İyi Bir Psikolog Nasıl Olmalıdır?

İyi Bir Psikolog Kendisini Sürekli Geliştirir

Psikoloji alanı, sürekli yenilenen ve gelişen bir bilim alanıdır. Bu alanda görev yapan iyi bir psikolog da, bilimin getirdiği yenilikleri yakından takip ederek kendisini yeni bilgilerle günceller. Yeni teknikleri, yeni yöntemleri ve içinde yetiştiği teorik yaklaşımın yeniliklerini yakından izler ve öğrenir. Hiçbir zaman kendisini “Her şeyi bilen” biri olarak görmez.

İyi Bir Psikolog Büyüklenmez

“Psikolog” bir ünvandır. İş alanında başka ünvanlar da vardır ve her biri toplum yaşamında önemli görevleri yerine getiren insanların sahip olduğu bu ünvanların biri diğerine üstün değildir. İyi bir psikolog insanlara üstten bakmaz, insanlara değer verir ve onlara saygı duyar. Psikolog olmak hiç kimseyi ölümsüz yapmadığı gibi, sorunsuz da yapmaz. Psikologların da insan olması nedeniyle kusurları, problemleri, acıları, eksikleri bulunur. İyi bir psikolog bunu bilir ve asla büyüklenmez.

İyi Bir Psikolog Duygusal Açıdan Dengelidir

İyi bir psikolog, şiddetli sorunları olan, duygusal açıdan olumsuz bir halde bulunan insanlarla çalışırken onlara destek olabilecek ve onların da duygusal denge sağlayabilmesine yardımcı olabilecek şekilde güçlü bir duygusal yapıya sahiptir. Yardımcı olduğu insanların yaşadıkları zorlukların duygusal baskısını ve gerginliğini kaldırabilecek dengeli bir duygusal yapı, iyi bir psikoloğun sahip olduğu özellikler arasında yer alır.

Beylikdüzü psikolog

İyi Bir Psikolog Dürüsttür

İyi bir psikolog tüm insanlara karşı dürüsttür. Sözüne güvenilir bir insandır. Doğru konuşur ve doğru eylemlerde bulunur. Gayrımeşru işler yapmaz. İnsanlara zarar veren hiçbir öneride bulunmaz, insan sağlığına ve varlığına zararlı hiçbir eylemde bulunmaz.

İyi Bir Psikolog Çok Rahat İletişim Kurar

İyi bir psikolog, her kesimden her kültürden insanla rahat iletişim kurma becerisine sahiptir. Farklı sosyo kültürel özelliklere sahip insanlarla çok rahat iletişim kurarak mesleki görevini en iyi şekilde yerine getirir. İnsanlarla rahat iletişim kurma becerisine sahip olmayan, insanlarla iletişiminde sıkıntılar yaşayan bir insan psikolog olabilir ancak “iyi bir psikolog” olamaz.

İyi Bir Psikolog Kabul Eder

İyi bir psikolog, insanları yargılamaz, ayıplamaz ve yadırgamaz. İnsanları oldukları gibi kabul eder ve onların varlıklarına, değerlerine, sahip oldukları tüm özelliklere saygı duyar. Bu saygı ve kabul yüzeysel değil tam tersine derin ve içten gelen bir saygı ve kabuldür ve insanlar tarafından da kolayca fark edilir.

İyi Bir Psikolog Gizliliğe Önem Verir

İyi bir psikolog gizlilik ilkesine uygun davranır. Kendisinden yardım alan insanların verdikleri bilgiler tümüyle sır olarak kalır, başka insanlarla asla paylaşılmaz. İyi bir psikolog gizlilik ilkesinin gerektirdiği kurallara uyar ve danışanlarına karşı etik sorumluluklarını eksiksiz yerine getirir.