Mutsuz Evliliklerin 9 Belirtisi

Mutsuz evlilik belirtileri, evli çiftlerin en temel insani değerler doğrultusunda davranmadıkları durumlarda ya da ihtiyaçları evlilik ilişkisi içinde giderilmediğinde ortaya çıkar. Bu belirtilerin neden ortaya çıktığı sorusu, bir başka yazı konusudur. Bu yazım, daha iyi anlaşılması amacı ile mutsuz evlilik belirtilerine odaklanacak.

Mutsuz Evlilik Nasıl Anlaşılır?

Mutsuz evlilik, aşağıda ele aldığımız belirtiler fark edildiğinde anlaşılabilen, çevreye “mutlu çift” rolü oynansa da, bu rolü sürdürmenin zor olduğu bir ilişkidir. Mutsuz evlilikler eşlerin ihtiyaçlarını gidermekten uzaktır ve eşlerin “Mutsuz evliliğimi neden sürdürüyorum?” diyerek evliliği sorguladıkları duygusal yoksunluk içeren evliliklerdir.

Mutsuz Evlilik Belirtileri

Mutsuz Evlilik ve Eleştiri / Yargılama / Suçlama

Mutsuz evliliklerde görülen belirtilerden biri, eleştiri/yargılama/suçlama şeklinde ortaya çıkar. Eleştiri, yargılama ve suçlama gibi davranışlar çiftin duygusal bağ kurmasına engel olur, ilişkinin yüzeysel ve uzak olmasına neden olur. Eleştiren / yargılayan / suçlayan bir eş, asıl yanışın eleştirme /yargılama / suçlama olduğunu fark etmez. Bu yaklaşımları, “Ben suçluyorsam demek ki eşim suçlu” şeklinde, ya da “Ben eşimi boş yere suçlamam. Suçladığımda gerçekten suçludur”  sözleriyle ifade ettikleri bir düşünceye dayanır ki, bu tür düşünceler gerçekdışıdır. Gerçekdışılığı dışarıdan biri tarafından ifade edildiğinde bazıları hatanın kendilerinde olduğunu kabul edip kendi davranışlarını düzeltirken, bazıları ise, kendilerinde hiçbir hata olmadığına inanarak, aynı eleştiri/yargılama/suçlama davranışlarını sürdürürler.

İletişimsizlik

Mutsuz evlilikleri olan çiftlerin önemli bir bölümü iletişim kurmazlar. Birbirlerinin sözlerini anlama çabası göstermezler. Düz, yüzeysel ve duygusuz bir ilişki kurarlar.Karşılıklı olarak konuşan ancak birbiriyle hiçbir ilişki kurmayan bir tarzları vardır. Bu çiftlerin evlilik yaşamlarında karşılıklı olarak empati yaparak, birbirlerinin hislerine, duygularına dokunmak bulunmaz. Tam tersine, ayrı kalarak, eşler birbirinin ne düşündüğünü, ne hissettiğini bilmeden ve bunları çok da umursamadan yaşarlar. Bu eksik olan kısımların evlilik hayatının asıl önemli kısmı olduğunu öğrendiklerinde ise şaşırırlar.

Saçma Kurallar

Mutsuz evliliklerin bir bölümünde eşlerden biri kendine göre kurallar koyar. Bu kurallar, kuralı koyan kişi açısından önemli olan, ancak çiftlerin çoğunun yaşamlarında hiç önem vermedikleri durumlardır. “Yemek yerken ağızdan asla ses gelmeyecek” kuralı ile, “Parkelere çıplak ayakla basılmayacak çünkü iz kalıyor” kuralı birbirine benzer ve saçma kurallardır. İnsanlar evlenmeden önceki yaşamlarında “doğru” kabul ettikleri ancak diğer insanlar tarafından doğru kabul edilmeyen bazı kuralları evliliğe de taşıdıklarında, bu durum mutsuz bir evlilik belirtisi haline gelmektedir.

