Klinik Psikolog ünvanı nasıl alınır?
30 Eki 2017

Psikolog Olmak İsteyenlerin Bilmesi Gerekenler

Psikolog olmak ve psikoloji okumak isteyenlerin bilmesi gerektiğini düşündüğüm bilgilere yer vereceğim bu yazımda, hem psikoloji bölümü hakkında hem de klinik psikoloji yüksek lisansı ve klinik psikolog ünvanı alma konusunda açıklamalar yapacağım. Bir psikolog olarak 17 yıldır alanda aktif olarak görev yapan ve alanı tanıyan biri olarak bu bilgilerin psikolog olmak isteyen gençlerimize yararlı olmasını dilerim.

Psikoloji ile ilgili değişmeyen algılardan bir tanesi, “zor” olması, kendisiyle ilgilenenlerin hastalanma (çıldırma vs.) riski ile karşı karşıya olmalarıdır. İnsanlarımızın önemli bir kısmı psikoloji bölümünü felsefe bölümü ile yakın olarak algılarlar. Psikoloji bölümü, içeriğinde felsefeyi de barındıran bir bilim dalı olduğundandır ki, bu algı aslında doğrudur. Psikoloji bölümünün toplumdaki genel düşünceye göre sözel bir bölüm olduğunu görüyoruz, oysa ki üniversitede psikoloji okuyabilmek için matematik soruları da çözmek gerekiyor.

Psikoloji Nasıl Bir Bölüm?

Ülkemizdeki üniversitelerin psikoloji bölümleri üç aşağı beş yukarı aynı ders programı ile eğitim veriyor. Nedir psikoloji lisans programı? İsterseniz benim de üniversite lisans eğitimimi tamamladığım Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Psikoloji bölüm derslerinden kısaca bahsedelim. İlk yıl Psikolojiye Giriş, Sosyolojiye Giriş, Genel Biyoloji, Psikolojide Araştırma Teknikleri, Psikolojide İstatistik, Bilgi Teknolojileri, Türkçe ve İngilizce dersleri.

İkinci yıl, İstatistik, Gelişim Psikolojisi, Sosyal Psikoloji, Deneysel Psikoloji, Psikoloji Uygulama ve Araştırma Etiği ve İngilizce.

Üçüncü yıl, Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme, Kişilik Kuramları, Endüstri Psikolojisi, Psikopatoloji, Biyolojik Psikoloji dersleri ve İngilizce.

Dördüncü yıl ise, Klinik Psikoloji, Sağlık Psikolojisi dersleri ile bölüm içinden ve dışarıdan seçmeli dersler alınarak bölüm tamamlanmış oluyor.

“Psikoloji nasıl bir bölüm olarak tasarlanmış?” sorusunun cevabına gelince, kendi düşüncelerimi paylaşmak istiyorum.  Psikoloji bölümleri, lisans düzeyi ele alındığında daha çok “Genel” ve “Giriş” derslerinden oluşan bir ders programına sahip. Bu programda bazı derslerin verilmesi son seneye bırakılmış ki bu derslerden “Klinik Psikoloji” dersi, psikoloji biliminin önemli bir alt dalı olmasına karşın, diğer psikoloji alt dallarından daha popüler olmasına rağmen son seneye bırakılmış.

Psikoloji Okumak ve Psikolog Olmak

Psikolog olmak için psikoloji okumak gerekiyor. Psikoloji, üniversite sınavında hatırı sayılır bir puan alınarak girilen güzel bir bölüm. Bölüm önemli bir bilimin eğitimini veriyor ancak önceki satırlarda ifade ettiğim gibi, psikoloji bölümü lisans programlarının tasarlanış biçimi itibarı ile bölüm dersleri genel ve giriş derslerinden oluşuyor. Derslerin neredeyse tümü teorik ve uygulama içermiyor.

Psikoloji bölümü ders programları oluşturulurken büyük ihtimalle şöyle düşünüldü: “Psikoloji bölümüne giren her öğrencinin farklı bir hedefi var. En iyisi bu bölümün ders programı genel bilim derslerinden ve temel giriş derslerinden oluşsun ve teorik olsun. Aslında bu düşünce mantıklı çünkü psikoloji bölümünün çok sayıda farklı alt dalı var, (Örn. Klinik Psikoloji, Endüstri Psikolojisi, Sosyal Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, vs.) ve bu alt dalların her biri birbirinden tümüyle bağımsız çalışma alanlarına sahip. Düşünsenize, her bir alt dala ilişkin derinlemesine bilgi verilse psikoloji nasıl bir bölüm olurdu? Tahminimce 10 sene süren bir üniversite eğitimi olurdu. O yüzden bölümün bu hali yeterince iyi tasarlanmış. Psikoloji bölümünü tamamlayan ve “Psikolog” ünvanını almaya hak kazanan meslektaşlarımız kendi ilgi alanlarına göre bir alt dal seçerek uzmanlaşabilirler.

Psikolog Olmak İçin Hangi Üniversiteye Gitmeliyim?

Psikolog olmak için hangi yoldan gidilmeli, neler yapılmalı ve hangi adımlar atılarak mesleki gelişim sağlanmalı? Bu yazımda, 15 yıldan uzun bir süredir alanda çalışan bir psikolog olarak bu sorulara cevap vermeye çalışacağım.

