Çift Terapisi

Çift Terapisi Nedir?

Çiftler arasındaki ilişkilerde görülen temel ilişki problemlerini tanıyarak bu problemlerin dengeli çözümlere ulaştırılmasını hedefleyen uzman yardımıdır. Çift terapisinin farklı ekolleri bulunur. Bilişsel Davranışçı Çift Terapisi, Duygu Odaklı Çift Terapisi ve İmago İlişki Terapisi bu ekoller arasında yer alır. Çift terapistinin amacı, sağlıklı çift ilişkisine götüren çözümler üretmek ve çift arasındaki duygusal bağın güçlendirilmesidir. Çiftin her durumda aynı şekilde düşündükleri, birbirlerinden davranış ve düşünce yönünden hiçbir farkın bulunmadığı bir durum yaratmaya çalışmaz. Farklılıkların kabul edilerek uyum içinde var olması, daha mantıklı bir amaçtır ve çoğu çift terapisti de bu amaca yönelik olarak çalışır.

Çift Terapisinde Amaç ve Yollar

Çift ilişkisinde birçok konuda farklı düşünceler ve davranışlar ortaya çıkar. Çift ilişkisinde sorunlar ve çatışmalar çıkmasının sebebi çifti oluşturan kişilerin farklı düşünce ve davranışlara sahip olması değil, bu farklılıkları uzlaştıramamalarıdır. Farklılıklar her çiftin ilişkisini geliştiren ve her zaman daha ileri gitmesini sağlayan özelliklerdir. Problemler yaşayan çiftler, farklılıkları reddetmeye ve bunları “olumsuz” algılamaya bağlı olarak çatışmalar yaşarlar. Bu nedenle de aralarındaki duygusal bağ zarar görür. Çift terapisinde hedef, eşin farklılıklarını kabul ederek bu farklılıklara tepki verme biçimini değiştirmek, ve daha farklı bir bağlanma gerçekleştirmektir. Mekanik ve düz bağlanma ilişkisi yerine daha derin bir duygusal bağ kurmak önemli bir hedeftir.

İstanbul çift terapisti
Çift terapisinde ilişkisel sorunlar ele alınırken.

Çift Terapisti Tarafsızdır

Çift terapistleri, herhangi bir tarafı ya da eşlerden herhangi birini tutmaz.  İlişki ve çift terapisine başvuran bazı çiftler terapistten bir yargıç gibi doğruyu ve yanlışı ayırt etmesini isterler. Uygun zamanlarda ve yeri geldiğinde aşırıya kaçmadan görüş bildirse de, çift terapisti haklıyı ve haksızı ayırt etme çabası içinde değildir.

Çiftlerin ilişkilerinin herhangi bir noktasında ilişkiye son verme kararını çift terapistine sormaları ve kendilerinin yerine bir karar almasını istemeleri sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Bu tür durumlarda çift terapisti ilişkinin bitmesinin ve çiftin ayrılmasının mantıklı olduğuna dair herhangi bir görüş bildirmez. Bunun nedeni, çift terapistinin amacının çift ilişkisinin devamının sağlanmasıdır. Gelişen, daha derin duygusal bağla devam eden bir çift ilişkisi hedefine doğru çiftin ilerletilmesi yerine ayrılma kararı aldırmak, çift terapistinin uzak durması gereken bir yaklaşımdır.

Çift İlişkisinde Problemler

Çift terapisi, çiftlerin ilişkilerinde yaşanan çatışmalar, uzak ve kopuk ilişkiler, internet bağımlılığı, kumar bağımlılığı, uyumsuzluk, duygusal ve cinsel sadakatsizlik, eşlerin duygusal ihmali, kronik hastalıklar, alkol ve uyuşturucu madde kullanımı, kayıp ve yas durumları çiftin ilişkisinde stres yarattığında düşünülmelidir. Bunların dışında çifter, evlilik öncesinde evlilik kararı verme aşamasında emin olamadıkları ya da zihinlerinde büyük soru işaretleri oluşturan ve kaygı yaratan durumlarla ilgili de çift terapistinden uzman yardımı alabilirler. Tüm bu durumların kendi özelliklerine bağlı olarak çözümlenme süreleri farklılık gösterir.

Çift ilişkisi, ilişkide yer alan problemler ve ilişkinin güçlü yanları çiftle beraber ele alınarak tanınır. Bunlardan hareketle, işlevsel olmayan davranışlar, gerçekdışı düşünce ve beklentiler netleştirilmeye çalışılır.

Terapist, terapinin en başından sonuna dek samimi, içten ve çok net olmalıdır. Çiftin terapistle kurdukları ilişkide güven en önemli unsurlardan biridir. Terapistin ve çiftin güvene dayanan, samimi, içten bir iletişim kurabilmeleri terapinin sonuçlarını belirgin biçimde etkilemektedir.

Çift terapisti, başvuran çiftin kendisini, ilişkide görülen sorunları ve problem alanlarını çekinmeden, rahatça ifade edebilmeleri için gerekli güven ortamını sağlar. Bu güven ortamını sağlarken bazı anlarda gerekli durumlarda müdahalede bulunur. Hakaret, suçlama gibi davranışlar ortaya çıktığında bunların hem çift terapisi seansına olan etkilerini, hem de çiftin ilişkisine olan yıkıcı etkisini çifte açıklayarak anlatır. Esasen hakaret ve suçlama iletişim özelliğine sahip olmayan, saldırgan davranışlardır. Çift ilişkisinde bu tür davranışlar, düşmanca ve eşi uzaklaştırmaktan başka bir şeye yaramayan, etkisi olumsuz davranışlardır.

Çift Sorunlarında Çözüm Yolları : Çift Terapisi

Çift terapistine başvuran çift, değerlendirme seansına alınırken erkek şöyle söyler: “Eşimi düzeltmeniz için ne kadar gelmesi gerekiyorsa getireyim. Haftada bir ya da 5 günde bir, ya da her gün. Ne kadar terapiye ihtiyacı varsa o kadar gelecek”. Bu sözdeki temel hata, çift terapisinde yapılan çalışma ve terapinin hedefiyle ilgilidir. Çift terapisine her iki eş birden gelirler ve ilişkide belli düzeltmeler yapılır. Düzeltmekten daha doğru bir ifadeyle, çift ilişkisinin mevcut durumu geliştirilmeye ve duygusal açıdan zenginleştirilmeye çalışılır.

Hedeflenen şey, duygusal bağı derinleştirmektir. Yukarıda ele aldığımız sözü söyleyen erkek, çift terapisinin eşini “düzeltmesini” istemektedir. Bu beklenti, yanlıştır. Bu beklentiyle terapiye gelen bir çiftin olumlu sonuç alması zordur. Birinin ille de düzeltilmesi gerekiyorsa aslında bu kişi bu sözü söyleyen erkek olmalıdır. Eşini bir eşya gibi gören bu erkek, onu düzelttirmeye  çalışmaktadır. Kendisini düzeltmeyi düşünmesi çok daha mantıklı olacaktır çünkü eşini eş değil de eşya gibi gören erkeğin bu düşüncesi gerçekten problemli bir düşüncedir. Bu tür düşünceler, çiftin ilişkisinde sorunlara neden olur, bazen ilişki bu tür düşüncelerin de etkisiyle bozularak yıkılır.

Çift terapisi sohbet havasında gerçekleşen bir çalışmadır. Elbette sadece sohbetten oluşmamaktadır çünkü çift terapisi belli bir kurama dayalı olarak gerçekleştirilen sistematik çalışmalarla ilerler. Çift terapisinde hiçbir şekilde ilaç tedavisi verilmemektedir. Çift terapisi ilaçlı bir tedavi yöntemi değildir. Bazı çiftler, çift terapistlerinin tıp hekimleri gibi ilaçlarla çiftin ilişkisini düzelttiklerini düşünürler. Gerçekte, çift terapisi ilaç ve tıbbi müdahale içermeyen bir yöntemdir. Çifti oluşturan bireylerden birinin ya da her ikisinin birden psikiyatrist hekim muayenesine ihtiyaç duyduğu düşünüldüğünde psikiyatri hekimine yönlendirme mutlaka yapılmalıdır. Bazı durumlarda (örneğin travma yaşayan çiftler) bu tür yönlendirmelerin yapılması son derece gereklidir ve eğer çiftin psikiyatrik değerlendirmeye ihtiyaç duyduğu düşünülüyorsa, çift bilgilendirilerek psikiyatriste yönlendirilir.

Çift Terapisi Ne Kadar Sürer?

Çift terapisinin toplam seans sayısı ve terapi seanslarının sıklığı, çiftle birlikte kararlaştırılır. Buna göre, haftada bir ya da 2 haftada 1 seanslar düzenlenir. Çift terapisi seansı 50 dakika sürmektedir. Seanslarda ele alınan noktalara çiftin günlük yaşamında da dikkat etmesi ve öğretilen teknikleri günlük yaşamlarında uygulamaları da başarılı sonuç almayı kolaylaştırmaktadır.

Gizlilik İlkesi Vazgeçilmezdir

Tüm terapi etkinliklerinde olduğu gibi, çift ve ilişki terapilerinde de gizlilik ilkesi önemli bir ilke olarak yer alır. Başvuran çiftlerin terapi sürecinde çift terapisti ile paylaştıkları tüm bilgiler gizli kalmaktadır ve kimse ile paylaşılmamaktadır.

Klinik Psikolog Serhat DAMAR

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*