği de bize zarar verebilir ancak bizler her sabah o trafiğin içine girer, metrobüse bineriz. Psikoloji okurken psikolojisi bozulan biriyle hiç karşılaşmadım. Benzer yorumlar felsefe bölümü için de yapılır ancak bunlar gerçek dışı hikayelerdir. Bunları umursamamanı, hayallerine ve bu dünyada gerçekleştirmeyi istediğin amaçlarına doğru yol almanı tavsiye ediyorum.

 11. Merhabalar ben Aysu. 10. Sınıfım ve eşit ağırlık seçeceğim. Psikoloji okumayı çok istiyorum insanlarla çok empati kuruyorum ve onları anlıyorum. Destekte oluyorum hatta. Bu meslek benim için çok uygun fakat eğer Psikoloji okuyup yüksek lisansı tamamlayıp Klinik Psikolog olursam hastaların psikolojilerinin boyutuna göre endişelerim var. Ya hasta kendini kaybederse ve bize zarar vermeye kalkışırsa? Ya da psikoloji okurken psikolojimiz bozulursa? Bunları ciddi anlamda söylüyorum çünkü nasıl bir eğitim görüldüğünü ve zorluğunu bilmiyorum. Sonuçta zor bir meslek insan psikolojisi kolay değil. Bana göre. 17 yılı aşkın süredir bu işi yapan Uzman bir Psikolog olarak sorumu cevaplarsanız minnettar kalırım.

 12. Serhat Damar diyor ki: Ekim 23, 2019 at 9:22 am

  Taner merhaba.

  Bir psikoloğun odasında kendisi için bir tekli koltuk, ve danışanı içinde ikili ya da daha rahat bir ortam olması açısından üçlü bir koltuk gerekir. Yani geniş ve ferah bir oda, 1 tekli koltuk ve tercihen 1 üçlü koltuk. Sular için 2 sehpa olması, gözleri yormayan duvara yansıtmalı bir aydınlatma lambası yeterlidir. Bizim alet ve cihazlarımız çok fazla yer kaplamaz, bu yüzden bunlar için ekstra yer vs. gerekmez. Projende başarılar diliyorum…

 13. Taner diyor ki: Ekim 22, 2019 at 11:34 pm

  Hocam merhaba ben mimarlık 2.sınıf öğrencisiyim proje dersinde bir psikolog için home office yapıyorum. Bunun için bir psikolog hangi ortamlarda çalışır günde kaç seans yapar seanslar ne kadar sürer, terapi odalarının özel olacak bir durumu var mı hangi yada herhangi malzeme elemanları kullanıyormu herhangi bir cihaz kullanılıyor mu hastalarda yapılan testler için ayrı özel bölüm oluyor mu yani kısacası bir psikolog ve hastanın bulunduğu terapi odasının ideal bir ortamı nasıl olur gibi soruları bilmem gerekir cevaplarsanız çok minnettar kalırım…

 14. Esra diyor ki: Ekim 22, 2019 at 4:19 pm

  Merhaba bilgilendirme icin çok teşekkür ederim. Benim beynim kalemimden çok çok hızlı ve sabirsiz yazilarimin kusuruna bakmayin …Hocam ben ilahiyat mezunuyum 2.ünv. olarak pskoloji okumak istiyorum yaşım baya yetkin hangi sokaktan yola gireceğimi , hangi yoldan ilerleyecegimi bilemiyorum ??? Umarım sorulmasini istemediginiz sorular sormamışımdır.

 15. Ben şu an 9.sınıftayım ve 2 yıldır, yani 7.sınıftan beri, notlar çıkarıyorum, iki tane de defter tuttum. Hayallerimin peşinden gittiğimi düşünüyorum. 4 yıl boyunca dil, edebiyat, sosyoloji ve matematik üzerine yoğunlaşacağım.

 16. Serhat Damar diyor ki: Eylül 23, 2019 at 12:53 pm

  Genel kabul, eğilim ya da temayül bu yöndedir. Genellikle psikologlar bu şekilde yetişirler. İktisadi ve idari bilimler fakültesinde okuyanlar da bilgi ve deneyimleri ölçüsünde yüksek lisans ve doktora yaparak psikolog olabilirler mi? Evet olabilme şansları elbette var.

 17. Esengül diyor ki: Eylül 17, 2019 at 7:48 pm

  Merhaba, psikolog olmak için fen edebiyat fakültesi olması şart mıdır iktisadi ve idari bilimler fakültesinde okumak psikolog olmaya engel mi?

 18. Serhat Damar diyor ki: Eylül 9, 2019 at 1:24 pm

  Emel hanım merhaba. Psikolojiye ilgi duyuyorsunuz. Kendi merkezinizi açabilmeniz için 4 yıllık bir psikoloji bölümü okuduktan sonra Klinik Psikoloji yüksek lisansı yapmanız gerekir. Zorunluluktan öte, aslında psikolojik sorunları olan insanlara yardımcı olma yöntemlerini en iyi bu şekilde öğrenebilirsiniz. Diğer mesleki kurslar, sertifikalı eğitimler bunun yanında destekleyici bilgilerdir.

