Psikolog Düşünceleri: Mutlu Çift Nasıl Olunur?

Psikolog düşünceleri, farklı konularla ilgili merak edilen ve yer yer başvurulan önemli bir kaynaktır. Ben de mutlu çift nasıl olunur sorusuyla ilgili olarak kendi düşüncelerimi bu yazıda ifade etmek istiyorum.

Mutlu çift olmak, ilişkideki her iki eşin de yararınadır ve her ikisinin gelişimini sağlar. Esasen, biz insanların tek yaşarken gelişimimiz, ilerlememiz neredeyse durmuş gibidir. Çift ilişkisi ve evlilik ise bunun tam aksine, gelişimimiz için gereklidir.  Mutlu çift olmak hiç çatışma yaşanmayan sorunsuz bir ilişki yaşamak anlamına gelmez. Mutlu çift ilişkilerinde zaman zaman anlaşmazlıklar olur, zaman zaman kırgınlıklar ve yanlış anlaşılmalar görülür. Mutlu çift olmayı, aşağıda ele aldığımız önemli özelliklerin sağladığını düşünüyoruz.

Kabul

Bir çifti oluşturan eşler, birbirlerini karşılıklı olarak “kabul” ederler. Bu kabul, öylesine söylenen bir sözden çok daha fazlasıdır ve gerçekten kabul etmek anlamına gelir. Kabule tüm meşru durumlar ve kişinin değiştiremeyeceği özellikleri dahildir. Örneğin, fiziksel görünüme dair özellikler, konuşma biçimi, ses özelliği, espri anlayışı, esprili olmak ya da olmamak gibi kişinin büyük bölümü doğuştan gelen ve kendi elinde olmadan var olan özelliklerini kabul ederler. Peki eşin yaptığı her şey kabul edilmeli mi? Bunda meşru ve gayrı meşru ayrımının ya da başka başlıklar altında bir ayrım yapılmasının yararlı olacağını düşünüyoruz. Gayrı meşru davranışlar, eşten gizlenerek yapılan ve eşin haberi olması durumunda rahatsızlık duyacağı, istemeyeceği eylemlerdir. Bu davranışların en sık görülenleri sadakatsizlik eylemleri, kumar bağımlılığı, madde bağımlılığı gibi olumsuz davranışlardır. Bu davranışları hiçbir eş kabul etmek zorunda değildir.

İletişim

Çiftin günlük yaşamı içinde birbirlerini anlamalarının ve eş tarafından anlaşıldıklarını hissetmelerinin yegane yolu iletişimden geçmektedir. Ne yazık ki çiftlerin önemli bir bölümü iletişim kurmamakta, sadece karşılıklı olarak konuşma ve duyduğu sözlere uygun cevaplar vermeyi tercih etmektedirler. “Hocam biz zaten iletişim kuruyoruz ki, sonuçta cahil insanlar değiliz” deseler de, hiç iletişim kurmamaktadırlar. İletişi kurmak, karşıdakini dinleyip ona uygun cevap üretmek olsaydı, bu çiftlerin iletişim kurduklarını kabul edebilirdik ama iletişimde karşıdakini anlama çabası da vardır, mantık da, duygu da. Mutlu çift olmak için eşler birbirini anlama çabası içindedirler, belli bir mantık çerçevesinde, ve duyguları temel alan derin bir bağla iletişim kurarlar.

Saygı

Mutlu çiftler birbirlerinin sahip olduğu özelliklere ve kişisel değere olumlu hislerle yaklaşırlar. Saygı dışında bir yaklaşımı, örneğin ötekileştiren bir yaklaşım göstermekten özenle kaçınırlar. Mutlu çiftlerin birbirine duydukları saygı hissi, samimi ve içten gelen bir histir.

Sınırlar

Mutlu çiftler sınırlarının farkındadırlar. Birbirlerinin sınırlarına dikkatle ve özenle yaklaşırlar. Eşlerin birbirlerinin varlığına ve yaşamlarına müdahale etmemeleri gereken alanlar sınırlarla korunmuştur. Çift ilişkisinde sınırlar, kişilerin bireysel varlığını korumaya yöneliktir ve son derece önemlidirler. Mutlu çiftler arasında sınır ihlali ve yersiz müdahaleler çok nadiren görülür.

Güven ve Sadakat

Mutlu çiftler arasında karşılıklı güven ve sadakate dayalı sağlam bir ilişki bulunur. Bu ilişkide güven ve sadakat aradaki duygusal bağı kuvvetlendiren çok önemli kavramlardır. Mutsuz çiftlerde güven ve sadakat belirsizdir bu nedenle çifti oluşturan eşler kendilerini boşlukta hissederler ya da kendi içlerinde büyük bir boşluk ve yalnızlık hissederler.

Beylikdüzü psikolog

Çatışma – Uzlaşma – Denge

Mutlu çiftlerde her çiftte olduğu gibi çatışmalar görülür. Çatışmalar mutsuz çiftlerde uzlaşmaya varılamadan bir süre küs bir biçimde sürerken, mutlu çiftler çatışmaların ardından uzlaşma ve bozulan dengeyi tekrar kurma becerisine sahiptirler. Çiftlerin her durumda ve her ortamda mükemmel ve çatışmasız bir ilişkiye sahip olması beklentisi hayaldir. Daha gerçekçi olan ise, her çiftin mutlaka anlaşamadığı anlar ve durumlar olsa da bunların büyük bölümünde uzlaşma ve çözümün sağlanarak eşler arasındaki ilişkinin dengesinin tekrardan sağlanabilmesidir. Mutlu çiftler bu saydığımız becerileri ortaya koyabilmektedirler.

Psikolog düşünceleri başlıklı bu yazımda ifade ettiğim düşünceler, bir psikolog olarak kendi düşüncelerimi yansıtmaktadır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*