Mutsuz Evlilik ve Sınırsızlık

Eşlerin birbirlerinin varlığına ve yaşamına müdahalelerinin bir sınırı vardır. Evli olan insanların varlıkları, bu sınır tarafından korunur. Sınır kavramı, eşlerin yaşamlarında girmemeleri gereken belli alanları koruyan önemli bir kavramdır. Kadın ve erkek, belli sınırları aşamaz ve aşmamalıdır. “Eşim benle mutlu olmak istiyorsa annesi ile görüşmeyecek” şeklinde ifade edilen bir beklenti çok açık bir sınır ihlalidir. Hiç kimse bir insanın annesi ile ilişkisini bitirmesini beklememelidir. Belli sınırlar, insanın bireysel varlığını ve benliğini korumaya yöneliktir ve çift ilişkisinde olmazsa olmazdır. “Senle evliliğimi sürdürmem için şu estetik ameliyatları olmak zorundasın” şeklindeki bir beklenti son yıllarda karşılaştığımız bir sınır ihlali girişimidir ve bu tür beklentiler yerine getirilmemelidir. Evli çiftler arasında sınır kavramı umursanmadığında ilişkideki eşlerden birinin ihmal edilmesi ve istismar edilmesi kolaylaşmaktadır. Mutsuz evlilikleri olan çiftlerin bir bölümünde sınır ihlalleri çok önemli bir belirti olarak göze çarpmaktadır.

Para

Mutsuz evlilik belirtileri arasında para ve paranın harcanması konusu da önemli bir yere sahiptir. Para, ailenin ihtiyaçlarını karşılamakta kullanılan bir araçtır. Mutsuz evlilerde para harcama davranışı ailenin ihtiyacını karşılamak için değil, eşlerden birinin kendi istediklerini yerine getirmesi içindir. Kumar oynayan bir adam ya da kadın, para harcama konusundaki özensizliğini evlilik ilişkisi içinde de, çocukları ile ilişkisi içinde de benzer şekilde gösterir. Bazı eşler, çok para kazanır ve kesinlikle paylaşmadan kendine ait bir hesapta biriktirirken, bazıları da kazanılmış olanı kumar gibi, içki ya da uyuşturucu madde satın almak gibi gereksiz ve zararlı işler için kullanırlar. Bazı mutsuz evliliklerde erkek ya  da kadın, kendi ailesine eşinin haberi olmadan para gönderir. Eşin haberi olmaması gerçekten de bir tür aldatmadır ve ortaya çıktığında eşin büyük bir güven kaybı yaşamasına neden olacaktır.

Anne Babalar ve Kardeşlerle İlişkiler

Mutsuz evliliklerde anne babalar ve kardeşlerle ilişkilerde belirgin bir orantısızlık görülür. Erkek ya da kadın, izinli ya da tatilde olduğu 2 haftalık bir sürenin tamamını kendi anne babasıyla geçirir. Yeni doğum yapmış olan eş, yeni doğan birkaç günlük bebekle yalnız başına evde bırakılıp memlekete akraba ziyaretine gidildiğinde, aslında mutsuz evlilik için önemli bir neden oluşmuş olur. Eşlerin birbiriyle ilişkisi ve yakınlığı çok önemlidir ve hele de eş yeni doğum yapmışken onun yalnız bırakılarak memlekete akraba ziyaretine gidilmesi çok açık bir biçimde “yanlış”, evlilik ilişkisine aykırı bir davranıştır.

Diğer İnsanlarla Yakınlık ve Samimiyet

Mutsuz evlilik belirtilerinden biri de, eşlerin diğer insanlarla samimiyet konusundaki aşırı davranışlarıdır. Erkek ya da kadın, hiç tanımadığı kişilerle birden çok samimi olup aniden yakınlaşıyorsa bu durum eşin rahatsız olmasına neden olur. Normalde insanlarla samimi olmada yavaş adımlarla ilerleriz. Adım adım, yavaş yavaş samimiyetin ve güvenin zamanla oluşmasını bekleriz. Bazı erkekler ve bazı kadınlarsa tanımadıkları insanlarla samimi olma konusunda “hızlı” ve “aceleci” davranırlar. Bu durum, yani eşin bir yabancı ile birden ve aşırı samimi bir ilişki kuruyor olması rahatsız eder, kişi endişelenir, öfkelenir ve bu duyguları ifade etmesiyle eşler birbirinden daha da uzaklaşır.