 19. Emel diyor ki: Eylül 7, 2019 at 6:11 pm

  Merhaba Serhat Bey. Faydalı bilgilerle donattığınız yazınız için çok teşekkür ediyorum. Ben 22 yıllık öğretmenim. Açıköğretimden sosyoloji okudum. Psikolojiye daha çok ilgim olduğunu farkettim. Bu yıl üniversite sınavına hazırlanarak psikoloji okumak istiyorum. Yüksek lisans yapmadan mezuniyetin ardından psikolog ünvanı alabiliyor muyum? Kendime ait özel danışmanlık ofisi açabilir miyim?

 20. Berivan diyor ki: Eylül 2, 2019 at 12:19 am

  Merhaba hocam kafam çok karışık psikolog olmak için puanımızın en az kaç olması gerekir 4 yılık üniversite okuyacağız 4 yılın sonun da gormemiz gereken bir eğitim var mı

 21. Nazire diyor ki: Temmuz 27, 2019 at 11:46 am

  Merhabalar,yazınız için teşekkürler.Ben 12. sınıfı bitirdim,lisede Eşit Ağırlık bölümündeydim psikoloji okumak istediğim için.Bu aralar tercih dönemi ve benim aldığım puana göre gelebilecek üni.ler arasında en iyileri İstanbul ve Ege Üniversiteleri.Fakat hangisini tercih edeceğim konusunda oldukça kararsızım. Sizce hangisi psikoloji alanında ve her ekolde daha yetkin ve bana daha fazla avantaj sağlar? Bana bu konuda yardımcı olabilir misiniz..?

 22. Serhat Damar diyor ki: Temmuz 9, 2019 at 5:02 pm

  Nur merhaba. Yorumun için çok teşekkür ederim. Alanda aktif olarak görev yapan bir klinik psikolog olarak edindiğim bilgileri insanlarımızla paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. İstanbul’da beni tanıyan danışanlarım beni çok daha iyi tanırlar diye düşünüyor, yorumu onlara bırakıyorum. Sen ÇAP yaptığın için hem Psikoloji hem de Sosyoloji mezunusun. Bu yüzden de her iki alanda da çalışabilir, yüksek lisans ve doktora yapabilirsin. Psikoloji ve Sosyoloji birbirini destekleyen iki bilim ve bence çok iyi bir seçim yapmışsın. Yüksek lisans okumadan bir çok iş bulabilirsin. Buna hastaneler, klinikler vesaire de dahildir. Ancak benim önerim yüksek lisansını ilgi duyduğun alanda yaparak uzmanlaşman. Öyle yaparsan insanlara daha yararlı olursun, ve daha çok mesleki tatmin elde edersin.

 23. Fatma diyor ki: Nisan 20, 2019 at 1:56 pm

  Sevgiler hocam,
  Psikoloji okumak ıcın illa şu üniversiteye gitmek zorunda dıye bir sey var mıdır? Önerebileceğiniz Üni var mıdır ya da

 24. Serhat Damar diyor ki: Mart 30, 2019 at 9:50 am

  Umut merhaba. Adli psikoloji de aynen klinik psikoloji gibi ülkemizde yeni gelişen psikoloji alanlarından. Kitaplar, diziler ve sinema filmlerinde gösterilen sahneler senin adli psikolojiye yönelmende etkili olmuş. Seni anlıyorum. Gelecekte çok popüler ve önemli bir bilim alanı olabilecek bir alan olduğunu düşünüyorum.

 25. Serhat Damar diyor ki: Mart 25, 2019 at 8:10 pm

  Sudem merhaba. Psikoloji bölümü okuma konusunda hiçbir lisenin bir avantajı yok. Belli bir lisede okunduğunda psikoloji bölümüne giriş daha kolay olmuyor yani tüm liseler eşit durumda. Hangi liseden mezun olursan ol ihtiyaç duyulan netleri çıkardığında ve ihtiyaç duyduğun puanı aldığında psikoloji bölümünü okuma hakkına sahip olabilirsin. Umarım hayalini gerçekleştirebilirsin.

 26. Sıla diyor ki: Ocak 11, 2019 at 2:17 am

  Öncelikle yazınızı psikoloji okumak ve klinik psikoloji alanında uzmanlaşmak isteyen biri olarak çok yararlı buldum. Şu an 10. sınıftayım bu sene eşit ağırlık seçerek psikoloji kazanmayı hedefliyorum üniversitede ancak felsefe öğretmenime bunu söylediğimde ODTÜ hariç bir yerde okursam iş imkanı bulamayacağımı söyledi. Bu konu da haklılık payı var mı sizce? Şimdiden teşekkürler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.