Psikolog olmak eskiden, yani bundan 15 -20 yıl önce daha zordu çünkü psikoloji bölümü, çok az sayıda devlet üniversitesi bünyesinde bulunuyordu. O yıllarda ülkemizde birkaç özel üniversite vardı ve bu özel üniversitelerin hiçbirinde de psikoloji bölümü yoktu. O günkü koşullarda Psikoloji bölümü tanınan bir bölüm olmadığı gibi, popüler ve yaygın tercih edilen bir bölüm de değildi.

Günümüz koşullarında Psikoloji bölümü popüler, yaygın olarak tercih edilen bölümler arasında yer alıyor. Hem devlet üniversitelerinde, hem de mevcut ve yeni açılmakta olan çok sayıda (onlarca) özel üniversitede bir Psikoloji bölümü kuruluyor. Bunlar ülkemiz için sevindirici gelişmeler ve hem bu alanın gelişmesi açısından, hem de ülkemizdeki psikoloji biliminin topluma sunduğu desteğin güçlenmesi açısından çok olumlu adımlar.

Psikoloji okumak ve psikolog olmak için özel  üniversitede okumakla devlet üniversitesinde psikoloji bölümü okumanın farkı yok. Programlar, dersler ve ders kredileri tüm üniversitelerde birbirine çok yakın ve benzer durumda.

Bu soru bana sık sık soruluyor: “Psikolog olmak için hangi bölümü okumalıyım?”. Aslında sorunun cevabı çok net bir şekilde “Psikoloji”. Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümü, psikolog olmak için okumanız gereken bölümdür.

Hangi alanda çalışmak istiyorsanız, o alana ait uzmanlığı yapmanız en doğrusudur. Örneğin, çocuk gelişimi üzerine çalışacaksanız, Gelişim Psikolojisi alanında uzmanlık yapın. Şirketlerde insan kaynakları alanında ya da performans alanında çalışan bir psikolog olmak istiyorsanız, o zaman Endüstri / Örgüt Psikolojisi alanında uzmanlık yapın.

Klinik Psikolog olmak için, üniversitede psikoloji bölümünü başarıyla tamamladıktan sonra Klinik Psikoloji yüksek lisansı yapmalısınız. Klinik Psikoloji, psikolojinin ruhsal sorunları ve yetersizlikleri gidermek için ve insanın adaptasyonunu sağlamasına yönelik olarak çalışan bir dalıdır. İnsan davranışları, duyguları, düşünceleri ile tüm zihinsel işlevlerinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.

Klinik Psikolog – Psikolog Farkı Neden Kaynaklanıyor?

Psikolog, üniversitede 4 yıllık bir psikoloji lisans programını başarıyla bitiren kişilerin almaya hak kazandıkları ünvandır. Üniversiteden yeni mezun olan bir psikolog, mesleki donanım yönünden tam kabul edilmez, bu yüzden çok sayıda eğitim ve daha da önemlisi yüksek lisans yapması ve donanım kazanması beklenir. Üniversiteden 4 yıllık psikoloji eğitimi almış bir psikolog mesleki eğitimlere, kurslara ve seminerlere katıldığında sadece bilgi kazanmış olur, ünvanında herhangi bir değişiklik ya da yükselme olmaz.

Klinik Psikolog, üniversitede 4 yıllık psikoloji lisans eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra, Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans yapmış olan uzman psikologların almaya hak kazandıkları ünvandır. Psikolojik sorunların değerlendirmesi, çeşitli nöropsikolojik testlerle birlikte kişilik testlerinin uygulanması ve değerlendirilmesi, belirli bir psikoterapi yönteminin kuramsal ve uygulamalı eğitimleri klinik psikoloji uzmanlık eğitimi sırasında verilmektedir.

Klinik Psikoloji Nedir?

Klinik psikoloji yüksek lisans programlarının bir bölümü psikoterapi uygulamalarının süpervizyonunu da içerir ki bu yüksek lisans programları sadece teorik eğitim veren programlardan daha yararlıdır. Klinik psikoloji alanı özel olarak psikolojik sorunlar, bunların değerlendirilmesi ve psikoterapisi konularına yönelik çalışan bir uzmanlık olduğu için bu bölümde (yüksek lisans süresince) süpervizyon alınması, bu süpervizyonun da yüksek lisans eğitiminin bir parçası olması önemlidir.

Psikoloji bölümünün çok sayıda alt dalı bulunur. Sosyal psikoloji, klinik psikoloji, endüstri ve örgüt psikoloıjisi, gelişim psikolojisi, din psikolojisi bunlardan sadece birkaçıdır.

