Evlilik Danışmanlığı Nedir?

Evlilik danışmanlığı, evli çiftler arasındaki yakın ilişki ve etkileşimlerde ortaya çıkan sorunlara odaklanan ve bunları çözüme kavuşturmayı amaçlayan bir çalışmadır. Eşler arasında ortaya çıkan problemler ve çatışmalar, bir yandan her bir eşi, hem aralarındaki ilişkiyi, hem de her iki eşin ailelerini zincirleme bir şekilde etkiler. Bu zincirleme etkiyi durdurmak için gidilmesi gereken yolları evlilik danışmanı, çiftle birlikte araştırır ve doğru bir yol bulunması için yardımcı olur.

Evlilik danışmanı olarak görev yapan uzmanlar, farklı meslek gruplarından gelirler. Bu uzmanların bir bölümü psikoloji bölümü mezunu olan ve Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans yapmış olan meslektaşlarımızdır, bir bölümü Psikolojik Danışmalık ve Rehberlik bölümünden mezun olan psikolojik danışmanlardır. Bu konu hakkında üniversite eğitimi almadan evlilik danışmanlığı yapan kişiler de -ne yazık ki- çok sayıdadır.

Evlilik Danışmanlığının Amacı Nedir?

İlk seans, karşılıklı tanışma ve çiftin etkileşimlerini anlama / sorunlarına dair bilgi sahibi olma hedefleriyle tamamlanır. Bu ilk seans aslında çift için önemli bilgiler sunar. Bu bilgilerin başında evlilik danışmanı ile ilgili temel bilgiler gelir. Evlilik danışmanı nasıldır? Sözleri, davranışları ve problemlere yaklaşım biçimleri çifte ne hissettirmektedir? Yetkin mi, yoksa son derece acemi bir tavır mı sergilemektedir? Bu sorular çok önemlidir ve çift kendilerine bu soruları sormalıdır.

Evlilik danışmanı çiftle beraber, eşlerin rollerini, sınırlarını, sorumluluklarını, sorunlarını ve tüm bunların aralarındaki ilişkiye etkilerini yargılayıcı olmayan, dengeli bir yaklaşımla ele alarak çalışmayı amaçlar. Bu çalışmaların amacı da elbette evlilik ilişkisinde bir değişim oluşturmaktır. Değişimin amacı, ihtiyaçları gidermeyen ve her iki eşin de zaman zaman kendisini boşlukta hissetmesine neden olan evlilik ilişkisinin dengeye getirilmesidir. Dengeye getirildiğinde evlilik ilişkisi ihtiyaçları tatmin eden, eşlerin karşılıklı olarak birbirine bağlanmış, eksiksiz ve tam hissettiği bir ilişkiye dönüşür.

Evlilik Danışmanlığının Süresi Nedir?

Evlilik danışmanlığı, çoğunlukla uzun süreli olarak planlanır. Evlilikte yaşanan sorunlar çoğunlukla uzun süre devam eden ve kronikleşmiş sorunlardır ve bunların çözümlenmesi de uzun sürmektedir. Seans süreleri genel olarak 50 dakika olsa da, en verimli çalışma süreleri 50 ila 180 dakikalık çalışmalardır. 180 dakika, yani 3 saatlik bir çalışmada saatte bir mola vermek çalışmanın verimli olmasını sağlamaktadır. Evlilik danışmanlığı çalışmalarının toplam süresi, başvuran çiftin yaşadığı sorunlara bağlı olarak 3 veya 6 ay, bazense 9 ay – 1 yıl gibi sürelerdir. Bazı çalışmalar ise çok kısa süreli gerçekleştirilmektedir. Evli çiftin ya da eşlerden birinin sorular sorduğu ve cevap aldığı, kısaca danıştığı seanslar da düzenlenebilmektedir. Bu seanslarda eşlerin soruları cevaplanır, soru işaretleri giderilmeye çalışılır ancak detaylı olarak bir evlilik danışmanlığı gerçekleştirilmez.

Evlilik Danışmanı: Kimler Başvurabilir?

Evlilik danışmanlığına evli çiftler ve evlenmeyi düşünen çiftler eşleri ile veya bireysel olarak, tek başına katılabilmektedirler.

Evlilik Danışmanı: Hangi Konularda Yardımcı Olur?

Evlilik danışmanı kendisine başvuran çiftlere aşağıdaki listede genel olarak yer verdiğimiz şu konularda yardımcı olur:

  • İletişim sorunları,
  • Cinsel yaşamla ilgili problemler,
  • Kumar ve madde bağımlılığı,
  • Eşin aldatılması / Sadakatsizlik / İhanet,
  • Güvensizlik,
  • Şüphe,
  • Kıskançlık,
  • Para harcama ve tasarruf tutumlarında farklılıklar.

Evlilik Danışmanlığına Kimler Katılmamalı?

Evli çift arasında fiziksel şiddet aktif olarak yaşanıyorsa, bu çiftler evlilik danışmanlığına katılmamalıdır. Fiziksel şiddet kabul edilemez bir durumdur ve eşler arasında karşılıklı iletişimi geliştirmek için yapılan çalışmalar sırasında fiziksel şiddetin tekrar görülmesi riski çok yüksektir. Dahası, fiziksel şiddet evlilik danışmanlığı konusu değil, adli bir konudur.

Evlilik Danışmanı: Açık ve Nettir

Evliliğin ve çift ilişkisinin kendine özgü bir doğası vardır. Bazı gerçekler vardır, çok önemlidir, aslında bildiğimizi düşünürüz, bildiğimizi varsayarız ama aslında bilmeyiz. Örneğin “Eşler birbirlerine saygılı olmalı” ifadesini her çiftten duyabiliriz. Bu çok sık söylenen, çift ilişkisi üzerine konuşulurken mutlaka dile getirilen klasik bir sözdür. Bu klasik sözü sıklıkla kullanan çiftlerin bir kısmı sözleriyle böyle düşündüklerini bildirseler de, davranışsal olarak bu sözün tam tersini yaparlar. Dışarıdan bakan tarafsız bir kişi (Örneğin evlilik danışmanı) “Eşine saygılı davranmıyorsun” diyene dek yaptıkları davranışın, söyledikleri sözün tam tersi olduğunu fark etmeyebilirler. Evlilik danışmanı ise açık, samimi ve net ifadelerle çiftlere bu gerçeği ve bunun gibi diğer gerçekleri yeri geldikçe ifade eder.

Evlenme Kararı Verirken

Evlilik kararı vermekte zorlanan kişiler ve de çiftler evlilik danışmanlığı desteği alarak fikir ve planlarını mantıklı, dengeli bir yaklaşımla gözden geçirme fırsatı bulurlar. Evlenme kararı önemli bir karardır ve eğer imkanlar müsaitse bir uzmandan bu konuda destek alınması son derece yararlı olacaktır. İnsan yaşamının birçok alanında başka insanların yardımına ihtiyaç duyar. Evlenme kararı alırken konunun uzmanı bir insandan yardım alınması, kişinin veya çiftin soru işaretlerine cevap bulmalarını sağlayacaktır. Evlilik danışmanı, doğru soruların sorulduğu, çiftin önemli noktalara dikkat etmesine yardımcı olduğu bir süreci yönetir. Evlilik konusundaki teorik bilgiyi ve bunların yaşamdaki uygulamalarını bilen bir kişi olarak çiftin evlilik gibi önemli bir kararı alırken dengeli ve doğru bir yoldan gitmelerinde onlara yardımcı olur.

Boşanma Kararı Verirken

Evlilik ilişkisinde sorunlar olan çiftlere bazen yakın akrabalar, bazense çevredeki insanlar, arkadaşlar, iş arkadaşları yol göstermeye çalışırlar. Aslında bu yol gösterme çabaları vicdanlı insanlar olmalarına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak her ne kadar amaçları yol göstermek ve vicdanlı bir şekilde destek olmak olsa da, bazen çiftin ilişkisine ciddi zararlar verebilmektedir. İnsanlar yol gösterirken kendi subjektif bakış açılarıyla, ve görebildikleri kadarıyla yardımcı olurlar. Bu ise ciddi sorunlar yaratabilmektedir çünkü genel olarak evlilik ilişkisinde her şey göründüğü gibi, ya da gösterildiği gibi olmamaktadır. Bu tür durumların tespiti ve açıklanması ise belli bir uzmanlık gerektirir. Bu şekildeki bir uzmanın yol göstermesi de boşanma kararını doğru ve yerinde alabilmeyi sağlar.

Evlilik İlişkisinde Problemlere Yaklaşım

Evlilik ilişkisinde gördüğümüz problemler çoğunlukla her iki eşin de daranışlarıyla, düşünceleriyle ve duygularıyla bağlantılıdır. Problemlerden ve çatışmalardan çoğunlukla her iki eş de birlikte sorumludur. Eşlerden biri diğerinin davranışları ile çok zor bir süreçten geçiyor olabilir. Çaresiz kalan eş “Ben artık bitirmek istiyorum. Artık tükendim ve daha fazla devam etmek istemiyorum” dediğinde, ona ve kararına saygı gösterilir. Evlilik sorunlarını çözmek istememesi anlayışla karşılanır ve süreç hangi aşamada olursa olsun bitirilir. Sorunlar her iki eşin de rızası ve talebiyle çözülebilir. Tümüyle bozulmuş sevgi bağlarını onarmak çok zordur. Bu tür ilişkilerde eşler birbirinden tümüyle kopmuş haldedir. Diğer durumlarda ise eşlerin her ikisinin de istemesi halinde problemler üzerinde çalışıldığında çözülebilecektir.

Eşler Tartıştıktan Sonra Ne Zaman Barışmalı?

Evli çiftler bir tartışma yaşadığında, ya da eşlerden biri diğerini kıran bir eylemde bulunduğunda toparlanma yani barış mümkün olduğunca hızlı şekilde gerçekleştirilmelidir. Bu bir kural olmasa da, çiftlere tavsiyemiz bu tür durumlardan çıkmak için çaba göstermeleri, kırgınlığa veya öfkeye teslim olmadan, hem kendilerine ve eşlerine, hem de evlilik ilişkilerine sahip çıkmalarıdır.

Evlilik Danışmanı Nasıl Olmalı?

Evlilik danışmanı, bilimsel bir eğitimle üniversitede Psikoloji ya da Psikolojik Danışmalık bölümlerinden yetişmiş olmalıdır. Vaka tecrübesi güçlü olmalıdır. Bunun nedeni ise, bu mesleğin tümüyle sağlam bir eğitimle birlikte çok sayıda danışanla çalışılarak edinilen tecrübeye bağlı olarak yapılabilmesidir. Alandaki gözlemlerimize göre, çok sıkı yurt dışı eğitimlerinden geçen, teorik olarak temelli bir eğitim sürecinden geçmiş olan bu arkadaşlarımızın önemli bir kısmı vaka tecrübesine sahip değildir. Vaka tecrübesi olmadan, sadece akademik ve teorik bilgiye sahip kişilerin evlilik danışmanlığında yararlı olmaları zordur.

Evlilik danışmanı da evli olmalıdır. Kendisi de evli olan, evliliğin zor anlarını, zor süreçlerini tanıyan bir evlilik danışmanı, evli çiftlere daha işlevsel yolları gösterirken rahatlıkla yardımcı olabilecektir. Bekar olan, çok genç olan bir evlilik danışmanı evli çifti hedefe ulaştırma konusunda zorlanabilir çünkü hem tecrübe, hem evliliği yaşayan biri olmak bu meslekte son derece önemlidir.

Evlilik danışmanı olan kişi, kendisine başvuran evli çiftlerle çalışmayı seven, onların problemlerini aşmalarını gerçekten isteyen bir insan olmalıdır. Evlilik danışmanı bu işi sadece para kazanmak için yapıyorsa, evli çiftlerle çalışmayı aslında sevmiyor, ve onların problemlerini aşmalarını da umursamıyorsa, çiftlere yararlı olabilmesi imkansızdır. Her işin bir ruhu vardır ve sizin o işi ne için yaptığınız, işin sonuca ulaşması açısından çok önemlidir. Evlilik danışmanlığı, diğer insana yardımı hedefleyen uzmanlıklarda da olduğu gibi, insan için gerçekleştirilen çalışmalardan ve birçok gönüllü girişimden oluşur. Bu işi yapan kişinin en büyük motivasyon kaynağı para ise, o zaman yaptığı seanslardan alacağı sonuç da kendi kazandığı paradan ibaret olacaktır. Başvuran çiftin evliliklerinde gerçekleştirmek istedikleri değişim aslında paradan da, diğer şeylerden de daha önemli ve değerlidir. Evlilik danışmanı, buna odaklı bir insan olmalıdır.

Klinik Psikolog Serhat DAMAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön