İdeal Bir Evlilik Nasıl Olmalı?

İdeal bir evlilik, evlilik bağıyla bağlanmak ve sadece teknik olarak ya da resmiyette iki insanın birbirine karşı sorumluluk sahibi olması gibi anlamlarından çok daha fazlasını içinde barındırır. Bazı evli çiftler bu anlamı yaşamaktan uzaktırlar. Bunun en önemli nedenlerinden biri ideal evliliğin yolundan değil, kendilerine “iyi” gelen başka bir yoldan gitmeyi tercih etmeleridir

İdeal Evlilik Sorunsuz mu Olur?

İdeal evlilik eşlerin sorunlardan yaşamın tadını alamadıkları bir evlilik olmadığı gibi, tümüyle mükemmel, dertsiz tasasız bir evlilik de değildir. Mutsuz evlilik dendiğinde en çok karşımıza çıkan şeyin, sorunlar karşısında çözüm üretme konusundaki yetersizlik olduğunu fark ederiz. Bir kırgınlık ya da kızgınlık tatlıya bağlanamaz. Aslında kırgınlığın ve kızgınlığın tatlıya bağlanması en doğal yoldur ve bunu insan yaşamındaki diğer sosyal alanlarda görürüz. Peki ne olur da insanlar sorunları tatlıya bağlama konusunda yetersiz kalır? Genellikle sorunlarla karşılaşan eşler, kendilerini kalın bir koruma zırhı ile çevrelerler ve bir nevi kendilerini korumaya alırlar. Bu ise, eşle aradaki duygusal iletişimin durmasına ve eşler arası iletişimin bir savaşa dönüşmesine neden olur. Evlilikte güç savaşı gündelik basit konularda dahi birden parlamaya hazırdır ve çiftlerin birbirlerinden uzaklaşmaları için yeterli olmaktadır. Böylelikle, evli insanlar kendilerini evlilik ilişkisinin güvenli ortamına, ilişkinin doğal seyrine bırakmak yerine savaştaki askerler gibi elleri tetikte beklerler. En güçü silahları da toplar ve tüfekler değil, acıtıcı ve incitici sözlerdir. Bu durumda arada hiçbir şekilde iletişim diyebileceğimiz bir şey gerçekleşmez. Gerçekleşen şeyin adı olsa olsa “Düello” olabilir. Düellolarda hızlı davranan, ilk atağı yapan kazanır. Oysa evlilikte bunun tam tersi geçerlidir. Dahası, sakinlikle ve kabule dayalı bir yoldan gidildiğinde hem iki eş, hem de aralarındaki evlilik bağı kazanmış olur.

İdeal Bir Evlilik Nasıl Olmalı? Evlilikte Aşk

İdeal evliliklerle ilgili yanlış bir beklentiyi düzeltmekte fayda var. İdeal evlilik yapmış olan eşler birbirlerine aşıkmış ve bu aşk her geçen gün artarak büyüyen bir aşkmış gibi düşünülüyor. Halbuki, ideal evliliğin aşkla çok da ilgisi yoktur. Bildiğimiz gibi aşk bir süre devam eden, bir süre sonra azalan bir histir. Aşk, ideal evliliğin olmazsa olmaz bir bileşeni değildir. İdeal evlilik geçici hevesler ve hisler üzerine kurulu olmaktan çok ötedir ve daha somut, daha gözle görülür temellere odaklanmamız daha faydalı olacaktır. Bu soru, yeni evlilik hazırlığı yapan çiftler tarafından da çok sık sorulur: “Bana aşık olursa beni asla terk etmez değil mi?”. Aşık olan eşler de terk eder. Bir insanın eşini terk etmesini önleyen şey aşktan çok daha kalıcı, çok daha derinlerde yatan bir değerdir. Bu nedenle de evlenirken “Bana aşık mı?” sorusunu sormak gereksizdir. Önemli olan, evlenen iki insanın arasında bağ kurup kurmadığıdır. Bağ kurmayan, yüzeysel olarak ilişki kuran insanlar çok kolay kopabilirken, bağ kuran, anne babasıyla bağlanmış ve bağlanmanın önemini hissedebilen insanlar kolay kolay kopmazlar.

İdeal Evlilik ve İtaat

İdeal evlilikte eşlerin birinin diğerine itaat etmek yerine eşlerin uyumlu bir ilişki sürdürdüklerini görürüz. Kadının erkeğe ya da erkeğin kadına kurallarını dayattığı, zorla kabul ettirdiği bir ilişki biçimi ideal evliliğe aykırı bir durum yaratır. Güç mücadelesi ve boyun eğdirme çabaları, ideal ve mutlu evliliklerde görmediğimiz bir durumdur. Mutlu evliliklerde eşler hem birbirleriyle uyum içindedirler, hem de sorun yaşadıklarında bu uyumun bozulmaması için dengeli tutumlar geliştirmişlerdir. Sorunlar ortaya çıktığında iletişim kurar, çözüme ulaşmak için çaba gösterir, sonunda da çözüme ulaşırlar.

İdeal Evlilik ve Sadakat

İdeal evlilik dendiğinde ilk hatırlamamız gereken kavramlardan bir diğeri de “Sadakat” tir. Sadakat, eşe sadık olmaktır ve onun onaylamayacağı, onun güvenliğini tehlikeye atmak anlamına gelen tüm eylemlerden uzak durmayı içerir. Mutsuz evlilik, aldatmak gibi bir olumsuzlukla karşılaşma olasılığının daha yüksek olduğu, güvensiz ilişkidir. Eşlerin uyumsuzluğu, bağlanma sorunu yaşamaları bu olasılığı yükselten ve mutsuz evliliklerde gözlenen diğer olumsuzluklar arasındadır. İdeal evliliklerde ise, uyum ve bağlanmayla birlikte sadakat de aşılmaması gereken bir kırmızı çizgiyle korunur. İdeal evliliklerde eşler “Ben çapkınım” ya da “Bu benim hakkımdır, yaparım” diyerek sadakate aykırı davranışları meşrulaştırma çabası içine girmezler. Tam tersine, sadakati koruma gayreti içindedirler ve eşlerini aldatmazlar (Bkz. Evlilikte Sadakat Nedir)

İdeal Evlilik ve Bağlanma

Bir evliliğin en önemli yanı nedir diye sorarsak cevabı “Bağlanma” olacaktır. Evliliği evlilik yapan da, “İdeal evlilik” olmasını sağlayan da yine bağlanmadır. Bağlanma eşleri bir arada tutan ve başka yerlere savrulup gitmelerini, başka insanlara yönelmelerini engelleyen en temel nedendir. Bağlanma, anne ve babalarımızdan gördüğümüz bir değerdir ve eğer bu değeri onlardan görmemişsek, onlarla bağlanmamışsak sonradan öğrenebilmemiz de çok zordur. İmkansız değildir elbette ancak psikoterapilerde önemli bir gündem maddesi olan bağlanma bizlerin ilişki kurduğumuz ve yaşamımızda önemli bir yere sahip insanlarla aramızdaki ilişkinin yüzeysel ve geçici olmamasını sağlayan çok önemli bir değerdir.

Bağlanma ve bağ kurma konusunda çocukluk döneminde oluşan sorunlar, yetişkinlikte ve evlilik ilişkisinde olumsuz etkilerini açık olarak ortaya koyarlar. Çocukken ebeveynlerimizin ve bize bakma görevini üstlenmiş kişilerin yaklaşımları hem gelişimimiz üzerinde hem de bağlanma / bağ kurma tutumlarımız üzerinde çok etkilidir. Sert bir çocukluk geçirmişsek, ya da çok küçük yaşımıza rağmen sürekli olarak bize bakma görevini üstlenmiş olan kişiyi idare etmeye çalışmışsak, bu tür sorunlarla karşı karşıya kalma olasılığımız yüksek olacaktır.

Klinik Psikolog Serhat Damar

Başa dön