“Uzman psikolog” dendiğinde, genel bir ünvandan bahsedilmiş olur. Uzman psikolog psikolojinin herhangi bir alanındaki yüksek lisans programından mezun olan bir psikoloğun sahip olduğu ünvandır. Ölçme ve Değerlendirme alanında, psikolojide ölçme ve değerlendirme ve istatistik konularında derinlemesine, uzmanlık düzeyinde bilgiler verilir. Bu alandan “Uzman Psikolog” ünvanı alan bir kişi ile Klinik Psikoloji alanından yüksek lisans alan bir kişinin aldıkları eğitimler de, yetiştirilme amaçları da birbirinden çok farklıdır. Her ikisi de uzman olmalarına rağmen, ikincisi “Klinik Psikolog” ünvanına sahiptir. Daha önce de çeşitli yazılarımda anlatmış olduğum gibi, farklı alanlar farklı amaçlara yönelik eğitim vermektedirler. Klinik psikoloji yüksek lisans eğitimiyle endüstri psikolojisi yüksek lisans eğitimi birbirinden tümüyle farklıdır. Bu nedenle de, psikolojik sorunlar için destek verebilecek olan uzman psikologların “Klinik Psikolog” olması, işin en mantıklısıdır.

Klinik psikoloji hakkında son günlerde sorular geliyor. “Klinik psikoloji nedir?” ya da “Klinik psikolog nedir?” sorularına cevap veriyorum Bu yazıda da aynı sorulara cevap vermeye çalışacağım.

Klinik psikoloji, büyük ve çok geniş bir bilim olan Psikolojinin çok sayıdaki alt alanından bir tanesidir. Klinik psikoloji diğer alt dallardan ayrıdır. Ayrı olmasının en önemli nedeni de, psikolojik sorunlarla ve bu sorunların ilaçsız tedavisi ile ilgilenen tek dal olmasıdır.

Uzman Klinik Psikolog Nasıl Olunur?

Psikoloji, içerisinde çok sayıda farklı alt dalın bulunduğu büyük bir bilimdir. Bazı arkadaşlarımız spor psikolojisi ile ilgilenirken, bazıları da adli psikoloji ile ilgili konuları çalışırlar. Bunlar ünvan olarak Spor Psikoloğu ve Adli Psikolog ünvanlarını kullanırlar.

Psikolojinin ve psikologların çalışma alanlarından bahsederken, meslektaşlarımızın bizim bildiğimiz çalışma alanlarından çok daha farklı alanlarda da çalışabildiklerini belirtmek isterim. Psikolog olan bir meslektaşımız alt dalların belirlediği alanların dışında bir görev de yapabiliyor. Örneğin, TV kanallarında görev alabiliyorlar, TV programlarının danışma kurullarında bulunuyorlar. Bu gibi görevler ve alanlarda da iş sahibi olmaları, psikolojinin ne denli önemli ve ihtiyaç duyulan bir bilim olduğunu gösteriyor.

Klinik psikoloji, psikoloji biliminin, insanın sorunlar yaşaması durumunda bozulan dengesini ve uyumunu sağlaması için çalışan, onu duygusal, davranışsal ve bilişsel boyutlarıyla değerlendirip geliştirmeyi amaçlayan alt dalıdır. Bu özellikleriyle, tüm psikoloji alt dallarından ayrılır çünkü diğer alt alanların bu konularla hiçbir ilgisi yoktur.

Klinik psikolojide uzmanlaşan psikologlar, gerekli değerlendirme ve psikoterapi müdahalelerini yapma yetkisine sahip meslek elemanlarıdır. Yapılan müdahaleler psikolojik müdahaleler olup, tümüyle ilaçsızdır. İlaç tedavileri hekimlerin görevidir.

Klinik psikoloji, psikopatolojiyi ve bu patolojinin yaratmakta olduğu uyum bozukluğunu ve yaşam kalitesindeki bozulmaları önlemek amacıyla duygusal, düşünsel ve davranışsal zorlukların yenilmesi için danışanlara yardım eder. Kısır döngülerden ve duygusal zorlanmalardan çıkması için danışanları yönlendirir, motive eder ve değişim için gidilmesi gereken yolu gösterir. Bu çalışmaları yapan psikolog Klinik Psikolog ünvanına sahip olmalıdır.

Klinik Psikolojinin Çalışma Alanları

Hastaneler,

Klinikler,

Psikolojik Danışmanlık Merkezleri,

Psikoterapi ve Psikiyatri Merkezleri,

Adli Psikoloji alanı,

Büyük Şirketler,

İnsan Kaynakları Birimleri.

Klinik Psikolog Serhat Damar

Tavsiye Bağlantılar:

İstanbul’da psikolog yardımı hakkında bilgi ve randevu için: Psikolog İstanbul

İnternet üzerinden psikolojik yardım hakkında bilgi ve randevu için: Online Psikolog


Serhat Damar

Klinik Psikolog Serhat Damar, 2002 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuş, Klinik Psikoloji yüksek lisans eğitimini başarıyla tamamlayarak Uzman Klinik Psikolog ünvanı almaya hak kazanmıştır. 17 yıldan uzun süredir yetişkin danışanlarıyla bireysel ve çift çalışmalarını sürdürmektedir.

Yorumlar

 1. Merve Pay diyor ki: Nisan 28, 2019 at 12:51 pm

  Hocam verdiğiniz bilgiler benim kişisel açımdan önemli yeri oldu. Şu an 7. sınıfım ve psikolojiye merakım sonsuz. Çevrem şaka şeklinde ” sen psikolog olamazsın anca hastası olursun ” diyorlar. Ve bu beni incitmeye başlıyor. Evet biraz haklılar çünkü bakış açım diğer insanlar kıyasla garip ötesi. Açık olarak sorum şu; Psikoloji okurken psikolojimizin biraz normalden uzakta olması etkiler mi? Seçimlerim ve kararlarım Üniversite zamanında bana sorun olur mu ?
  Bu yüzden kendimi değiştirmem gerekir mi?
  CEVAPLARSANIZ ÇOK MUTLU OLURUM SAYGILARIMLA HOCAM.

 2. mrvn diyor ki: Nisan 26, 2019 at 5:10 pm

  Bu mesleği okuyabilmek için belli özellikler veya kriterler gerekiyor mu? Şu an sayısal bölümünde sınava hazırlanıyorum ama psikoloji ilgi alanım .psikolojiyle ilgili yazılar okumayı seviyorum.birçok sitede üniversitelerin büyük bölümünde psikoloji bölümü açıldığı için yığılma olduğunu okudum.Ayrıca devlette de atama sayısının az olduğunu gördüm .bu da beni meslek tercihi konusunda tereddüte itiyor.İş imkanı gerçekten az mı?

 3. Fatma diyor ki: Nisan 20, 2019 at 1:56 pm

  Sevgiler hocam,
  Psikoloji okumak ıcın illa şu üniversiteye gitmek zorunda dıye bir sey var mıdır? Önerebileceğiniz Üni var mıdır ya da

 4. Alper diyor ki: Nisan 17, 2019 at 12:03 am

  İyi günler ben psikolojiye merak saldım ama çevremdekiler bana pek sosyal olmadığın için sen beceremezsin yapamazsın boşuna yıllarını harcama demeye başladılar.Herkesin demesiyle benim aklımda da şüphe oluştu.Konuşma olarak pek yetenekli değilim ama psikoloji bölümünde iletişim kurduklarım istersen burada kurslara yazılıp kendini geliştirebilirsin dediler.Araştırdığım kadarıyla da şuan ilgimi çeken alt dal endüstri psikolojisi.Yetişkinler de bana psikoloji okuyunca ne yapacaksın ortalık mezunu dolu çalışan yok diyorlar.Üniversitede sıkıntı çeker miyim?

 5. Zeynep Betül diyor ki: Nisan 15, 2019 at 8:43 pm

  Merhaba Hocam;
  Psikolog olmak için 1 yıl hazırlık ingilizce eğitimi alındığını duydum bu doğru mu? İngilizceyi daha üniversiteye başlamadan bilmeli miyiz yani?
  Bir de ben daha 7. sınıfım. Psikoloji alanına aşırı derecede meraklıyım. Şimdiden kitaplarını okumaya (insan psikolojisi ile ilgili, ağır olmayan) başladım. Çok hızlı konuşan bir kişiliğe sahibim. Çok konuşuyorum, asla bir toplumun içinde konuşmaktan çekinmem ama arada kekeliyorum. Bu durumu düzeltmeye çalışıyorum. Ama psikolog (en basitinden) olmak için diksiyonumun güzel ve yavaş konuşmam gerekiyor. Çevremdeki herkes bana sen psikolog olamazsın çok hızlı konuşuyorsun. Zaten iş de bulamazsın diyor. Onları dinlememeye çalışıyorum ama ne zaman ara sıra kekelesem hep vazgeçiyorum bu mesleği seçmekten. Çevremde bu mesleği yapan bir kişi de yok. Size (bir bilene) sormak istedim. Saygılar.

  • Serhat Damar diyor ki: Nisan 15, 2019 at 11:42 pm

   Zeynep merhaba. İngilizce eğitim veren tüm bölümlerde 1 yıl ingilizce sınıfı bulunur. Bu durum psikoloji bölümünde de aynıdır. Soruna cevabım : “Hayır, psikoloji bölümüne girmeden önce İngilizce bilmen gerekmez. Bölüme başlarken hazırlıkta da öğrenebilirsin. Yabancı dil bilmek bizim bölümümüzde yeni yayınların takibini yapabilmek açısından çok önemlidir. Bilim sürekli gelişip ilerler ve onu öğrenmek için dilini bilmek gerekiyor ve şu an bilim dili İngilizce. İyi bir psikolog olmak için gerekli olan kriterler iyi bir TV spikeri olmak için gerekli olan kriterlerden çok farklıdır. Konuşma ritminde bozulmalar da olsa yapacağın ayarlamalarla bu problemi aşabileceğini düşünüyorum. Çok iyi ve akıcı konuşman gerekmiyor. Çok iyi empati yapabilmen, karşındaki insanı çok iyi anlıyor, hissediyor olabilmen gereken bir meslek. Başarılar diliyorum.

 6. Burcu Ç. diyor ki: Nisan 14, 2019 at 1:11 pm

  Hocam Merhaba
  Ben psikoloji veya ilgili bir bölüm okumadım
  Dört yolluk lisans mezunuyum ama psikoloji okumak çok istiyorum alan dışından yüksek lisansla klinik psikoloji bölümüne öğrenci alan özel üni var , klinik psikoloji alanında tezsiz yüksek lisansımı tamamladığımda klinik psikolog oluyor muyum yoksa doktora da yapmam gerekiyor mu farklı alandan geldiğim için

  • Serhat Damar diyor ki: Nisan 15, 2019 at 11:52 pm

   Burcu merhaba. Psikolojinin genel olan bölümlerine her bölüm mezunu girebiliyor. Klinik Psikoloji alanında ise bazı üniversitelerin psikoloji bölümleri kabul ediyor. Bunu araştırmalı, farklı üniversitelerin psikoloji bölümü hocalarının birkaçı ile görüşmelisin. Hayallerine ulaşmanı diliyorum.

 7. Asya diyor ki: Nisan 9, 2019 at 4:52 pm

  Selamlar. Psikoloji 3. Sınıf öğrencisiyim mezun olduktan sonra işlemeye başlamak istiyorum daha sonraki yıllarda yüksek lisans yapma planlarım var. bunun için kpss sınavına lazım gireyim fakat bu sınavla ilgili hiç bilgim yok internette aradığımı bulamadım bu konuda bilgilendirirseniz çok mutlu olurum, hangi derler çözülecek ve cezaevinde adli psikolog olmak için de aynı sınav şartları mı gerekli? Şimdiden teşekkürler .

  • Serhat Damar diyor ki: Nisan 10, 2019 at 1:06 am

   Merhaba Asya. Cezaevinde psikolog olarak görev yapabilmen için uzman psikolog olma zorunluluğun yok. Lisanstan mezun olur olmaz KPSS’ye girerek boş kadrosu bulunan cezaevlerine müracaat edebilirsin. Psikoloji bölümünden mezun olduktan sonra işletmeye mi başlamak istiyorsun? Orasını anlayamadım. Biraz açabilir misin?

 8. Songul diyor ki: Nisan 2, 2019 at 1:26 am

  Merhaba hocam ben 9. Sınıf ve psikolog olmak istiyorum kilinik psikoloğu onun için sayisalimi secmem gerekiyor yoksa eşit agirligimi

  • Serhat Damar diyor ki: Nisan 2, 2019 at 1:47 pm

   Psikolog olmak istiyorsan Eşit ağırlık seçmen en mantıklısı. Klinik psikolog olmak için de 4 yıllık psikoloji lisans eğitimini tamamladıktan sonra Klinik Psikoloji uzmanlığı yani yüksek lisansı yapman gerekir. Hedefine ulaşmanı diliyorum Songül. Başarılar.

 9. Beyza diyor ki: Nisan 1, 2019 at 4:11 pm

  Merhaba hocam ben psikoloji okumak istiyorum ama ne yazık ki puanım yeterli değil. Duyduğum kadarıyla sosyoloji okuyup 3 yıllık lisans programı ile diploma alınabilir ve hastane ya da özel klinikte psikolog gibi çalışılabilirmis doğruluk payı nedir lütfen anlatabilir misiniz içeriğini falan

 10. Umut diyor ki: Mart 30, 2019 at 2:14 am

  Hocam öncelikle yazınız için teşekkür ederim. Lise 2 öğrencisiyim ve psikoloji okumak istiyorum. “Mindhunder” ve onun gibi polisiye diziler ve kitaplar halihazırda insan psikolojisine olan ilgimin adli psikoloji ilgisine evrilmesini sağladı. Biliyorum sormak için daha çook erken ama Türkiye’de Adli Psikoloji alanında nasıl bir gelecek görüyorsunuz? Saygılar ve sevgiler.

  • Serhat Damar diyor ki: Mart 30, 2019 at 9:50 am

   Umut merhaba. Adli psikoloji de aynen klinik psikoloji gibi ülkemizde yeni gelişen psikoloji alanlarından. Kitaplar, diziler ve sinema filmlerinde gösterilen sahneler senin adli psikolojiye yönelmende etkili olmuş. Seni anlıyorum. Gelecekte çok popüler ve önemli bir bilim alanı olabilecek bir alan olduğunu düşünüyorum.

 11. sudem diyor ki: Mart 24, 2019 at 6:42 pm

  Merhabalar hocam 8.sınıf öğrencisiyim küçüklükten beri hayalim çocuk psikolojisi ile ilgili bir mesleğe sahip olmak matematiğim çok çok çok kötü ama sözel alanlarım ingilizce türkçe ınkilap vb olsun baya iyi.Sosyal bilimler lisesine girmeyi istiyorum.Sosyal bilimlerden psikoloji alanında okuyabilir miyim?

  • Serhat Damar diyor ki: Mart 25, 2019 at 8:10 pm

   Sudem merhaba. Psikoloji bölümü okuma konusunda hiçbir lisenin bir avantajı yok. Belli bir lisede okunduğunda psikoloji bölümüne giriş daha kolay olmuyor yani tüm liseler eşit durumda. Hangi liseden mezun olursan ol ihtiyaç duyulan netleri çıkardığında ve ihtiyaç duyduğun puanı aldığında psikoloji bölümünü okuma hakkına sahip olabilirsin. Umarım hayalini gerçekleştirebilirsin.

 12. Cansu diyor ki: Mart 9, 2019 at 12:46 am

  Serhat Bey merhaba. Ben 27 yaşındayım ve kendimi bildim bileli psikoloji okumak ve psikolog olmak istiyorum. Fakat zamanında puanım yetmediği için işletme bölümünü kazanıp okumuştum. Fazla bi iş hayatım olmadı bi müddet ön muhasebeci olarak çalıştım. Şuan işsizim fakat tekrar çalışmaya başlayacağım. Özet olarak 28 yaşında psikoloji okumaya başlasam yüksek lisans da yapacağım için 35 yaşında psikolog olarak çalışmaya baslayabilirim? Hayal mi bu yoksa olabilitesi olan bir durum mu sizce?

 13. semah diyor ki: Mart 8, 2019 at 11:27 pm

  hocam merhabalar. 12.sınıf öğrencisiyim. bilginize ihtiyacım var. sayısal öğrencisiyim. matematiğim ve fenim iyi durumda ama sosyal bilgim yok denilecek kadar az. iyi bir sayısal bölüme gidebilirim ama psikoloji okumak istiyorum. sosyal netlerim minimum hangi seviyede olmalı ya da ne yapmalıyım? yardımcı olursanız sevinirim. iyi akşamlar

 14. 8.sınıfa gidiyorum ve matemetiğim iyi değil hangi liselere giderek psikolog olabilirim? Ya da ne kadar çalışmalıyım

  • Serhat Damar diyor ki: Şubat 25, 2019 at 5:24 pm

   Elif merhaba. YGS ve LYS sınavları ile girilebilen psikoloji bölümüne girişte tüm liseler eşittir. İhtiyaç duyduğun şey matematik ve sözel derslerinin çok iyi olması ve ihtiyaç duyulan nete ulaşmandır. Bunun içinse, iyi bir lise eğitimi almış olmak iyi bir avantajdır. Matematiğini desteklemeni ve matematiğe daha fazla zaman ayırmanı tavsiye ediyorum.

 15. Derya diyor ki: Ocak 25, 2019 at 4:47 pm

  Yuksek lisansimizi pdr uerine yapsak lisansimin farkli bir alan olsa psikolojik danisman olur muyuz ?

 16. Sıla diyor ki: Ocak 11, 2019 at 2:17 am

  Öncelikle yazınızı psikoloji okumak ve klinik psikoloji alanında uzmanlaşmak isteyen biri olarak çok yararlı buldum. Şu an 10. sınıftayım bu sene eşit ağırlık seçerek psikoloji kazanmayı hedefliyorum üniversitede ancak felsefe öğretmenime bunu söylediğimde ODTÜ hariç bir yerde okursam iş imkanı bulamayacağımı söyledi. Bu konu da haklılık payı var mı sizce? Şimdiden teşekkürler.

 17. Yeşim diyor ki: Ocak 7, 2019 at 5:41 pm

  Ben 8. Sınıfa gidiyorum ve psikoloji okumak istiyorum fakat hangi liselere gidebileceğimi bilmiyorum.

 18. Sevdiye diyor ki: Aralık 16, 2018 at 1:36 pm

  Merhaba ben 10. sınıf öğrencisiyim. Ve son birkaç yıldır insan psikolojisine çok ilgi duyuyorum. Ama benim matematiğim çok da iyi olduğunu söyleyemem. Psikoloji bölümünü nasıl kazanabilirim

 19. Aynur diyor ki: Aralık 13, 2018 at 9:04 am

  Psikoloji bölümü dikkatimi çekiyor okumak istiyorum ama tam da emin olamıyorum ne yapmalıyım

 20. Eneş diyor ki: Aralık 11, 2018 at 9:00 pm

  Merhaba ben yabancıyım 5 sene üniversitede hukuk fakultesini okudum yurtdışında şuan Türkiye’de psiholoji okumam için neyapmalıyım? Yabancı olduğum için Türkiye’nin eğitim sistemini anlamakta zorlanıyorum, psiholoji bölümü uzaktan okumak yoksa açık öğretimde imkanım var mı ve kaç sene okumalıyım, benim hukuk diplomamın bir yardımı dokunabilirim acaba? İlgilenirseniz çok sevinirim tşkler

 21. Bilal diyor ki: Kasım 20, 2018 at 2:16 pm

  Merhaba, pdr 2.sınıf öğrencisiyim.Klinik psikoloji yüksek lisansı için özel üniversite tavsiyeniz var mı ve klinik psikoloji için lisans döneminde özellikle hangi derslere ağırlık verilmeli ve hangi eğitimleri almak avantajlı konuma getirir beni? İlginiz için teşekkürler 😊

 22. Emrah diyor ki: Kasım 12, 2018 at 7:11 pm

  Hocam merhaba psikoloji mezunuyum Makedonyada okudum ve denklik konusunda sıkınti yaşadım. Halen alabilmis değilim umudum da yok acikcasi. Ne yapmam gerekir hocam denklik alamasamda sosyal psikoloji icin egitim alma sansim ve özellerde calisma imkanım olur mu

 23. Yusuf N. diyor ki: Kasım 7, 2018 at 3:13 am

  Merhaba sağlık Bilimleri Fakültesi çocuk gelişimi 2. sinif öğrencisiyim bu sene psikoloji bölümüne geçiş yapmayı düşünüyorum sizce çocuk gelişimini 3. sınıfa geçmeden bırakıp psikolojide 1. siniftan başlamak mantıklı mi e/ö psikolojisi alanında çalışmak istiyorum ama 23 yaşındayım psikolojiye gidersem 27 yaşında mezun olacam yas da kafama takılıyor sizce ne yapmalıyım? Şimdiden teşekkürler..

 24. Semanur diyor ki: Ekim 24, 2018 at 9:07 pm

  Merhaba hocam ben henuz lise iki ogrencisiyim fakat psikoloji okuyup ofis acmak istiyorum ve alan olarak esit agirlik mi sayisal mi sececegim pek emin olamadim

 25. Ebru diyor ki: Ekim 23, 2018 at 1:58 pm

  Merhaba hocam ben sosyoloji öğrencisiyim ama psikolojiye ilgim fazla ve psikolog olmak istiyorum yükseğimi psikolojiden yapabilir miyim ve yaparsam psikolog olma şansım var mı ? Şimdiden teşekkür ederim

  • Serhat Damar diyor ki: Ekim 23, 2018 at 2:24 pm

   merhaba Ebru.
   bu sorunun cevabı, hangi psikoloji alanında çalışmak istediğine bağlı olarak değişebilir. bu arada burada paylaştığım düşünce bana aittir, başka bir meslektaşım daha farklı düşünebilir. şöyle söylersem daha net olacak: örneğin sosyal psikolog olmak istiyorsan sosyoloji lisansından sonra sosyal psikoloji yüksek lisansı yapman çok mantıklı bir seçim olur. eğer deneysel ya da klinik psikolog olarak çalışmak istiyorsan durum karmaşıklaşıyor çünkü lisans mezuniyetin psikoloji bölümünden farklı olacağı için hem yüksek lisansa girerken, hem de çalışırken zorlanabilirsin.

 26. aysun diyor ki: Ekim 21, 2018 at 11:16 pm

  cocuk psikolojisi olmak istoyorum ve universtden mezun olduktan sonra ne yapmaliyim

  • Serhat Damar diyor ki: Ekim 23, 2018 at 10:47 am

   hangi bölümde okuyorsunuz? eğer okuduğunuz bölüm psikoloji ise, çocuk alanında uzmanlık (master) yaparak çocuk psikoloğu olabilirsiniz.

 27. Güler diyor ki: Ekim 20, 2018 at 3:43 pm

  10 yıllık okul öncesi öğretmeniyim kadrolu. Ama psikoloji hayalimden vazgeçemedim. Bunun için sınava girip tekrar okumayı düşünüyorum. Nasıl fikir :)))

  • Serhat Damar diyor ki: Ekim 23, 2018 at 10:49 am

   Eğer psikoloji sizin önemli bir hayaliniz ise, önerim sınava tekrar girip psikoloji okumanız. Tezsiz psikoloji yüksek lisanslarının bazıları da psikoloji dışındaki bölümlerin mezunlarını kabul ediyor. Bunları da araştırabilirsiniz.

 28. İrem diyor ki: Ekim 19, 2018 at 8:55 pm

  Bi sorum olacaktı ama ilk önce bu yazı için gerçekten çok teşekkürler. Ben daha Üniversitesite sınavına girmedim ögretmen olmak çok istiyorum ama psikoloji okumak istiyorum acaba çocuk psikologu okuyup okullarda rehber öğretmeni olabilir miyim.. Bide çoçuk psikologu nasıl olabilirim şimdiden çok teşekkürler..

  • Serhat Damar diyor ki: Ekim 23, 2018 at 10:51 am

   Rica ederim, beğenmenize sevindim. Psikoloji veya Psikolojik danışmanlık ve Rehberlik bölümünü okuyup, ardından çocuk psikolojisi veya gelişim psikolojisi alanlarında açılan yüksek lisans programlarına girerek çocuk psikoloğu olabilirsiniz.

 29. Rumeysa diyor ki: Ekim 15, 2018 at 6:10 pm

  Ben lise 3.sınıfım klinik psikolog olmak istiyorum hangi 4 yıl okuduktan sonra kaç yıl daha okuyucaz aceba?

 30. Defne diyor ki: Ekim 14, 2018 at 5:23 pm

  Merhabalar ben 10.Sınıf öğrencisiyim eşit ağırlık seçmem gerekiyor sanırım. klinik psikolog olmak istiyorm. 4 yıl üniversite okuyup sonra psikolog olduktan sonda kaç yıl daha okumam gerekiyor bunun için?

  • Serhat Damar diyor ki: Ekim 15, 2018 at 12:22 pm

   Klinik psikolog ünvanı almak için 2 yıl daha okumanız, yani 2 yıl süren Klinik Psikoloji uzmanlığı yapmanız gerekir.

 31. Şebnem diyor ki: Ekim 2, 2018 at 3:46 pm

  Merhabalar, adım Şebnem. Sivas Sosyal Bilimler Lisesi 3. sınıf öğrencisiyim. Daha önce bir takım problemlerinden dolayı intihara girişimim oldu. Yaklaşık 5 yıldır psikiyatri alanında tedavi görüyorum. Psikoloji çok ilgimi çekiyor fakat bu intihara teşebbüs vakası sicilime işlendiğinden dolayı psikoloji okuyamayacağımı düşünüyorlar. Sicilimde böyle bir vakanın olması devlet kurumlarında iş bulmamı engeller mi? Cevaplarsanız çok minnettar kalırım. Teşekkürler…

  • Serhat Damar diyor ki: Ekim 15, 2018 at 12:28 pm

   Şebnem merhaba. Büyük geçmiş olsun. Kendine zarar verme davranışını yenmek için çaba göstermelisin. Önemli olan, bu davranışı söndürmendir. Devlette ya da özelde çalışmak çok fark eder mi sence? Eğer bu mesleği yapmak istiyorsan okumalı ve eğitimini alıp hedefine doğru ilerlemelisin.

 32. Merve diyor ki: Ekim 2, 2018 at 2:59 am

  Dört sene lisans okuyup psikolojiden psikolog olduktan sonra tez yazmadan uzman klinik psikolog olma süresi kaç yıl illa tez yazmak zorunlu mu çoğu internet sitesinde tezsiz bir yıl diyo

  • Serhat Damar diyor ki: Ekim 2, 2018 at 9:22 am

   Klinik Psikolog olmak için, yani Klinik Psikolog ünvanı almak için Klinik Psikoloji bölümünde yüksek lisans yapmak gerekiyor. Bu programların süresi ise genellikle 2 yıldır. Tezsiz programların bazıları yoğunlaştırılmış eğitimle bu süreyi 1,5 yıla indirebiliyorlar. 1 yılda Klinik Psikoloji yüksek lisans eğitimi programının verilmesi nasıl olur bilmiyorum. Süre olarak 1 yılı ilk kez sizden duydum.

 33. SAYIN SERHAT DAMAR İYİ GÜNLER.Ben İstinye Üniversitesi’nde okumak istiyorum.Ailem işçi ailesi fakat ben eğitim için harcanan paranın boşa gitmeyeceği düşüncesindeyim.Ayrıca şunu sormak istiyorum okul ücretleri dışında psikoloji okumak pahalı mıdır?Yani bir kitap dağlarca para mıdır mesela?Yıllık ne kadar bütçe ayırmam lazım okul ücreti hariç?

  (En kısa zamanda cevaplandırırsanız sevinirim ayrıca meşgul ettiğim için özür dilerim)

 34. Sayın hocam Türk dili ve edebiyatı anabilim dalinda Türk halk edebiyati alaninda yüksek lisansımı yapmış bulunmaktayım ve şu an alanımda öğretim görevlisi olarak gorev yapmaktayım. Arzu ve isteğim aile ve evlilik danışmanı olarak insanlara yardım etmek kendime ait aile ve evlilik danışmanlığı ofisi açmak için ne yapmam gerekiyor bana yardımcı olursaniz hayallerimi gerçekleştirmek adına çok yol katetmiş olacağım teşekkür ederim.

 35. Zeynep diyor ki: Ağustos 14, 2018 at 4:40 pm

  Ben 10. sınıfa geçtim ve klinik psikolog olmak istiyorum fakat kaç yıl lisans yapmam lazım?

 36. Züleyha diyor ki: Temmuz 23, 2018 at 7:32 pm

  Psikoloji eğitimi +uzmanlık+yüksek lisans kaç yıl ediyor lütfen cevap verir mısınız teşekkürler

 37. aleyna diyor ki: Temmuz 20, 2018 at 5:59 pm

  Ben psikoloji okumaya 11.sınıfta karar verdim ve şuan psikoloji 3.sınıftayım. Herkes bana zor dedi. Hatta ingilizce okuyorum yapamazsın kalırsın vs çok duydum. Ama hala devam ediyorum ve gerçekten kendimi bulduğum bi meslek. Başka meslek olsa yapamazdım sanırım. Şunu demeliyim ki kimin ne dediği önemli değil diğer psikologlardan seni öne çıkaracak şeyler yapman gerekiyor.

  • büşra diyor ki: Eylül 2, 2018 at 7:08 pm

   Ben ortaokuldan berri bu mesleği istiyorum ve sosyal bilimler lisesi 10. sınıf öğrencisiyim . Hangi üniversiteye gitmeyelim ne yapmalıyım bilmiyorum . Siz bu süreçte nelerle karşılaştınız beni bilgilendirebilir misiniz ?

 38. aleyna diyor ki: Temmuz 20, 2018 at 5:57 pm

  Hangi psikoloji dalını istiyorsan farketmez yüksek lisans yapman gerekiyor.

 39. Merhabalar ben psikolog olmak istiyorum şuan 10.sinıfa geçtim eşitağırlık seçmem gerekiyor biliyorum fakat çevremdeki herkes psikolog atamalarının çok zor olduğunu ve okursam boşta kalacağımı söylüyor ne yapmalıyım bir türlü karar veremedim

 40. Emine diyor ki: Haziran 18, 2018 at 7:25 pm

  Çok teşekkür ederim. Çok detaylı ve bilgilendirici bir yazı olmuş. Gerçekten minnettarım.

 41. İrem diyor ki: Haziran 1, 2018 at 3:30 pm

  Çocuk psikolojisi okumak için üniversiteden mezun olduktan sonra ne yapılmalı?

 42. Aleyna diyor ki: Mart 26, 2018 at 8:41 pm

  psikolog olmayı düşünenler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.