En İdeal Evlilik Yaşı

en ideal evlilik yaşı

“En ideal evlilik yaşı kaçtır?” sorusu, hem benim gibi konu üzerinde çalışan uzmanlara, hem de Google arama motoruna en sık sorulan sorular arasında yer alıyor. Bir yandan ideal kariyerini ve sosyal hayatını yaşamaya çalışan bireyler, bir yandan önemli bir süreç olan evlilikle ilgili kafalarındaki sorulara cevap bulmaya çalışıyor. ‘İdeal evlenme yaşı kaç olmalı?’ sorusu da biz uzmanlara sıkça sorulan sorular arasında.

18’inde Evlenen Dedelerimiz

Dede ve ninelerimizin zamanında en ideal evlilik yaşı kaçtır sorusuna onlar büyük ihtimalle “18” veya “19” cevabını verirlerdi. Çok eskiden değil, 2 kuşak öncesinde çok genç yaşlar ideal evlilik yaşlarıydı. İmkanı olan ve vakti gelen herkes evliliğe adım atıyordu. Günümüzün normali haline gelen büyük yaşlarda (30’lu ve 40’lı yaşlarda) evlilik de, boşanma da o zamanlarda hoş karşılanmıyor, tercih de edilmiyordu.

Geç Gelen Evlilik Çağı

Yıl 2022 olduğunda ise durum dede ve ninelerimizin zamanından çok farklı. Haliyle “En ideal evlilik yaşı kaçtır?” sorusuna verilen cevaplarda daha büyük yaşlar öne geçiyor. Günümüzün ideal evlilik yaşı, yaşamdan beklentilerin artmasına ve çeşitlenmesine, ekonomik olarak hazır olmak için, eğitim, akademik ve mesleki olgunluk için zamana ihtiyaç duyulmasına bağlı olarak büyümüştür.

Evliliğe hazır olmayı bekleyen, boşanma ile sonlanan bir evlilik istemediği için her şeyi uygun hale getirerek evlenmeyi tercih eden insanların yanında, bir de evliliğe hazır olmadığı halde evlenenler var. Bu konudaki yazımı şu linkten okuyabilirsiniz: Eş Seçimi. Bu durumlar, evliliğe hazır olmadan evlilik yapanların neden evlendiklerini anlatmayı amaçlıyor.

Wolfinger Araştırması

ABD’deki Utah Üniversitesi sosyologlarından Nick Wolfinger ‘ın yaptığı araştırmanın bulgularına göre, 28-32 yaşları arasında evlenen çiftlerin gelecekteki 5 yıl içinde boşanma olasılıkları düşük bulunuştur. Bu yaşa aralığı evlenmek için en ideal yaşlar olarak gösterilmiştir. Yapılan bu araştırma sonuçları “mutlak doğru” olma iddiasında değildir, yalnızca 28 ve 32 yaşları arasında evlenen çiftlerin gelecek yıllar içinde daha az boşanacakları gibi bir bilimsel öngörüde bulunmaktadır. Wolfinger’ ın araştırma bulgularını İngilizce olarak paylaştığı sitesine ulaşmak için tıklayınız.

En İdeal Evlilik Yaşı Kaçtır?

Uzun yıllardır hakim olan iki ana fikir vardır. Bunların ilki, özellikle bizim toplumumuzda geçmişte hakim olan “Genç yaşta evlilik” yapmanın boşanma ihtimalini azalttığı düşüncesidir. Genç yaşta (18 yaş) evliliğin dedelerimizle nenelerimizin uzun yıllar süren evliliklerinin ve boşanmadan her zaman uzak durmalarının temel nedeni olduğu inancıdır.

Onların evliliklerini asla bitirmeyip sürdürmelerinde bir çok faktör etkili olmuştur. Kültürümüzde “Boşanma” olumsuz” algılanır. Bu algı eskiden çok daha baskındı, bu nedenle de boşanma neredeyse hiç tercih edilmeyen bir yoldu. Benzer şekilde, sadece erkeğin çalışıyor olması, kadının evde olması ve çalışmaması da, evdeki işlerin doğrudan kadının görevi sayılması sonucunu doğruyordu. Bu şekilde görev dağılımı çok kesin bir şekilde yapılıyordu. Ev işlerinin tümü, bebeklerin bakımı, beslenmesi, yemek yapmak ve diğer tüm ev işleri kadının görevi olarak kabul ediliyordu. (Bu şekildeki iş bölümü, tarafsız bir gözle baktığımızda adaletli bir iş bölümü olmamaktadır.

Kadın evde dünyanın işini yaparken, ve kadın her an hizmet üretmek zorundayken, para kazanmadığı için evdeki söz hakkının eşinden çok daha kısıtlı olması adil görünmemektedir). Bu görevler kadının görevi olarak kabul edilirken erkekten de evin ihtiyacı olan parayı, beslenmeyi ve barınmayı sağlaması, ailenin güvenliğinin sağlanması gibi görevler bekleniyordu. Eşler arasında bu şekilde bir iş bölümü yapılıyordu ve bu da günümüzde yaşanan ev işleri paylaşımı, paranın paylaşımı ve harcanması gibi konulardaki çoğu çatışmayı ortadan kaldırmış oluyordu.

ABD ve AB ülkelerinde ve bizim yüksek eğitim düzeyindeki insanlarımız arasında yaygın olan bir düşünce de, evlenme yaşının geç olmasının boşanma ihtimalini azalttığı düşüncesidir. Bu düşünceye göre de, yıllar boyu eğitim gören ve olgunlaşan iki eş, artık belli bir olgunluk düzeyine erişmiş ve çoğu sıkıntıları aşmışlardır. 35 – 40 yaşlarında üniversite ve yüksek lisans eğitimlerini, hatta doktoralarını yapmış olan bu insanların boşanma ihtimalinin diğer yaş gruplarından çok daha düşük olduğuna inanılıyordu. Gerçekten de, “Ne kadar olgunsan eşinle o denli iyi geçinirsin” düşüncesi mantıklı bir düşünce gibi durmaktadır.

Wolfinger, araştırmasında 2006 – 2010 yılları verilerini analiz etmiştirve 20 ‘li yaşların sonarına ve 30 ‘lu yaşların başlarına gelindiğinde boşanma oranlarının düştüğünü bulmuş ve kaydetmiştir. 30 ‘lu yaşların sonlarına ve 40 ‘lı yaşların başlarına gelindiğinde ise boşanma oranları tekrardan yükselişe geçmiştir. Bu araştırmanın bulgularına göre, 32 yaşından itibaren artan her yaşla birlikte boşanma olasılığı %5 oranında artmıştır.

ABD’ deki Maryland Üniversitesi sosyologlarından Phillip Cohen ise yaptığı çalışmada, Wolfinger’in araştırmasında ortaya çıkan bulgudan çok farklı sonuçlar bulmuştur. Cohen’e göre, yaşın ilerlemesi boşanma olasılığını artırmamaktadır. Yaptığı analizde Cohen, en ideal evlilik yaşını 45 – 49 yaş aralığı olarak tespit etmiştir.  Cohen’in araştırma sonuçlarına göre bu yaşlarda yapılan evliliklerde boşanma ihtimali en düşüktür.

“En İdeal Evlilik Yaşı Kaçtır?” Sorusunun Cevabını Bulmak

Her insan ve her çift için geçerli olacak bir “en ideal evlilik yaşı” belirlemek gerçek dışıdır. Ancak genel olarak toplumda boşanma oranının düşük olduğu belli yaş grupları tespit edilebilir. Bu yaş gruplarında yer alan çiftlerin gerçekten de o yaş grubunda yer aldığı için mi boşanmadan evliliklerini sürdürebildikleri, yoksa başka önemli faktörler (Örneğin ekonomik durumun güçlü ve dengeli olması) nedeniyle mi evliliklerini sürdürebildikleri bilinmemektedir. Bazı yapılan çalışmalar, ekonomik durumun güçlü ve dengeli olduğu çiftlerde (üniversite mezunu, sabit bir işe sahip eşler) boşanma oranlarının düşük olduğunu bulmaktadır. Bu alanda daha kapsamlı araştırmalara ihtiyaç vardır.

En ideal evlilik yaşı, kişinin ihtiyaçlarına ve kendi bireysel değerlerine göre netleşir. Bazıları 25 – 30 yaşlarında kendi değerlerine ve ihtiyaçlarına uygun olanın evlilik olduğuna karar vererek evlenebilir ve bu kişilerin ideal evlilik yaşları 25 – 30 yaşlarıdır. Bazıları 20 yaşında bir aile işinde çalışarak geçimlerini kolaylıkla sağladıklarını görürler, evliliğe psikolojik olarak ve olgunlaşma yönüyle de hazırdırlar ve bu kişilerin en ideal evlilik yaşı 20 yaştır.

Bazıları ise, bir iş edindikten sonra mesleki gelişimlerini gerçekleştirerek para kazanma aşamasına geçmek için uzun zamana ihtiyaç duyarlar. 40’lı yaşlarının başlarına dek ideal evlilik yaşına gelemezler. Bu insanlar için de en ideal evlilik yaşı 40’lı yaşların başlarıdır.

En İdeal Evlilik Yaşı Bir Sayıdan Daha Fazlasıdır

Belli bir yaşın veya yaş aralığının “En ideal evlilik yaşı” olarak belirlenerek belli bir topluma veya tüm dünya toplumlarına genellenmesi mantıklı bir yaklaşım olarak görünmemektedir.

Bunun nedeni, belli bir kişinin en ideal evlilik yaşının o kişiye özgü olmasıdır. Her insanın olgunlaşma ve gelişme süreci kendine özgü ve özeldir. Boşanmadan korunmuş, esirgenmiş bir evlilik arayışı bir yanıyla anlamsızdır, bir yanıyla da mükemmeliyetçi bir arayış gibi durmaktadır.

Boşanma acılıdır ve zordur ancak “Boşanmadan korunmuş evlilik” arayışının, bizleri bir tür genetiğiyle oynanmış evliliğe doğru götürdüğü kanaatindeyim. Tümüyle bireysel olan, her insanın kendine özgü özellikleri ve gelişim hızına bağlı olarak kendi başına alması gereken bir kararı verirken sadece bir sayıya bağlı kalmak mantıksız görünüyor.

Bu karar alınırken her insan kendini iyi tanıdığından emin olarak adım atmalı, hiç kimseyi memnun etme mecburiyetinde olarak evlenmemelidir. “Ben ne istiyorum? Evlilik bana ne katacak?” sorusuna sağlam bir cevabı yoksa, evliliği biraz ertelemesi daha mantıklı olacaktır. “İdeal evlilik yaşı 35miş. Ben de 35 yaşındayım, tam zamanım gelmiş bu fırsatı kaçırmamalıyım” diyebilen bir yaklaşıma sahip insanlarımız var. Bu insanlarımız 50 yaşlarına geldiklerinde kendilerini 3. veya 4. boşanmalarını gerçekleştirirken bulabiliyorlar. Bu nedenle de kendinin farkında olmak, kendini ve ihtiyaçlarını hissedebilen bir insan olabilmek en ideal evlilik yaşı bulunurken çok önemli, kritik değerlerdir.

Serhat DAMAR

Klinik Psikolog / Çift Terapisti (PACT)

Online Çift Terapisi

Yayım tarihi
İlişkiler olarak sınıflandırılmış

Serhat Damar tarafından

Serhat Damar, 2002 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuştur. Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans eğitimini tamamlayarak Klinik Psikolog ünvanı almaya hak kazanmıştır. Dünyaca ünlü çift terapistleri ile çalışarak bu uzmanlardan çift terapisi eğitimleri almıştır. İstanbul'da Çift Terapisti olarak görev yapmaktadır.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.