Çift Terapisi Nasıl Yapılır?

çift terapisi nasıl yapılır

Google ‘da bizim alanımızla ilgili olarak en çok araştırılan arama terimlerinden bir tanesi “Çift terapisi nasıl yapılır?” sorgusudur.

Çift terapisi, temel çift ilişkisi içinde karşılaşılan problemleri anlamak ve onlara dengeli çözümler sunmak için tasarlanmış uzman desteğidir. Farklı çift terapisi modelleri vardır. Bu modellerden bazıları bilişsel-davranışçı çift terapisi, duygu odaklı çift terapisi yaklaşımı ve psikobiyolojik yaklaşımdır. Çift terapisi ve ilişki danışmanlığı aslında aynı profesyonel yardım sürecini anlatan iki terimdir.

Çift Terapisinin Amacı Nedir?

İlişki içerisinde pek çok problem karşısında farklı yorumlar ve tepkiler verilir. Çiftleri arasındaki ilişkideki sorunların ve çatışmaların kaynağı çifti oluşturan kişilerin farklı düşünce ve davranışlara sahip olması değildir. Sorun ve çatışmaların kaynağı, farklı düşünceleri uzlaştırıp orta bir yol bulamamaktır. Orta yol, her iki eşin de kabul edip onayladığı yoldur.

Farklılıklar, her bir çift arasındaki ilişkiyi güçlendirip geliştirme potansiyeline sahip olan zenginliklerdir. Aynen farklı renkler gibidirler. Sorun yaşayan çiftler, aradaki farkı inkar ettikleri ve “olumsuz” algıladıkları için çatışma ile karşılaşırlar. Dolayısıyla aralarındaki duygusal bağ zayıflar. Çift terapisinin amacı, farklılıklarını kabul etmelerine ve bu farklılıklara tepki verme şekillerini değiştirmektir. En önemli ve nihai hedef ise, içi tam olarak doldurulamamış durumda ve zayıflamış olan duygusal bağın içinin doldurularak güçlendirilmesi, derinleştirilmesidir.

Çift Terapisti Ne Yapar / Ne Yapmaz?

Bir çift terapistinin amacı, çiftle dengeli, tarafsız ve içten bir ilişki kurmak ve çift arasındaki duygusal bağı güçlendirmek için çözümler sunmaktır. Çiftin her durumda aynı düşündüğü, davranış ve düşüncede farklılık olmadığı bir durum yaratmaya çalışmayacaktır. Farklılıkları belirlemek ve uzlaştırmak daha mantıklı bir hedeftir ve çoğu çift terapisti bu hedef için çalışır.

Çift terapisti herhangi bir eşten yana taraf olup “Bu kişi doğru söylüyor bu yüzden haklıdır” diyemez. Çift terapisine başvuran bazı çiftler, terapistin bir yargıç gibi doğruyu yanlıştan ayırt etmesini umarak gelirler. Çift terapistleri fikirlerini doğru zamanda ve tam gerektiği şekilde ifade etseler bile bir mahkeme ortamındaki yaklaşımı göstermezler. Haklı ile haksızı aramak gibi bir hedefi olmadığı için yargısız yaklaşacak, ve eşlere tümüyle eşit mesafede durma çabası içinde olacaktır.

Çiftler, genellikle ilişkiyi sonlandırma ile ilgili çift terapistinin kararını sorarlar. İlişkiyi bitirme ve ayrılma kararı çifti oluşturan bireylere ait olması gereken, onlar tarafından verilmesi gereken bir karardır. Çiftlere “Bu ilişkiyi bitirin” veya “Ayrılın” demeyiz. Çift terapistinin amacı insanları ayrılmaya zorlamak değil, çift arasındaki ilişkiyi sorunlarını çözerek sürdürmelerine yardımcı olmaktır. Çiftin daha derin duygusal bağlar geliştirme hedefine doğru ilerlemesine yardımcı olmak çok daha doğru olacaktır.

Çift İlişkisinde Sorunlar Neden Olur?

  • Yabancılaşma ve zayıflayan ilişkiler,
  • İnternet bağımlılığı,
  • Kumar bağımlılığı,
  • Uyum bozukluğu,
  • Duygusal ve cinsel sadakatsizlik,
  • Eşin duygusal ihmali,
  • Kronik hastalıklar,
  • Alkol ve uyuşturucu kullanımı,
  • Kayıp ve yas, çift ilişkisinde sorunların başlıca nedenleridir.

Çift Terapisi Nasıl Yapılır?

Çiftler evlilik kararı verme aşamasında kararsız kaldıkları durumları veya akıllarında büyük soru işaretleri oluşturan ve kaygıya neden olan durumları çözmek için çift terapistlerinden yardım alabilirler. Tüm bu durumların çözüm süresi özelliklerine bağlıdır. İlişkinin özellikleri, ve sorunların özellikleri ve ilişkinin güçlü yanları dikkate alınarak süre hakkında daha rahat konuşulabilir. Bunlara dayanarak, işlevsiz davranışlar, gerçekçi olmayan düşünceler ve beklentiler netleştirmeye çalışılır.

Terapist, sürecin en başından sonuna dek samimi, içten ve çok net olmalıdır. Çiftin terapistle kurdukları ilişkide güven en önemli unsurlardan biridir. Terapistin ve çiftin güvene dayanan, samimi, içten bir iletişim kurabilmeleri terapi sürecinin sonuçlarını belirgin biçimde etkilemektedir.

Çift terapisti, başvuran çiftin kendisini, ilişkide görülen sorunları ve problem alanlarını çekinmeden, rahatça ifade edebilmeleri için gerekli güven ortamını sağlar. Bu güven ortamını sağlarken, bazı anlarda, gerekli durumlarda müdahalede bulunur. Hakaret, suçlama gibi davranışlar ortaya çıktığında bunların hem çift terapisi seansına olan etkilerini, hem de çiftin ilişkisine olan yıkıcı etkisini çifte açıklayarak anlatır. Esasen hakaret ve suçlama iletişim özelliğine sahip olmayan, saldırgan davranışlardır. Çift ilişkisinde bu tür davranışlar, eşi uzaklaştırmaktan başka bir etkisi olmayan, işe yaramayan davranışlardır. Çiftin ihtiyaç duyduğu çözüm uzaklaşmaktan değil, tam tersine yakınlaşıp bağlanmaktan geçmektedir.

Çift başvurduğunda ve ilk seansa alındığında, erkek partner, “İhtiyacı olan düzelme için ne kadar getir diyorsanız o kadar getireyim yeter ki düzelsin, benim istediğim gibi olsun. Haftada bir, beş günde bir veya günde bir. İstediğiniz kadar getireceğim” diyebilir. Ya da kadın partner “Bu adamın ben üzgün olduğumda mutlu etmeyi öğrenmesi için size her gün gelmesini istiyorum. Ona mutsuz bir kadının nasıl mutlu edileceğini, neşesi kaçmış bir kadının nasıl neşelendirileceğini öğretmenizi istiyorum” diyebilir ve bunu diyen insanlarla çok sık karşılaşırım. Bu sözler eşin düzelmesine dair bir beklentiyi ifade eder. Aynı zamanda da, çift ilişkisinin iki insanla ilgili olduğu gerçeğini görmezden gelir.

Gerçekte olması gereken şudur… Kadın ve erkek, ilişkilerini konuşmak üzere çift terapisine gelirler. İlişki ve sorunlar tanınarak ihtiyaç duyulan düzenlemeler ve düzeltmeler gerçekleştirilir. Tabii ki tüm bu düzenleme ve düzeltmelere her ikisinin de onayı ve rızası ile gidilir. Yapılan her şeyin mantığı paylaşılarak adımlar atılır.

Amaç, duygusal bağları derinleştirmektir. Yukarıda tartıştığımız sözlerden bahsetmişken, her iki kişi de eşini “düzeltmek” için çift terapisi istiyor. Bu beklenti yanlıştır. Bu tür beklentileri olan çiftler için olumlu sonuçlar almak zordur. Aslında, birinin düzeltilmesi gerekiyorsa o, bu cümleyi söyleyen kişi olmalıdır. Eşi hedef almak ve “problemli” olarak göstermek çözüme ulaşmayı zorlaştırır ve eş hedef alınmamalıdır. Eşi hedef almak ve bunu alışkanlık haline getirmek çoğu ilişkinin ana sorunudur. Bu tür yaklaşımlar eşler arasındaki ilişkide sorunlara neden olur ve bazen bu tür düşüncelerin etkisi ilişkiyi bozar, ayrılığa neden olur.

Çift terapisi sohbet havasında gerçekleşen bir çalışmadır. Elbette sadece sohbetten oluşmamaktadır çünkü çift terapisi belli bir kurama dayalı olarak gerçekleştirilen sistematik çalışmalarla ilerler. Çift terapisinde hiçbir şekilde ilaç tedavisi verilmemektedir çünkü çift terapisi bir tedavi değildir. Tedaviler ilaçlar ve diğer tıbbi yöntemlerle, hastanelerde hekimler tarafından uygulanır.

Bazı çiftler, çift terapistlerinin tıp hekimleri gibi ilaçlarla çiftin ilişkisini düzelttiklerini düşünürler. Gerçekte, çift terapisi ilaç ve tıbbi müdahale içermeyen bir yöntemdir. Çifti oluşturan bireylerden birinin ya da her ikisinin birden psikiyatrist hekim muayenesine ihtiyaç duyduğu düşünüldüğünde psikiyatri hekimine yönlendirme mutlaka yapılmalıdır. Bazı durumlarda (örneğin travma yaşayan çiftler) bu tür yönlendirmelerin yapılması son derece gereklidir ve eğer çiftin psikiyatrik değerlendirmeye ihtiyaç duyduğu düşünülüyorsa, çift bilgilendirilerek psikiyatriste yönlendirilir.

Çift Terapisi Ne Kadar Sürer?

Çift terapisi seanslarının toplam sayısını ve seansların sıklığını belirlemek için çiftle birlikte çalışılarak değerlendirme yapılması uygun olacaktır. Genellikle seans her hafta veya iki haftada bir yapılır. Çiftin seansı 50 dakika sürer. Çiftlerin günlük yaşamında, seanslar boyunca tartışılan ana noktalara dikkat etmek ve öğretilen becerileri günlük yaşamlarında uygulamaları hedeflere ulaşmayı kesinlikle kolaylaştırmaktadır.

Bilgileriniz Başkalarıyla Paylaşılır mı?

Gizlilik İlkesi gereği, paylaşılan tüm bilgiler kesinlikle gizli tutulmaktadır. Diğer tüm psikolojik yardım ve terapi faaliyetlerinde olduğu gibi çift terapisinde de gizlilik ilkesi en güvenilir şekilde uygulanmaktadır. Başvuran çiftin seanslarda paylaştığı kimlik bilgileri, özel bilgileri, iş yeri bilgileri, yaşadıkları sorunlara dair bilgiler ve diğer verilerin tamamı gizli tutulmak zorundadır.

Çift Terapisti Nasıl Olmalı?

Süreci yöneten ve kendisine başvuran çiftlerle çalışan çift terapisti “Çift terapisi nasıl yapılır?” sorusunun cevabını çok iyi bilen bir uzman olmalıdır. İşin teorik ve teknik iş becerileri olan bir yanı olmakla birlikte, bir de son derece dinamik ve spontan olmayı gerektiren bir yanı daha vardır. Aslında işin iki yanı olması, aynen diğer işlerdeki gibidir. İş becerileri genel olarak 2 başlıkta toplanır ve bunlar Ağır Beceriler ve Hafif Beceriler olarak adlandırılır. Bu beceriler Türkçemize genellikle Zor Beceriler ve Kolay Beceriler olarak çevrilir. Aslında bu çeviri yanlış olduğu gibi, bir yanıyla da Hafif Becerileri yani organizasyon becerisini, zaman yönetimi becerisini, motivasyon becerisini, problem çözme becerisini ve bunların yanında yer alan başka birkaç önemli beceriyi “Kolay” sayıp hafife alır.

Gerçekten etkili olan bir terapi seans yapabilmesi için çift terapistinin mesleki bilgi, teori, teknik uygulamalar konusunda donanımlı (Ağır Becerilere Sahip) olmak zorundadır. Bunun yanında az önce saydığım Hafif Becerilere de sahip olmak zorundadır çünkü işimiz son derece sosyal, iletişime dayalı ve aktif olmayı gerektiren bir iştir.

Sadece teorik bilgi ve teknik bilmek yetmez, bunları pratik şekilde uyguluyor olmak da gerekir. Bu da aldığımız eğitimler sayesinde olmaktadır. Ben 20 yıldan uzun bir süredir alanda çift terapisti olarak görev yapıyorum. Bu 20 yıl içerisinde eğitim almadığım bir yıl olmadı. Her zaman daha iyisini öğrenip yaparak, ve nihayetinde size güvenip gelen insanlara daha iyi yardım ederek ilerlemek en doğrusudur. Çift terapisi eğitimleri çok pahalıdır, yüksek ücretler ödenerek gerçek eğitim alınabilir, ancak bu işin yapılabilmesi için bu eğitimlerin alınması da şarttır.

Çift ilişkinizde ve evliliğinizde aşmak istediğiniz konular için profesyonel yardım almak isterseniz, size hem merkezimde yüz yüze, hem de online sesli ve görüntülü olarak yardımcı olabilirim. Bilgi için tıklayınız: Online Çift Terapisi

Serhat DAMAR, Klinik Psikolog / Çift Terapisti (PACT)

Yayım tarihi
İlişkiler olarak sınıflandırılmış

Serhat Damar tarafından

Serhat Damar, 2002 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuştur. Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans eğitimini tamamlayarak Klinik Psikolog ünvanı almaya hak kazanmıştır. Dünyaca ünlü çift terapistleri ile çalışarak bu uzmanlardan çift terapisi eğitimleri almıştır. İstanbul'da Çift Terapisti olarak görev yapmaktadır.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.