Ev İşlerinde Yardımlaşma

Çoğu erkek, ev işlerinin kadına ait görevler olduğunu öğrenerek büyür. Çoğu kadın da aynı şeyi öğrenir. Bu tür bir yaklaşımda, kadın gerek ev işlerinde gerekse bebeklerin bakımında çoğunlukla yalnız başınadır. Tek başına işlerin bir bölümünü yapabilse de, bazen eşinin yardımına ihtiyaç duyar.Kadın bu yardıma bazen ev temizliğinde, bazen bulaşıkların yıkanmasında, bazen de bebeğin beslenmesi ya da altının değiştirilmesinde ihtiyaç duyar. “Ben bu işlere karışmam” diyen bir eş, aslında belli ihtiyaç hallerinde eşine yardımcı olmamayı benimsemiştir. Bu ise, eşle karşılıklı yardımlaşmanın önemli bir değer olduğu evlilik ilişkisine aykırıdır. Ev işlerinde yardım bekleyen bir eş varken diğer eş “Ben karışmam” dediğinde mutsuz bir evlilik için önemli bir belirtinin var olduğundan söz edilebilir.

Cinsellik

Mutsuz evlilik belirtileri cinsellik alanında da ortaya çıkar. Çoğunlukla cinsellik yaşanmadan günler, haftalar, hatta aylar geçer. Bu durum yeni evli genç çiftlerde de aynıdır. Cinsel istek çok azdır ya da hiç yoktur. Eşe karşı cinsel ilgi ve arzu ya çok az hissedilir, ya da hiç hissedilmez. Bu durumun devamı evlilik ilişkisinin zarar görmesine neden olmaktadır. Cinsel yaşam insanın fiziksel ihtiyaçlarından biridir ve bu ihtiyacı evli olunan eşle tatmin olmayan kadınlar ve erkekler yokluğunu hissedecek ve “Mutsuz bir evliliğim var ne yapmalıyım?” sorusunu kendilerine soracaklardır.

Cinsellik, eşler arasında dengeli ve karşılıklı sevgi saygıya dayalı bir ilişki varken anlamlıdır. Aradaki denge bozulduğunda ise cinsellik anlamını tümüyle anlamsız bir hal alır. Cinselliğin yaşanması huzurlu bir aile ortamına bağlıdır. Eşler birbirinden memnun ve mutlu iken cinsellik düşünülür. Eşler birbiriyle sert ve saldırgan bir ilişki içindeyken cinsellik genel olarak kaçınılan bir paylaşımdır ve eşler cinselliği istemezler. Sert ve saldırgan bir ilişki içindeki çiftlerde çoğunlukla cinsel uzaklaşma görülür. Sayı olarak daha az olmakla birlikte bu durumdaki bazı çiftler ise, tüm tartışma ve kavgalara rağmen cinsellik de yaşanır. Sert kavgalar ve uyumsuzluklar yaşayan yeni evli çift düzenli olarak veya sık sık cinselliği de yaşarlar. Ancak belirttiğimiz gibi bu durum daha az görülmektedir aynı zamanda bu tür bir cinsellik daha yüzeyseldir. Bu tür bir cinsellik sevgiyi ve bağlanmayı güçlendirmek gibi bir özelliğe sahip değildir. Cinsellik, çiftlerin duygusal bağlarını güçlendirme etkisi ortadan kalktığında tümüyle bedensel tatmin sağlayan bir paylaşım olarak kalmaktadır.

Klinik Psikolog Serhat Damar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön